Menu

Otrokovice se dočkají prodloužení trolejbusů

Zlínské trolejbusy se poslední velké vlny rozšíření dočkaly v 80. letech, kdy se dostaly na sídliště Jižní Svahy. Další plány už se nepodařilo prosadit. (foto: Petr Vozárik)
Zlínské trolejbusy se poslední velké vlny rozšíření dočkaly v 80. letech, kdy se dostaly na sídliště Jižní Svahy. Další plány už se nepodařilo prosadit. (foto: Petr Vozárik)
Stáhnout PDF
Nezařazené
29. 01. 2020 06:39
Redakce
1 minuta čtení

Dopravní společnost Zlín–Otrokovice (DSZO) vypsala dne 24. 1. 2020 výběrové řízení na prodloužení trolejbusové trati v Otrokovicích. Roky odkládaná investice se tak konečně dočká realizace, byť ne v původně plánované podobě.

Zlínské trolejbusy se poslední velké vlny rozšíření dočkaly v 80. letech, kdy se dostaly na sídliště Jižní Svahy. Další plány už se nepodařilo prosadit. (foto: Petr Vozárik)

Rozestavěná trolejbusová trať (vztyčena byla řada budoucích trakčních stožárů) se zastavila ještě před nadjezdem přes železniční trať, který měl být rekonstruován a až poté se na něm měly trolejbusy objevit. K místní štěrkovně ale nakonec nedojely, protože se odkládala nejprve přestavba nadjezdu, a posléze zase dostavba trolejbusové tratě, která již nebyla prioritou. Znovu se o trolejbusech v trase autobusové linky číslo 55 začalo hovořit v souvislosti s rozvojem parciálních trolejbusů a možností nahradit autobusy bez nutnosti zatrolejovávat celý úsek. Zatrolejovat se nově měl jen úsek ještě před nadjezdem (tedy ten, na němž již byly v minulosti připraveny z části trakční sloupy).

Povolení pro stavbu dráhy bylo vydáno ze strany Drážního úřadu dne 19. 12. 2019. Výběrové řízení následovalo 24. 1. 2020, přičemž náklady na výstavbu dvoustopého úseku jsou odhadovány na 9,9 mil. Kč. Nabídky mají být podávány do 24. 2. 2020. Stavba musí být podle povolení dokončena nejpozději do konce roku 2021, což by ale neměl být s ohledem na navržené termíny výstavby problém.

Zahájení prací se předpokládá už v dubnu 2020, trolej by měla být natažena od 21. 5. do 11. 6. 2020, finalizovat by se mělo napojením na stávající trať (montáží výhybek), což by mělo být dokončeno do 20. 6. 2020.

Trať povede po ulicích třída Osvobození, náměstí 3. května a Komenského ke křižovatce s třídou Tomáše Bati, kde bude slepě ukončena. Napájena bude z nové měnírny MR8 v ulici J. Jabůrkové. Trolej bude zavěšena buďto na převěsech, anebo (v menší míře) na výložnících. Celková délka nového úseku má být 978 m, dalších 308 m stávající tratě bude modernizováno. Celkem 23 podpěr (stožárů) bude nově postaveno, 35 bude použito z období původní výstavby tratě do Otrokovic (ty musí DSZO formálně vykoupit, protože momentálně slouží jako sloupy veřejného osvětlení).

Libor Hinčica  

Podobné články