Menu

Bratislava chce postavit čtyři nové trolejbusové tratě

Příležitostně se v provozu ještě stále objevuje několik vozů Škoda 14 Tr, a to na nočních spojích, anebo pro služební účely (prevence proti námraze). Jedním z posledních přežívajících vozů je i trolejbus ev. č. 6311 z roku 1991, který na fotografii odpočívá v areálu vozovny. (foto: Libor Hinčica)
Příležitostně se v provozu ještě stále objevuje několik vozů Škoda 14 Tr, a to na nočních spojích, anebo pro služební účely (prevence proti námraze). Jedním z posledních přežívajících vozů je i trolejbus ev. č. 6311 z roku 1991, který na fotografii odpočívá v areálu vozovny. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
24. 03. 2021 21:28
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Hlavní město Slovensko vypsalo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu celkem 4 nových úseků trolejbusové sítě, jejichž výstavba by měla být spolufinancována z EU.

Celková hodnota projekčních prací (zahrnujících prakticky veškeré činnosti související s přípravou stavby a inženýrské činnosti projektanta) činí 3,3 mil. € bez DPH (cca 86 mil. Kč). Nové trolejbusové tratě mají rozšířit stávající síť o celkem 8,5 km (měřeno oboustopě), což představuje významný nárůst o cca 18 % (dnes má bratislavská trolejbusová síť 48,6 km). Kromě novostaveb je plánována i modernizace 5 km již existujících tratí (opět měřeno oboustopě). DP Bratislava již v loňském roce proklamoval, že hodlá roli trolejbusové dopravy dále posilovat. Využívat chce k tomu i parciální trolejbusy, anebo vozidla s vyšší přepravní kapacitou (tříčlánkové trolejbusy).

Dosud izolovaná trolejbusová trať na sídliště Dlhé Diely by se měla dočkat napojení na zbytek sítě. Trolejbusová trať zde byla uvedena do provozu v roce 2006 a pro její obsluhu byly objednány vozy Škoda 25 Tr s dieselagregátem. Původně ve spodní části trati – na konečné Riviéra (přestupní bod na tramvaj), chyběla smyčka. Závady na vozech Škoda 25 Tr ale znemožňovaly zajistit vypravenost na lince výhradně těmito vozy, a tak musely příležitostně zaskakovat i starší vozy 15 Tr(M), pro jejichž obracení byla smyčka ve spodní části dobudována (z vozovny a do vozovny však musely být vozy přetahovány). Tato praxe se později rozšířila i na vozy Škoda 31 Tr, které jsou takto na linku přetahovány pravidelně (dne 24. 3. 2021 byly například vozy 31 Tr na 3 ze 4 pořadí linky). Od současné konečné Riviéra by měla být vybudována cca 3,5 km dlouhá trať, která naváže na Mlynské dolině na stávající trať vedenou přes Kramáre k hlavnímu nádraží. Celá tato trať by měla být také modernizována a vzniknout by na ní mělo několik nových trolejových propojek, nová předjízdná stopa u konečné Hlavná stanica. Kromě nahrazení současné autobusové linky č. 32 trolejbusy by tak mělo být možné vytvořit také spojení linek 203 a 41 v jednu linku a při využití parciálních trolejbusů zajistit spojení od nádraží na Kolibu přes Hroboňovu. Náklady na celou stavbu jsou odhadovány na 21 mil. € (cca 546 mil. Kč) a realizace se očekává v letech 2022–23. 

Zatrolejování se má dočkat i úsek linky č. 210, který je dnes obsluhován vozy Škoda 30 Tr na dieselagregát. (foto: Libor Hinčica)

Další trolejbusová trať by měla v hodnotě 5,8 mil. € (přibližně 151 mil. Kč) by měla vzniknout coby prodloužení stávající linky č. 209 od konečné Mliekarenská (ta by měla být zachována jako manipulační, a dokonce i upravena pro potřeby otáčení kloubových vozů). Prodloužení o délce cca 1,75 km (měřeno oboustopě) by mělo vést do východní části Mlynských niv, kde se rozvíjí městská zástavba. Na trati bude 5 nových zastávek: Prievozská, Mierová, Pažítková, Stachanovská, Grófska niva. Jejich obsluha měla být zajištěna už od 27. 3. 2021 prodlouženou autobusovou linkou č. 66, avšak záměr byl pro nutnost vytváření úspor odsunut, a tak je zde dnes možné pozorovat jen opuštěné označníky. S realizací trolejbusové trati se počítá v letech 2022–23. 

Trolejové vedení by mělo vzniknout i tam, kde již trolejbusy dnes jezdí, avšak na dieselagregát (linka č. 210). Konkrétně jde o 2,05 km dlouhý úsek (tentokrát měřeno jednostopě – část trati je totiž řešena jako jednostopá, konkrétně velká bloková smyčka na Karadžičově ulici) Autobusová stanica – Nové SND. Na trati se budou nacházet dvě – dnes již používané – zastávky (Čulenova, Nové SND). S realizací se počítá opět v letech 2022–23. 

Poslední nová trať by měla napojit obchodní centrum Avion Shopping Park (trať Bulharská – Galvaniho). Zde se počítá se stavbou cca 1,4 km dlouhé tratě (měřeno oboustopě) a navíc s modernizací zhruba 450 m existující tratě, přičemž po prohození části tras autobusových linek č. 61 a 63 by bylo možné na první jmenovanou nasadit parciální trolejbusy, které by od nákupního centra pokračovaly dále až k bratislavskému letišti (již na baterie). Doba realizace výstavby je stejná jako v předešlých případech, náklady jsou odhadovány na 3,6 mil. € (zhruba 93,6 mil. Kč). Na úseku s trolejovým vedením by se nacházelo 5 zastávek (Bulharská, Pri zvonici, Na križovatkách, Ivanská cesta, Avion Shopping Park).

Podobné články