Menu

Na návštěvě stavby trolejbusové trati

Jáma pro základy nové měnírny. Stav dne 14. 3. 2019. (foto: Vít Hinčica)
Jáma pro základy nové měnírny. Stav dne 14. 3. 2019. (foto: Vít Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
16. 03. 2019 13:00
Redakce
1 minuta čtení

Před více než týdnem odstartovala stavebními pracemi realizace nové obousměrné trolejbusové trati ve východní části města Brna a právě sem povedou naše dnešní kroky.

Jáma pro základy nové měnírny. Stav dne 14. 3. 2019. (foto: Vít Hinčica)

Stavba se týká ulic Novolíšeňská a Klajdovská. Po jejím dokončení má být zajištěna lepší obslužnost městské čtvrti Líšeň elektrickou dopravou tím, že dojde k prodloužení současné trolejbusové trati ze stávající konečné Novolíšeňská na stávající autobusové obratiště Jírova ležící při stejnojmenné tramvajové zastávce. Dle některých médií měla být stavba zahájena již v listopadu 2018, nicméně zemní práce se rozběhly teprve až na jaře 2019.

Předmětem investice v původně odhadované hodnotě 129 milionů bez DPH je zejména natažení zhruba 1 650 m nové trati a 1 200 m nových kabelových tras. Stávající konečná Novolíšeňská, která byla na konci 80. let 20. století původně zamýšlena jako provizorní, po zřízení nových trolejí nezmizí a stane se z ní jednostopé nácestné obratiště. Pro napojení nové trati budou v navržených místech dvě tahové výhybky. Na konečné Jírova dojde ke zřízení hned tří průjezdných stop a obratové stopy okolo smyčky. Uprostřed smyčky bude vystavěna měnírna, pro kterou radnice Líšně navrhovala jinou polohu, ale její přání vyslyšeno nebylo. Břetislav Štefan, starosta líšeňské radnice, ji „nazval“ kostkou, což je s ohledem na její půdorysné rozměry 10,66 x 11,50 x 4 m sice strohé, ale výstižné vyjádření. Kromě „kostky“ vznikne na konečné Jírova ještě samostatné sociální zařízení pro řidiče, které nahradí to stávající, jež již bylo nevyhovující. Nové zázemí bude mít rozměry 3,56 x 4,21 m a výšku 2,80 m.

Nová trať z estetického hlediska ničím nepřekvapí. Stožáry jsou totiž navrženy jako ocelové trubkové, dle velikosti zatížení dvou a třístupňové, s výškou 8,5 m nad terénem. S jejich příchodem dojde k výměně pouličního osvětlení. Trolejové vedení je navrženo jako prosté, pružné, kompenzované a uchycené na převěsech.

Po zahájení trolejbusové dopravy na konečnou Jírova mělo dojít k omezení působiště autobusové linky č. 55, která po nově stavěném úseku projíždí, po jednáních iniciovaných líšeňskou radnicí ale bylo do tohoto záměru ustoupeno. Stavba trati tedy nepovede k omezení autobusové dopravy, trolejbusem se ale bude možné dostat na Vinohrady do centra Brna již ze střední části Líšně.

Celou investiční akci řídí Dopravní podnik města Brna. Očekává se, že trolejbusy vyjedou na nový úsek již na konci tohoto roku. Vysoutěžená cena je 124 762 905 Kč bez DPH a nabídlo ji vítězné sdružení dodavatelů „Společnost Novolíšeňská“, která sdružuje společnosti FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. a OHL ŽS a. s.

Text a foto: Vít Hinčica

Podobné články