Menu

V Brně vyrazily do provozu ex-pražské vozy T6A5

První ex-pražská souprava tramvají T6A5 v Brně ev. č. 1228+1223. (foto: Jan Martinkovič)
První ex-pražská souprava tramvají T6A5 v Brně ev. č. 1228+1223. (foto: Jan Martinkovič)
Stáhnout PDF
Nezařazené
04. 11. 2019 20:10
Redakce
1 minuta čtení

Ve středu 29. 5. 2019 byla zástupci DPMB, a. s. podepsána kupní smlouva s Dopravním podnikem hlavního města Prahy o odkoupení 10 kusů ojetých tramvají typu T6A5, a to pražských ev. č. 8613, 8646, 8652, 8656, 8664, 8666, 8676, 8681, 8686 a 8688. Celková cena činila 3 506 500 Kč bez DPH.

První ex-pražská souprava tramvají T6A5 v Brně ev. č. 1228+1223. (foto: Jan Martinkovič)

Všech deset vozů bylo dovezeno ve dnech 12. 6. 2019 (tři vozy) a 14. 6. 2019 (sedm vozů). Tramvaje, jež byly určeny pro následný provoz v Brně (což bylo nakonec 8 z 10 odkoupených vozů), dostaly evidenční čísla navazující na stávající brněnská čísla tramvají T6A5, kterých měla jihomoravská metropole celkem 20 (ev. č. 1201-1220).  

Práce byly zahájeny nejprve na ex-pražských vozech ev. č. 8681 (DPMB 1228) a 8652 (DPMB 1223). Provedena byla celková oprava podvozků, změna polarity elektrické výzbroje a u vozu ev. č. 1228 také montáž  tachografu MESIT TT62 a systému RIS II. Dále došlo ke změně tlačítek na palubní desce a k dalším dílčím úpravám, skříň vozů byla upravena v rozsahu střední prohlídky. U tramvaje ev. č. 1223 nebyla montáž tachografu ani systému RIS II provedena, neboť se s vozem počítalo jako s druhým do soupravy („B“ vůz). Obdobně se bude postupovat také u dalších vozů, které budou tvořit pevné soupravy. 

Pohled do interiéru vozu ev. č. 1223 (ex-Praha ev. č. 8652) v Brně. (foto: Jan Martinkovič)

U všech vozů mají zůstat poloautomatická spřáhla Sécheron s propojkou na 600 V a řadiče Alfa Union či Sécheron. Typicky pražské je také uspořádání sedadel ve voze ev. č. 1228 (ex-8681) v kombinaci 2+1 (ponecháno by mělo být také u vozu ev. č. 1229, u ostatních půjde o uspořádání 1+1). Po dokončení opravy, technicko-bezpečnostní zkoušce a krátkých zkušebních jízdách mohla první ex-pražská souprava vyrazit do provozu s cestujícími. Premiéra vozů ev. č. 1228+1223 se odehrála v úterý 29. 10. 2019 a to na 21. pořadí linky 12.

Momentálně se pracuje na úpravách ostatních vozů, s výjimkou pražských tramvají ev. č. 8688 a 8656. První ze jmenovaných „té šestek“ slouží jako zdroj náhradních dílů, druhou si ponechal DPMB jako posunovací v dílnách pod ev. č. 4921. Původně měl nést tento vůz ev. č. 1224, takže v číselné řadě vozidel T6A5 zůstane okno, které nebude obsazeno. Zbylé vozy po opravě budou zařazeny pod provozovnu Pisárky a měly by dle předpokladů sloužit ve složení souprav ev. č. 1221+1227, 1225+1226, 1222+1229 a již zmiňovaná souprava 1228+1223.

Jan Martinkovič

Podobné články