Menu

Eberswalde chce rozšířit síť trolejbusů

V Eberswalde jezdily stejně jako v dalších východoněmeckých městech trolejbusy Škoda. Ve sbírce místního spolku je uchován jeden vůz Škoda 9 Tr i 14 Tr. (zdroj: Flickr; foto: tramfan239)
V Eberswalde jezdily stejně jako v dalších východoněmeckých městech trolejbusy Škoda. Ve sbírce místního spolku je uchován jeden vůz Škoda 9 Tr i 14 Tr. (zdroj: Flickr; foto: tramfan239)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
12. 11. 2021 19:40
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Eberswalde je jedním ze tří německých trolejbusových provozů a jediným městem v někdejším východním Německu, kde se podařilo udržet trolejbusový provoz, a to nepřetržitě již od roku 1940. Přestože i zde v minulosti existovaly opakované snahy o zrušení, podařilo se nakonec trolejbusy ve městě uchovat. Posledního rozšíření se však místní síť dočkala v červenci 1993.

Nyní je ve městě v provozu jen 12 trolejbusů Solaris Trollino 18 AC, jejichž kompletace za využití elektrické výzbroje Cegelecu probíhala v ostravském Dopravním podniku (později Ekově Electric). Vozidla z let 2010 až 2012 se dočkala nedávno dílčí modernizace, když došlo k náhradě původního dieselagregátu za trakční baterie (jeden vůz byl bateriemi vybaven zkušebně již od výroby, také u něj však došlo po letech provozu k výměně bateriového boxu). Trolejbusy jsou nasazovány na dvě linky čísel 861 a 862, které jsou v západní části města vedeny protisměrně v rámci velké blokové smyčky, načež sdílejí společný úsek a na východě se rozvětvují. Nedávno vypsal dopravce výběrové řízení na dodávku dvou kloubových trolejbusů, které mají dopomoci doplnit vozový park, a tím vylepšit spolehlivost dopravní obslužnosti. Růst automobilů ve městě totiž v posledních letech ve špičkových časech znemožňuje vzhledem ke krátkým časům na obrat obsloužit linky ve stanovém intervalu.

Mimoto je plánována také výstavba nových úseků trolejbusových tratí (pro které bude nejspíše zapotřebí pořídit další vozidla), přičemž se předpokládá, že by měly vzniknout dva úseky, a to v průběhu let 2023 a 2024. První z úseků předpokládá prodloužení trolejbusové trati od konečné Ostend východním směrem, a to o zhruba 1 km. Trolejbusová trať by měla být koncipována jako dvoustopá se zakončením smyčkou. Druhá trolejbusová trať je plánována na západě města, přičemž by měla být rovněž dvoustopá, avšak bez ukončení smyčkou. Po zhruba 3,4 km by mělo trolejbusové vedení končit a dále by měly trolejbusy pokračovat již na trakční baterie, a to do sousedního městečka Finowfurt.     

Prodloužení trolejbusů má dopomoci zvýšit podíl ekologické dopravy a nabídnout komfortnější spojení pro obyvatele města. Jejich počet od roku 1990 postupně klesal. Průmyslové podniky, které ve městě dříve sídlily, nepřežily přechod do tržního hospodářství a z Eberswalde, v němž žilo na konci roku 1989 takřka 55 000 obyvatel, odešla čtvrtina v následujících 30 letech pryč. V posledním období se však počet občanů města i okolních obcí opět navyšuje. Zatímco v roce 2015 žilo přímo ve městě jen 39 000 obyvatel, dnes je to již 41 000. Zvýšený zájem o bydlení souvisí především s nižšími cenami v porovnání s nedalekým Berlínem, do nějž lidé z Eberswalde nezřídka dojíždějí za prací.  

Podobné články