Menu

Koleje na spodní části Václavského náměstí nevznikly

Tramvaje byly neodmyslitelnou součástí Václavského náměstí takřka sto let. Ta poslední se přes něj projela 13. prosince 1980. My si přiblížíme tramvaj ve spodní části „Václaváku“ výřezem dobové pohlednice.
Tramvaje byly neodmyslitelnou součástí Václavského náměstí takřka sto let. Ta poslední se přes něj projela 13. prosince 1980. My si přiblížíme tramvaj ve spodní části „Václaváku“ výřezem dobové pohlednice.
Stáhnout PDF
Tramvaje
12. 09. 2022 21:21
Libor Hinčica
3 minuty čtení

Dnešní den byl spojen v médiích s potěšující informací, že se Praha snad konečně dočká návratu tramvají na Václavské náměstí, neboť byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele této významné dopravní stavby v srdci české metropole. Poněkud ve stínu této události a všeobecné pozornosti médií zůstává otázka odstavných kolejí ve spodní části téhož náměstí, jejichž výstavba byla avizovaná před dvěma lety a která se nakonec neuskutečnila. V těchto dnech pomalu finišuje v blízkosti křižovatky ulic Vodičkovy a Jindřišské stavební činnost a po dlouhých měsících mizí plechové oplocení, za nímž se ukrývalo před zraky Pražanů i návštěvníků metropole staveniště. Koleje ale na místě navzdory původním plánům nakonec chybí.

Tramvaje byly součástí Václavského náměstí od roku 1884 až do roku 1980 a ani dnes z něj zcela nezmizely, neboť jej zhruba ve střední části nadále protínají. Dlouhá diskuze o jejich návratu se týkala úseku mezi Muzeem a Můstkem, mimo tento záměr se ale měly vrátit tramvaje i na spodní část náměstí, byť jen na jeho kousek. V plánu zde bylo zřízení celkem 175 m kolejí, jež by začínaly zhruba naproti hotelu Ambassador a napojovaly se do tramvajové tratě na Vodičkově ulice, avšak pouze ve směru do centra města (tj. ke křižovatce Lazarská; nevznikl by zde tedy trojúhelník pro otáčení vozů). Projekt byl konzultován s autory návrhu rekonstrukce Václavského náměstí, v jejichž čele stojí architekt Jakub Cigler, jehož ateliér vyhrál (už v roce 2005) veřejnou soutěž na proměněnou podobu „Václaváku“. Pozměněný návrh počítal s tramvajemi pouze na spojnici k Národnímu muzeu, po diskuzi se však již v roce 2019 podařilo začlenit tramvajové kolejiště i do spodní části a Rada hl. m. Prahy posvětila tento záměr formálně na jaře 2019.

Koleje měly sloužit především pro historické tramvajové linky (ty má Praha dnes tři čísel 41 až 43, anebo možnost nouzového odstavu tramvají (například v případě závady), aby nebyla dlouho blokována klíčová tepna v centru města. Ukončení některé z historických tramvajových linek na Václavském náměstí bylo podporováno jak pražským DP, tak městskou organizací Prague city Tourism. Konzultováno pak bylo i s vedením městské části Praha 1 jako projekt udržitelného turismu.   

Vítězem II. etapy rekonstrukce spodní části Václavského náměstí se stala již v lednu 2020 společnost Hochtief, jež ji měla původně dokončit už do konce roku 2021. Stavba se ale s ohledem na situaci v době Covidu-19 výrazně protáhla. Smlouva mezi městem coby investorem a zhotovitelem stavby počítala s částkou necelých 270 mil. Kč bez DPH, dodatečně ale vznikl ze strany hlavního města Prahy požadavek na doplnění tramvajových kolejí a dalších souvisejících úprav (úprava sloupů veřejného a jejich základů tak, aby mohly nést trakční vedení, změny v kanalizaci pro odvodnění tramvajové trati atp.), čímž měl být rozpočet spolu s pokrytím dalších vícenákladů navýšen až o cca 90 mil. Kč. Ještě dne 20. 10. 2021 byla podepsána samostatná smlouva k ověření proveditelnosti základových pátek sloupů trakčního vedení ve spodní části největšího českého náměstí (s hodnotou 149 205 kč bez DPH), dodatek zahrnující stavbu kolejí ale nakonec podepsán nebyl.

Pozůstatky po původní tramvajové trati na Václavském náměstí v místech, kde měla vzniknout nová odstavná kolej.

Důvodem bylo odvolání dvou vlastníků nemovitostí na Václavském náměstí proti společnému povolení stavebního záměru „Revitalizace Václavského náměstí, úsek Na Příkopě – Vodičkova, etapa 2“, přičemž předmětné povolení zahrnovala právě změnu projektu doplněním tramvajové koleje. S tím by se město muselo dlouze vypořádávat, resp. přesněji řečeno by muselo vyčkávat na rozhodnutí ve věci odvolání ze strany nadřízeného orgánu (v tomto případě ministerstva dopravy), což je proces trvající zpravidla několik měsíců, což by stavbu úplně zastavilo. Padlo tak rozhodnutí, že bude provedena jen příprava pro stavbu tramvajové trati, tj. například založení větších základů sloupů veřejného osvětlení pro možné budoucí využití pro upevnění tramvajových trakčních stožárů se sdruženou funkcí, zatímco na stavbu kolejí se prozatím rezignovalo.

Hodí se dodat, že město myšlenku vybudování tramvajových kolejí ve spodní části náměstí prozatím neopustilo a blíží se do stádia, kdy by mohlo získat definitivní povolení pro možnost realizace stavby. Je nicméně otázkou, zda v současné situaci, když bude náměstí už dodlážděno, a tedy fakticky dokončeno, bude existovat vůle pro opětovné rozkopání Václavského náměstí kvůli realizaci odstavných kolejí, což by si vynutilo i úpravy kanalizace.

Podobné články