Menu

Další prodloužení Traunseetram v Rakousku na obzoru

Úzkorozchodné tramvaje Tramlink od Stadleru dnes obsluhují nejen městský úsek v Gmundenu, ale vyjíždějí nádhernou krajinou až do Vorchdorfu. (foto: Libor Hinčica)
Úzkorozchodné tramvaje Tramlink od Stadleru dnes obsluhují nejen městský úsek v Gmundenu, ale vyjíždějí nádhernou krajinou až do Vorchdorfu. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Tramvaje
03. 04. 2024 19:35
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Tramvajový provoz v rakouském Gmundenu by se mohl dočkat dalšího rozšíření. Pět let po zahájení průběžného provozu na dříve oddělených tratích Gmunden – Vorchdorf a gmundenské městské tramvaje bylo oznámeno, že by mohla být tzv. Traunseetram prodloužena v oblasti Vorchdorfu k místní škole a k obchodnímu centru.

Dokončení ambiciózního projektu na spojení někdejší nejkratší tramvajové linky na světě (2,315 km) a elektrické místní dráhy (o délce 14,484 km) se nesetkalo po 1. září 2018, kdy se průběžný provoz stal realitou, jen s vlnou nadšení. Nasazení tramvají na celkově 17,862 km dlouhé trati sice přivedl nové cestující, jejich počet ale narůstal pozvolna, navíc byl zasažen v letech 2020 a 2021 vlnami Covidu-19. Nyní se zdá být důvod k opatrnému optimismu. V roce 2023 bylo vykazováno průměrně o cca 7,5 % pasažérů více než v roce předešlém, oproti roku 2019 se mělo jednat o nárůst o cca 30 %. Největší počet přepravených osob je tradičně vykazován na konci jara a v letní sezóně (cca 80 000 měsíčně), nejslabší jsou oproti tomu měsíce podzimní (okolo 60 000 cestujících). Přibližně 820 000 cestujících, kteří loni služeb tramvaje využilo, dává naději na splnění původní predikce necelého jednoho miliónu přepravených pasažérů pro rok 2025. Jistou vadou na kráse je, že to znamená průměrné vytížení 32m tramvají cca 18 pasažéry na spoj. Přesto v Gmundenu a okolí neztrácejí chuť v rozšiřování své Traunseetram pokračovat.

Vozidla normálněrozchodné dráhy Lambach–Vorchdorf-Eggenberg na nádraží ve Vorchdorfu. Nahrazena by měla být vlakotramvajemi z produkce Stadleru. (foto: Libor Hinčica)

Obec Vorchdorf, v níž dnes žije okolo 7 300 obyvatel a kde tramvajové spoje končí na okraji obce na místním nádraží, schválila koncem března 2024 jednohlasně podporu plánu na vybudování prodloužení skrze vesnici k budovám místních škol a dále k obchodnímu centru na severu obce. Jedná se o nezbytný krok před podáním žádosti o financování takové stavby z prostředků spolkové země Horní Rakousky a státních zdrojů. Záměr stavby by měl být koordinován s plánem dopravce Stern & Hafferl na vybudování nového nádraží ve Vorchdorfu, jež má být koncipováno jako bezbariérové a zastřešené a jež má zlepšit přestup mezi tramvajemi z Gmundenu a normálněrozchodnými elektrickými vlaky dráhy Lambach–Vorchdorf-Eggenberg, pro níž mají být dodány v roce 2026 nové vozy z produkce Stadleru (jednat se má o tzv. vlakotramvaje nakupované v rámci větší zakázky společně s dalšími rakouskými a německými provozy). Také u normálněrozchodné tratě by přitom Vorchdorf rád docílil jejího prodloužení, a to o jednu stanici k místnímu pivovaru, přičemž využít by se měla (po rekonstrukci) původní vlečná kolej, jež toto oblíbené výletní místo v minulosti propojovala se světem.

Oproti tomu tramvajová trať by měla být prodloužena o čtyři zastávky přímo skrz obec (včetně průjezdu místního náměstí, resp. návsi). Pokud by trať dosáhla až plánované konečné u nákupní zóny, znamenalo by to prodloužení o cca 1,5 km. Pakliže se oba projekty (prodloužení úzkorozchodné i normálněrozchodné tratě) podaří uskutečnit, měla by se dostupnost zastávek v obci zlepšit o cca 60 % a přibližně 1 200 cestujících vyjíždějících každodenně z obce či naopak do ní dojíždějících by mělo některou z pěti nových zastávek ve vzdálenosti kratší než 200 m. S ohledem na to, že vorchdorfská radnice dala plánování zelenou, pokusí se dopravce Stern & Hafferl o dokončení obou projektů do takové míry, aby je bylo možné zahrnout do státních a zemských subvencí již na období let 2026–31. V případě prodloužení k pivovaru se optimisticky počítá s provozem již v roce 2027, u tramvajové tratě se jeví reálně až období okolo roku 2030.

Podobné články