Menu

Tramvaje se do Těšína nevrátí

Tramvaj na mostě přes Olši. Právě řeka hranici mezi oběma městy vymezila. (sbírka: Libor Hinčica)
Tramvaj na mostě přes Olši. Právě řeka hranici mezi oběma městy vymezila. (sbírka: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
04. 04. 2018 16:48
Redakce
1 minuta čtení

Diskutabilní snaha o návrat tramvají, které by spojily města Český Těšín a Cieszyn, skončí v říši snů. Starosta polského Cieszyna v předstihu před finálním oznámením výsledku studie oznámil, že se projekt nerealizuje kvůli příliš vysokým nákladům.

Tramvaj na mostě přes Olši. Právě řeka hranici mezi oběma městy vymezila. (sbírka: Libor Hinčica)

Tramvaje jezdily v původně sjednoceném městě od roku 1911 do roku 1921. Hlavní příčinou jejich zrušení byl vývoj cen uhlí po první světové válce v kombinaci s upadajícím zájmem o cestování po formálním rozdělení města v červenci 1920. Provoz v Těšíně si česká historiografie obvykle přivlastňuje jako „český“ či „československý“, neboť nemalá část trati zůstala na československém území, faktem ovšem je, že provoz zůstal po rozdělení města výhradně pod polskou správou a že v české části rozděleného města o něj žádný zájem i přes návrhy z polské strany jeven nebyl.

Přesto se tramvaj spojující oba břehy Olše stala asi nejznámějším symbolem rozděleného města. Tu a tam se tak objevují úvahy o možném obnovení provozu mezi Českem a Polskem, byť až do loňského roku se nikdy nehovořilo výslovně o tom, že by skutečně mělo jít o obnovu tramvají (zkoumány byly například varianty jakéhosi turistického vláčku atp.). Dodnes neexistuje v rámci běžné MHD na obou stranách hranice ani jediná přeshraniční linka, a tak lidé mezi polskou historickou částí města a českou částí s hlavním nádražím putují stále pěšky.

Studie možné obnovy tramvajové trati počítala s tím, že by tramvaje sloužily především jako turistická atrakce. Peníze na zpracování studie měla poskytnout EU. Finální podoba studie by měla být představena 19. 4., nicméně starosta polské části města Ryszard Macura již uvedl, že tramvajová trať postavena nebude, a to s odůvodněním, že by projekt spolkl příliš mnoho finančních prostředků.

Doufejme, že studie bude v celém svém rozsahu zveřejněna. V loňském roce jsme se dotázali na její zadání starosty Českého Těšína, ten však odpověděl jen jedním souvětím o tom, že studie zadána byla a zopakoval, na co by měla ve svém závěru odpovědět (což ale bylo zřejmé ze zpráv v denním tisku). Na následnou žádost o zodpovězení položených otázek jsme již bohužel reakci nedostali. 

Libor Hinčica

Podobné články