Menu

Vlak ponese jméno trolejbusu

Lokomotiva “Katka” z roku 1884 bude k vidění na konečné Čermeľ. (foto: František Šimčák)
Lokomotiva “Katka” z roku 1884 bude k vidění na konečné Čermeľ. (foto: František Šimčák)
Stáhnout PDF
Nezařazené
19. 06. 2019 18:17
Redakce
2 minuty čtení

Od roku 1956 je v Košicích provozována úzkorozchodná železnice s „tramvajovým“ rozchodem 1.000 mm, která byla vybudována jako tzv. Pionýrská dráha. Šlo ve své době o první dráhu tohoto typu v bývalém Československu. Ačkoli později vznikla řada podobných drah v dalších československých městech (namátkou můžeme zmínit například Plzeň, České Budějovice, Ostravu či Opavu), ta košická (o délce 3,9 km) je jediná, která se dochovala na „našem“ území až do dnešních dnů.

Lokomotiva “Katka” z roku 1884 bude k vidění na konečné Čermeľ. (foto: František Šimčák)

Její historie je přitom úzce spjata také s košickým DP. Právě jeho pracovníci společně s kolegy od železnice a ČSAD podali podnět k jejímu vybudování. Po rozdělení Československa se (v roce 1994) snažilo město získat trať do svého vlastnictví, nicméně v daném roce byl převod dráhy řešen pouze formou pronájmu. Košický DP byl přitom pověřen běžnou údržbou dopravní cesty a inventáře trati, a dále prodejem a kontrolou jízdenek. Současně se měl košický DP starat také o propagaci dětské železnice. K plánovanému převodu tratě do vlastnictví města ale nedošlo, nebyla totiž vyřešena otázka vzájemné výměny pozemků mezi městem Košice a slovenskými železnicemi. Jedním z argumentů bránících převodu měla být také komplikovanost údržby ze strany DP města Košice. Nakonec byla tato situace vyřešena až v roce 2012 dohodou o dlouhodobém pronájmu pozemků pod dráhou.

Košický DP se angažoval v provozu i po roce 1994 a činní tak i dnes. Jízdenky, průvodčí ani výlep jízdních řádů už sice nezajišťuje, má ale dohled nad speciální dráhou a nadále prostřednictvím dispečerů monitoruje ruch na trati. V případě mimořádností nebo poruch může DPMK vyslat posilové autobusy, anebo autobusy náhradní dopravy.

Jízdní řád úzkorozchodné železnice s vyznačením spoje v 16:00 pojmenovaném jako Československý trolejbus.

Košická dětská železnice se zapojí také do Košického trolejbusového dne, který se bude konat 22. 6. 2019. Cestující z autobusů zvláštní linky A1, kteří budou mít zájem pokračovat dále úzkorozchodným vláčkem, mohou u řidiče obdržet zvláštní jízdenku (poukázku) opravňující ke slevě na zpátečním jízdném ve vlaku. Dospělého vyjde zpáteční jízdenka na 3 eura, děti, důchodce a studenty na 2,50 euro.

Vlaky z Čermeľe, kam budou autobusy linky A1 přijíždět každých 20 minut, pojedou v časech: 8:45, 10:30, 12:15, 14:15 a 16:00 (poté následuje ještě spoj v 17:15, na který však již není návaznost autobusů). Poslední jmenovaný spoj v 16:00 je symbolicky pojmenovaný podle projektu našeho časopisu jako „Československý trolejbus“. Jde tedy zřejmě o první vlak na světě, který je pojmenován po konkrétním trolejbuse. Název se objevuje v jízdním řádu dopravce a bude i součástí hlášení. Pojmenování má připomínat unikátní počin v oblasti snahy o podporu obnovy košické trolejbusové dopravy, a zároveň připomínat přátelství mezi Čechy a Slováky, kteří se dokázali (nejen na tomto projektu) spojit.

Kromě parních lokomotiv jsou na trati k vidění také dieselové lokomotivy TU29 vzniklé úpravou normálněrozchodných vozů T211. (foto: František Šimčák)

Na lince A1 by měly být nasazeny autobusy Karosa ŠD 11, Karosa 706 RTO CAR, Ikarus 280 a jediný košický vůz Karosa B 952. Zpestřením bude nasazení autobusu Solaris Urbino 12 na linku číslo 14, která rovněž projíždí Čermeľským údolím. Košice pořídily pouze tři tyto vozy, které se však v poslední době objevují na linkách spíše sporadicky.

Na konečné stanici v Čermeľi bude vystavena parní lokomotiva „Katka“, lidé si budou moci vyzkoušet drezínu a k vidění budou i nové osobní vozy dráhy získané ze Švýcarska, které by měly umožnit zajistit provozování železnice i v zimní sezóně (vozy jsou řešeny jako uzavřené a jsou vybaveny topením). Tyto vozy po rekonstrukce realizované v Rumunsku prozatím nevyrazily do provozu s cestujícími.  

Libor Hinčica

Podobné články