Menu

CAF dodá tramvaje do americké Omahy

Tramvaje CAF Urbos v provedení pro USA v americkém Cincinnati. (zdroj: Wikipedia.org; foto: David Wilson)
Tramvaje CAF Urbos v provedení pro USA v americkém Cincinnati. (zdroj: Wikipedia.org; foto: David Wilson)
Stáhnout PDF
Tramvaje
09. 07. 2024 18:54
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Stavba nových tramvajových systémů ve Spojených státech amerických stále pokračuje, byť zůstává hluboko za predikcemi z počátku tisíciletí. Jedním z měst, které by se mělo dočkat návratu tramvají, je Omaha ve státě Nebraska. Zahájení provozu na první lince se zde očekává v roce 2027.

Podobně jako v řadě dalších amerických měst, půjde i v případě Omahy o návrat dopravního prostředku, který již dříve v ulicích města k vidění byl. Tramvaje – nejprve ve formě koňky – začaly občanům sloužit již v roce 1868 a staly se nesmírně populárními. V roce 1890 měla pavučina tratí již 140 km, takže se Omaha mohla chlubit druhou nejdelší sítí v USA (po Bostonu). Později byl provoz redukován a utlumován, spád pak likvidace nabrala po druhé světové válce, až se v roce 1955 rozloučilo město s tramvajemi docela.

Jejich návrat se začal skloňovat po roce 2009, kdy město otevřelo otázku zlepšení atraktivity centra Omahy. Veřejná doprava měla být nejprve postavena na bázi tzv. BRT systému (Bus Rapid Transit), z následně provedené vyhodnocení různých variant řešení MHD ale vyplynulo, že lepším řešením bude tramvaj, nikoli však proto, že by měla zásadní benefity provozní, ale z důvodu, že na kolejovou infrastrukturu se podle provedených průzkumů více navazují okolní investice. A právě o podporu investic jde v Omaze, podobně jako ve většině amerických měst, především. Otázka reálného využití tramvají ze strany cestujících je paradoxně až druhotná. Téma tramvaje částečně polarizovalo místní politickou scénu, na potřebě oživení centra města ale panovala shoda napříč politickým spektrem. Hlavní úlohou bylo obstarat potřebné finanční prostředky na stavbu. Nakonec schválilo vedení města financování projektu až 13. 12. 2022 s tím, že odhadované náklady činí 389 mil. dolarů (cca 9 mld. Kč), k čemuž je nutno připočíst ještě dalších 70 mil. USD (zhruba 1,6 mld. Kč) na návazné stavební činnosti (úpravy veřejných prostor, mostů atp.).

Výsledná podoba počítá s jedinou cca 4,8 km dlouhou linkou ve tvaru osmičky, na níž bude 16 zastávek. Přeprava cestujících má být zdarma. Pro provoz má sloužit pouze šest tříčlánkových vozů, jež mají být vybaveny zásobníkem elektrické energie, který má umožnit jízdu na úsecích bez trolejového vedení, s nimiž se v omažském projektu počítá. Jako dodavatel šestice tramvají byla vybrána nedávno španělská společnost CAF, která má v USA svůj výrobní závod a která již dříve dodala v rámci Spojených států své tramvaje do měst Kansas City, Cincinnati, Sacramento, Pittsburgh a Boston. Objednávka pro Omahu má hodnotu takřka 48 mil. dolarů, jeden vůz tedy vychází na zhruba 185 mil. Kč, v ceně jsou ovšem také dodávky vybraných náhradních dílů po definovanou dobu. Objednávka pracuje i s možností využití opce, a to až na 29 tramvají (!), přestože případné rozšíření tramvajových tratí v Omaze není v současné době na pořadu dne.

Podobné články