Menu

Olomouc další úsek tramvajové trati na Nové Sady postaví

Tramvaje v Olomouci dne 13. 9. 2019. (foto: -vh-)
Tramvaje v Olomouci dne 13. 9. 2019. (foto: -vh-)
Stáhnout PDF
Nezařazené
14. 12. 2019 09:18
Redakce
2 minuty čtení

Na včerejším 8. veřejném zasedání Zastupitelstva města Olomouce došlo ke schválení rozpočtu města na rok 2020. K tomuto rozpočtu byl takřka na poslední chvíli podán pozměňovací návrh, díky kterému bude v příštím roce započata investice v podobě nového tramvajového úseku v olomoucké čtvrti Nové Sady, jenž je oficiálně označován jako “Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel”. Ačkoli se v listopadu 2019 objevila překvapivá zpráva, že se město rozhodlo dlouho připravovanou akci, na kterou se již v červenci 2019 rozběhl dosud neuzavřený tendr mající za cíl najít realizátora stavby, odpískat s odkazem na napjatý rozpočet, nakonec došlo k přehodnocení tohoto stanoviska.

Tramvaje v Olomouci dne 13. 9. 2019. (foto: -vh-)

V úterý 10. prosince 2019 Olomouc vydala tiskovou zprávu, ve které se mj. psalo:

Změna postoje k investici plyne ze dvou faktů. Záměr byl důkladně analyzován pracovníky odborů investic, dotačních projektů a ekonomického. Ti došli k závěru, že projekt je během příštích dvou let realizovatelný. Navíc se pak v průběhu příprav a veřejné soutěže ukázalo, že náklady na stavbu druhé etapy trati mohou být významně nižší, než zněl původní předpoklad. Odborníci tedy nyní městské radě představili nasimulovanou situaci dopadu realizace stavby na rozpočet města.

„Záměr jsme důkladně zvážili a došli jsme k závěru, že tuto důležitou investiční akci dokážeme i v nelehké ekonomické situaci realizovat, pokud současně omezíme provozní náklady magistrátu a některé další méně důležité investice,“ konstatoval primátor Mirek Žbánek. „Druhou etapu tramvajové trati považuji za velmi důležitou, proto jsme ji vrátili do hry. Dalším důvodem, proč stavbu neodkládat, je fakt, že v příštím plánovacím období už nebude DPH uznatelnou částí nákladů a výše dotace z EU bude maximálně 70 procent, což by v důsledku znamenalo, že případná dotace pro město by byla o několik desítek milionů korun nižší,“ doplnil investiční náměstek primátora Martin Major.

Celá akce má již dokončenou projektovou dokumentaci a na odboru dotačních projekt je už připravená i žádost o dotaci, kterou město podá Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Dotace se bude týkat dvou spojených investičních akcí. Jednou z nich je samo prodloužení tramvajové trati na Nové Sady, druhou pak vybudování nové odstavné plochy pro tramvaje. To by mělo vzniknout ve Fibichově ulici a spolu se státní dotací ji bude financovat Dopravní podnik města Olomouce.

Zákres nové trati. (zdroj: Stavoprojekt Olomouc)

Očekávané náklady na realizaci cca 1,2 km dlouhé nové trati do nitra sídliště ve čtvrti Nové Sady dosahují částky 388 057 000 Kč bez DPH, z toho by ovšem měla EU uhradit 85 % a menší část peněz by měla připutovat ve formě státní dotace, bez které není možné projekt realizovat. Zbytek zafinancuje město. Včerejší rozhodnutí možno hodnotit kladně, neboť protažením tramvajové trati může tramvaj v docházkové vzdálenosti obsloužit daleko větší počet obyvatel dané čtvrti.

Pokud vše dobře dopadne, začne se druhá etapa stavět ještě v první polovině roku 2020. V takovém případě by byla dokončena v roce 2021.

Kromě 2. etapy tramvajové trati na Nové Sady by měla být v dohledné době realizována i dlouho potřebná odstavná plocha pro tramvaje při ulici Fibichova, na kterou má rovněž připutovat příspěvěk ze státního rozpočtu. Celkem by tak mělo být do nové olomoucké tramvajové infrastruktury v krátkodobém horizontu napumpováno zhruba půl miliardy Kč.

Text: Vít Hinčica

Podobné články