Menu

Praha schválila další expanzi trolejbusů

Trolejbus Škoda 30 Tr na lince číslo 58 v Letňanech. (foto: Libor Hinčica)
Trolejbus Škoda 30 Tr na lince číslo 58 v Letňanech. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
08. 06. 2020 16:43
Redakce
2 minuty čtení

Rada hl. m. Prahy schválila dne 8. 6. 2020 záměr elektrifikace čtyř autobusových linek (č. 131, 137, 176 a 191) pomocí parciálních trolejbusů. Převedení zmíněných linek na trolejbusy je v souladu s dříve schválenou koncepcí využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP, která počítá ve větší míře právě se zapojením parciálních trolejbusů. Doplňkem na dalších trasách mají být elektrobusy a hybridní autobusy, předpokládá se i testování vodíkové technologie.

Trolejbus Škoda 30 Tr na lince číslo 58 v Letňanech. (foto: Libor Hinčica)

Náklady na elektrifikaci čtveřice linek jsou odhadovány na 1–1,3 mld. Kč, přičemž při financování má vypomoci Evropská unie. Realizace je očekávána po roce 2023. Schválení záměru ze strany Rady hl. m. Prahy znamená zelenou pro přípravu projektové dokumentace a zajištění všech potřebných povolení. V současné době jsou již v pokročilém stádiu přípravy na zavedení parciálních trolejbusů na linkách 140 (Palmovka – Miškovice), kde již část trolejového vedení od roku 2017 existuje, a 119 (Nádraží Veleslavín – Letiště Václava Havla), kde se počítá s nasazením tříčlánkových trolejbusů. První výběrové řízení na dodávku trolejbusů by mělo být vypsáno ještě letos v létě a počítat by mělo s dodáním až 35 trolejbusů.

V rámci výstavby linky na letiště má být vybudována také potřebná infrastruktura v garážích Řepy. Ty by měly být využívány také pro potřebu vozidel, jež by měly výhledově obsluhovat čtveřici výše zmíněných linek na levém břehu Vltavy.

Konkrétně by se mělo jednat o linky čísel:

131 (Bořislavka – Hradčanská), trolejové vedení je plánováno v jednom úseku v délce cca 3,8 km; 61 % trasy pod trolejovým vedením;

137 (Na Knížecí – U Waltrovky – Malá Ohrada), trolejové vedení je plánováno v jednom úseku v délce cca 3,2 km; 95 % trasy pod trolejovým vedením;

176 (Stadion Strahov – Karlovo náměstí), trolejové vedení je plánováno na dvou úsecích o souhrnné délce cca 4 km; 71 % trasy pod trolejovým vedením;

191 (Letiště Václava Havla Praha – Ciolkovského – Na Knížecí), trolejové vedení je plánováno ve třech úsecích o souhrnné délce 15,3 km; 55 % trasy pod trolejovým vedením.

Pro obsluhu výše uvedených linek je odhadovaná potřeba celkem 56 trolejbusů (23 pro linku číslo 191, po 12 kusech pro linky čísel 131 a 137 a 9 pro linku číslo 176).

„Elektrifikace uvedených čtyř linek přinese Praze snížení emisí CO2 a možnost lokálně zavést zcela bezemisní dopravu. Přispějeme tím k naplňování Klimatického závazku hl. m. Prahy a taky snížíme hlukovou zátěž jak v běžném provozu, tak i při manipulacích v garážích a zároveň využijeme stávající napájecí infrastrukturu DPP, díky čemu jsme schopni docílit příznivějších investičních i provozních nákladů. V neposlední řadě se zavedením nové dopravní infrastruktury zrevitalizujeme ulice a zvýšíme kvalitu veřejného prostoru, což ocení zejména obyvatelé městských částí Prahy 5 a 6,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„K rozhodnutí elektrifikovat právě tyto vybrané čtyři linky nás vedlo několik důvodů. Prvním je využití vnitřních synergií DPP a napájecích bodů tramvajové sítě či připravované trolejbusové linky č. 119. Linky vytváří funkční celek nabíjecí infrastruktury na levém břehu Vltavy se základní osou v lince č. 191 propojující Smíchov, Strahov, Břevnov a Ruzyni. Všechny čtyři linky provozujeme v terénně náročných podmínkách, kde se střídají prudká stoupání a klesání. Díky elektrickému pohonu a možnosti rekuperace bateriových trolejbusů můžeme dosáhnout efektivnějšího a plynulejšího provozu. V neposlední řadě je to vysoká poptávka cestujících po těchto linkách, tj. krátké intervaly  a vysoká intenzita autobusové dopravy v obytných zónách. S nasazením bateriových trolejbusů snížíme nejen emise, ale také hladinu hluku při rozjezdech či jízdě ve stoupání,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Odhadované náklady na elektrifikaci autobusové linky č. 131 činí cca 200 milionů Kč, linky č. 137 zhruba 220 milionů Kč, linky č. 176 přibližně 320 milionů Kč a linky č. 191 cca 580 milionů Kč. Na vybudování technického zázemí v garáži Řepy by mělo padnout zhruba 130 milionů Kč. Infrastruktura je pro některé linky společná, např. linky č. 176 a 191 budou sdílet část trolejového vedení i kapacity měníren Hřebenka a Strahov. DPP se bude snažit zajistit na realizaci projektu spolufinancování z dostupných fondů Evropské unie, např. Operačního programu Doprava III, Modernizačního fondu či Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

V návaznosti na dnešní schválení záměru Radou hl. m. Prahy DPP projekt projedná na svém nejbližším zasedání představenstva DPP. Pak bude následovat výběr projektanta, příprava projektové dokumentace a zajištění všech potřebných povolení k realizaci projektu, kterou DPP předpokládá v období let 2023 – 2025.

TZ DPP s úpravami redakce

Podobné články