Menu

Bombardier dokončil první hrubou stavbu tramvaje pro Drážďany

První vyrobený skelet vozu Bombardier Flexity NGT DX XX pro Drážďany. (foto: Bombardier)
První vyrobený skelet vozu Bombardier Flexity NGT DX XX pro Drážďany. (foto: Bombardier)
Stáhnout PDF
Tramvaje
12. 12. 2020 20:31
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Dne 10. 12. 2020 se pochlubil Bombardier významným milníkem v projektu nových tramvají pro Drážďany. Za přítomnosti saského zemského předsedy Michaela Kretschmera, zástupců drážďanských Dopravních podniků DVB AG a pochopitelně i samotného Bombardieru byla představena první hrubá stavba tramvaje typu NGT DX DD, která byla při té příležitosti také formálně přebraná v rámci kontroly výrobního procesu.

Výroba nových tramvají pro saské hlavní město bude probíhat v závodech ve městech Görlitz (hrubá stavba) a Bautzen (dokončení vozidel). Stavba prvního vozu byla zahájena v srpnu letošního roku, přičemž v Görlitz je využívána pro kompletaci skeletů zcela nová výrobní linka. Vozy pro Drážďany jsou vůbec prvními tramvajemi od Bombardieru, které zde budou vznikat, nikoli však první tramvaje v obecném slova smyslu, které byly v Görlitz vyrobeny. Místní vagónka, která se později stala součástí Bombardieru, totiž tramvaje v minulosti v nemalém počtu vyráběla, po druhé světové válce se ale soustředila už jen na generální opravy (pro Berlín a Drážďany). V roce 1954 nicméně přišla ještě na řadu jedna objednávka na zhotovení dvou zcela nových vozů, tzv. „velkých štik“ (Großer Hecht), které byly dodány shodou okolností rovněž do Drážďan a staly se posledními nově vyrobenými tramvajemi ve městě na německo-polské hranici. Návrat výroby tramvají do Görlitz (byť ne zcela kompletních vozů) tak trval dlouhých 66 let.  

Připomeňme, že nové tramvaje pro Drážďany budou řešeny jako pětičlánkové vozy s deseti nápravami o délce téměř 45 m a se šířkou vozové skříně 2,65 m. Jelikož však infrastruktura drážďanské tramvajové sítě s podobně řešenými vozidly počítá jen částečně a je nutné zajistit jejich souběžný provoz se stávajícími tramvajemi (o šířce 2,3 m) ve flotile DVB, je konstrukce tramvají ve spodní části vozu (kvůli výšce nástupišť) zúžena, což je dobře patrné i z fotografie hrubé stavby vozidla.

Ta vzniká z několika základních dílů – nejprve jsou svařeny bočnice, konstrukce čel, spodek článku a střecha, načež se všechny části spojí dohromady, a následně jsou vzájemně svařeny do jediného skeletu. Jelikož je taková výroba extrémně náročná na přesnost, je celý proces bedlivě sledován a neustále vyhodnocován, včetně analyzování pomocí rentgenových paprsků. Celá konstrukce vozidel je řešena z nerezových částí, přičemž střešní díly jsou poněkud putovní. Jejich výroba je totiž zajišťována nikoli v Görlitz, ale v sousedním Bautzenu. Odtud se tedy musí do Görlitz pro dokončení hrubé stavby nejprve převézt, aby se pak celý skelet, tedy i s těmito střešními díly, vydal zase zpět do Bautzenu.

Model předního článku vozu NGT DX DD v měřítku 1:1, který si mohli na přelomu let 2019 a 2020 prohlédnout zájemci v dopravním muzeu v Drážďanech. (zdroj: Wikipedia.de; foto: Rainerhaufe)

Dokončení prvního vozu a předání do zkušebního povozu je naplánováno na srpen 2021. Zkušební provoz s pasažéry je naplánován na prosinec 2021 a od roku 2022 by měla být dodávána každý tři týdny jedna nová tramvaj. Všech 30 objednaných vozů má být dodáno do podzimu 2023. Prvních 12 vozů by mělo sloužit na lince číslo 2 (Kleinzschachwitz – Gorbitz), 11 vozů je určeno pro provoz na lince číslo 3 (Wilder Mann – Coschütz), další část vozů by měla nalézt uplatnění na lince číslo 1 (Prohlis – Leutewitz). Každá z nových tramvají by měla pojmout až 290 pasažérů, což je o 30 více, než nabízejí současné nejdelší drážďanské vozy typu NGT D12 DD (rovněž z produkce Bombardieru). Vozidla pro Drážďany patří mezi nejdražší, na něž byl v poslední době v Německu uzavřen kontrakt. Jeden vůz vychází na astronomickou sumu 4,2 mil. €, tedy zhruba 110 mil. Kč. Započteme-li i dlouhodobou údržbu a servis vozidel, pak má jedna tramvaj hodnotu dokonce 6,6 mil. € (170 mil. Kč). Celkem tak Drážďany za nové tramvaje vynaloží 197 mil. €, více než polovinu však zaplatí zemská pokladna Saska (102,8 mil. €) v kombinaci s EU.   

Zakázku na dodání tramvají vyhrál Bombardier v srpnu 2019. Později byl představen model části tramvaje vystavený v drážďanském dopravním muzeu, který si do ledna 2020 prohlédlo okolo 16 000 návštěvníků. K návrhu modelu v měřítku 1:1 se mohli občané i vyjádřit. Ze strany budoucích uživatelů přišlo okolo 2 000 podnětů. Některé změny, zejména ty týkající se interiéru (například výběr budoucích sedaček) byly skutečně podle těchto připomínek implementovány do finální podoby vozu.

Podobné články