Menu

Nový tramvajový provoz v Newcastlu otevřen

Tramvaj CAF Urbos 100 v Newcastlu. (foto: Mark Skinner)
Tramvaj CAF Urbos 100 v Newcastlu. (foto: Mark Skinner)
Stáhnout PDF
Nezařazené
18. 02. 2019 15:49
Redakce
1 minuta čtení

Australský Newcastle se stal dalším městem, v němž byl uveden do provozu tramvajový systém. V neděli 17. 2. 2018 došlo ke slavnostnímu zprovoznění jediné linky o délce cca 2,7 km. První den byli cestující přepravováni zdarma, od pondělí již platí běžný tarif.

Tramvaj CAF Urbos 100 v Newcastlu. (foto: Mark Skinner)

Tramvaj byla zvolena jako náhrada železnice. Oblastí, kterou projíždí, byla vedena jedna z větví železniční trati Newcastle Railway Line. U této dráhy se opakovaně hovořilo o možnosti zastavení jejího provozu, a to ani ne tak pro nezájem cestujících, ale proto, že její těleso bylo vnímáno jako překážka pro rozvoj obchodní čtvrti v Newcastlu. V roce 2012 bylo rozhodnuto o tom, že bude zrušen úsek o délce tří stanic s tím, že náhradou by se měla stát tramvaj, která by byla vedena buďto na stávajícím tělese železnice, anebo v uličním prostoru. Nakonec vítězila varianta tramvaje vedené středem silniční komunikace a městská železniční linka zůstala omezena na krátký 1,9 km dlouhý úsek s ukončením u nového dopravního terminálu.

Ačkoli po roce 2012 ještě probíhaly diskuze o tom, zda dát přednost tramvaji, nebo vrátit zpět elektrické vlaky, vyhrála nakonec tramvajová varianta, která využívá původní železniční trať na úseku dlouhém jen cca 500 m. Optimistické prognózy předpokládaly zahájení výstavby trati koncem roku 2015, poté došlo k posunu na polovinu roku 2016 a poté ještě jednou až na rok 2017. Fakticky začaly práce na stavbě dokonce až v polovině roku 2017, celé dílo pak bylo dokončeno a připraveno k zahájení zkoušek na podzim 2018. K zahájení došlo až v letošním roce – 17. 2. 2019.

Pro provoz bylo pořízeno celkem 6 tramvají španělského výrobce CAF (typ Urbos 100 o délce 33 m), a to v provedení, které umožňuje jízdu vozů bez využití trolejového vedení (vozidla nabíjejí na každé ze zastávek superkondenzátory, jimiž jsou vybavena). Výhledově jsou plánována možná prodloužení tramvajové sítě.  

Libor Hinčica, Mark Skinner  

Podobné články