Menu

Trolejbusové projekty v Itálii se státní podporou pro rok 2020

Milánský trolejbus. Primátor Milána, Giuseppe Sala, je podporovatelem trolejbusové dopravy a na počátku roku 2020 slíbil brzké zahuštění provozu na páteřních trolejbusových linkách 90 a 91. (foto: autobusweb.com)
Milánský trolejbus. Primátor Milána, Giuseppe Sala, je podporovatelem trolejbusové dopravy a na počátku roku 2020 slíbil brzké zahuštění provozu na páteřních trolejbusových linkách 90 a 91. (foto: autobusweb.com)
Stáhnout PDF
Nezařazené
19. 02. 2020 21:39
Redakce
2 minuty čtení

Italské ministerstvo infrastruktur a dopravy ve svém dekretu 607 z 27. prosince 2019 zveřejněném 10. února 2020 oznámilo, že podpoří dva loni předložené trolejbusové projekty a další je ochotno podpořit v případě, že mu budou dodány do 30. dubna 2020 chybějící dokumenty a náležitosti, a tedy budou splněny zákonem dané podmínky. Nyní nabízíme krátký přehled těchto projektů (pozn.: doslovné překlady názvů projektů by ne vždy v češtině zněly smysluplně, proto došlo ve výjimečných případech k volnějšímu překladu).

Milánský trolejbus. Primátor Milána, Giuseppe Sala, je podporovatelem trolejbusové dopravy a na počátku roku 2020 slíbil brzké zahuštění provozu na páteřních trolejbusových linkách 90 a 91. (foto: autobusweb.com)

Schválené financování mají tyto projekty:

  • 42 295 000 eur (v přepočtu přes 1 mld. Kč) poputuje na obnovu trolejbusového parku v Miláně, kde má být pořízeno 50 nových článkových trolejbusů. Tyto budou dodávány v souladu s podmínkami rámcové smlouvy z roku 2018, která milánskému dopravci ATM umožňuje nakoupit až 80 vozů, přičemž nejprve bylo objednáno 30 vozů (dodávky začaly loni v létě).

  • 38 383 545,82 eur z potřebných 39 324 898,16 eur (téměř 1 mld. Kč) pošle italský stát na realizaci nových trolejbusových tratí a prodloužení těch stávajících v La Spezii (informovali jsme zde).

Itálie má poměrně slušné množství trolejbusových provozů, za čímž stojí i dlouhodobě existující program státní podpory, který umožňuje větším městům čerpat finance nejen na rozvoj stávajících provozů, ale i na realizaci provozů zcela nových. Je sice nutné říci, že italský stát nabízí kompaktní systém podpory i pro rozvoj jiných druhů dopravy, avšak nebývá zvykem, že by se nějaký stát systematicky trolejbusové dopravě věnoval. Takováto cílená podpora je tedy ve světě téměř nevídaná, nicméně v minulosti některá italská města po využití státních prostředků na následný rozvoj či alespoň údržbu svých trolejbusových provozů po čase částečně, nebo rovnou zcela, rezignovala, a tak výsledky některých trolejbusových investic nakonec spíše vzbudily rozpaky, ne-li pachuť.

Málokdo mimochodem ví, že jedním z velkých podporovatelů trolejbusové dopravy byl i Benito Mussolini. Na záběru z roku 1937 jej vidíme vystupovat z jednoho z trolejbusů, kterými byla otevírána nová trať v římské čtvrti Prati. A když už vzpomínáme Řím, uveďme, že jeho současná primátorka také trolejbusům dává zelenou. (zdroj: Istituto Luce Cinecittà)

Zatím neschválené financování mají tyto projekty:

  • systém kapacitních os v Janově (viz zde a zde),

  • projekt na modernizaci trolejbusové sítě, zařízení a služeb v provincii Napoli s integrací do městské trolejbusové sítě na území Neapole (o tomto projektu nebylo blíže dosud nic publikováno, zřejmě se jedná o plán obnovy některých dlouhodobě neprovozovaných tratí; k Neapoli viz zde),

  • posílení a zhodnocení existujícího trolejbusového prstence v Anconě, včetně přestupních terminálů (viz zde),

  • “Trasporto Rapido Costiero”, 2. stavba, úsek Rimini FS – Rimini Fiera (schváleno má být řešení upravující parametry v původním projektu navrhovaných stavebních děl) (k této stavební akci viz například zde).

Citovaný dekret dále schvaluje státní (spolu)financování i pro několik dalších investic – nebo tuto podporu rovněž podmiňuje včasným doplněním příslušnou legislativou vyžadovaných materiálů –, které se týkají jiných druhů drážní dopravy, a sice se jedná o podzemní dráhy, lanové dráhy, tramvaje a v jednom případě i o monorail.

Každopádně i letos tedy italský stát trolejbusovou dopravu míní nemálo podpořit, čímž tak navazuje na dlouhodobou tradici. A zdá se, že ta nebude přerušena ani v dalších letech. Ostatně italský “Národní strategický plán udržitelné mobility pro obnovu vozového parku silničních vozidel pro spoje místní hromadné dopravy a zvyšování kvality ovzduší” z prosince 2018 trolejbusům věnuje hned několik řádek. Mimo jiné se v tomto plánu píše: “Trolejbus se již dlouho ukazuje jako účinné řešení pro zavádění efektivních dopravních sítí, taktéž doplňkových ve vztahu k ostatním [dopravním] službám. Trolejbus je s to přijímat s extrémní rychlostí technologické inovace…,” přičemž poukazováno je na “moderní a stále účinnější systémy pohonu, rekuperace elektrické energie” a s tím spjaté “konzistentní úspory”, a dále také na “autonomní chod na baterie nebo naftu”, kterým je možné reagovat na každou situaci v provozu jako například nucené objížďky, či na výpadek v dodávkách elektřiny.

Dodejme, že na konci roku 2018 bylo v Itálii evidováno 14 trolejbusových provozů (Ancona, Bologna, Cagliari, Chieti, Janov, La Spezia, Lecce, Milán, Modena, Neapol, Parma, Rimini, Řím a Sanremo), přičemž mělo existovat 315,89 km dvoustopých tratí a 115,55 km jednostopých tratí, a dále 486 trolejbusů.

Text: Vít Hinčica

Podobné články