Menu

Most zadal studii rozvoje tramvajových tratí

Tramvaj VarioLF+ ev. č. 314 na výstupní zastávce v Mostě u nádraží. (zdroj: Wikipedie.org, foto: ŠJů)
Tramvaj VarioLF+ ev. č. 314 na výstupní zastávce v Mostě u nádraží. (zdroj: Wikipedie.org, foto: ŠJů)
Stáhnout PDF
Nezařazené
05. 10. 2019 08:10
Redakce
1 minuta čtení

Statutární město Most uzavřelo smlouvu s Ing. Jiřím Pospíšilem, Ph.D., jejímž předmětem je vypracování studie na rozvoj tramvajových tratí v ulicích Mostu. Hodnota zakázky je 326.000 Kč. Výběr zhotovitele studie byl proveden na základě otevřeného výběrového řízení.

Tramvaj VarioLF+ ev. č. 314 na výstupní zastávce v Mostě u nádraží. (zdroj: Wikipedie.org, foto: ŠJů)

Studie má posoudit možnosti rozšíření tramvajové dopravy na území města Most, a to prověřením variant tramvajových tratí směřujících z centra města do nejdůležitějších sídelních útvarů ve městě, jimiž jsou Liščí Vrch, Skřivánčí Vrch a Výslunní. Propojení by mělo být uskutečněno na stávající tramvajovou trať, jež vede skrze centrum města. Připomeňme v této souvislosti, že tramvajovou síť na území Mostu dnes fakticky tvoří jen jediná trať vedená od nádraží skrze střed města do Velebudic. Na tuto městskou trasu navazuje rychlodráha do Litvínova.

Srovnání variant nových tratí má posoudit přínosy a problémy jednotlivých navržených tras. Výsledek studie má být podkladem pro zpracování technicko-ekonomického prověření možné realizace vytipované varianty, případně variant. Studie má zahrnovat analýzu stávající obsluhy oblastí MHD a přinést dostatečně detailní informace, protože trasy navržené v Plánu udržitelné mobility měst Mostu a Litvínova sice řeší možné směry vedení nových tras, ale nezabývá se jimi nijak podrobně. U doporučené varianty či variant k realizaci má autor studie za úkol realizovat navíc ještě podrobnější analýzu, a to včetně návrhu linkového vedení tramvajových i autobusových linek, oběhů vozidel atp. Srovnání každé z variant i doporučené varianty má být ještě navíc provedeno ve vztahu k tzv. nulové variantě.

Nulovou variantou je myšlen případ, kdy by nedošlo k výstavbě žádné tramvajové trati, ale navýšila by se přepravní kapacita autobusů (pomocí článkových vozidel, zkrácení intervalů, zřízení vyhrazených pruhů atp.). Srovnání pak přinese nejen odpověď na otázku, kterou z výše uvedených lokalit obsloužit tramvají, ale zda vůbec tyto lokality tramvajemi obsluhovat, anebo se spokojit právě s nulovou variantou. Na zhotovení studie jsou vyhrazeny 4 měsíce od podpisu smlouvy.  

Libor Hinčica

Podobné články