Menu

Plzeň chce trolejbusy na Severní Předměstí

Trolejbus Škoda 26 Tr v Plzni míří na lince číslo 15 směřující v dubnu 2017 na Borská Pole. (foto: Libor Hinčica)
Trolejbus Škoda 26 Tr v Plzni míří na lince číslo 15 směřující v dubnu 2017 na Borská Pole. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
24. 03. 2018 05:59
Redakce
1 minuta čtení

Plzeň podepsala smlouvu se společností Metroprojekt, která se zabývá vypracováním studie na výstavbu trolejbusové trati do oblasti Severního Předměstí. V praxi by to znamenalo návrat trolejbusů do oblasti Lochotína a Košutky, kam již v letech 1949–1976 trolejbusy jezdily. Nově zamýšlená trasa by však byla vedena jinými ulicemi, než tomu bylo v minulosti.

Trolejbus Škoda 26 Tr v Plzni míří na lince číslo 15 směřující v dubnu 2017 na Borská Pole. (foto: Libor Hinčica)

Zakázka za 990.000 Kč (bez DPH) předpokládá vypracování studie proveditelnosti na trať z centra města na Košutku. Součástí studie má být zpracování koncepce napájení systémů závislé trakce (tramvají i trolejbusů) v oblasti Severního Předměstí, dále návrh samotné trati v úseku Goethova – Sídliště Koutka včetně návrhu etapizace výstavby a nezbytná ekonomická rozvaha pro navržené termíny a varianty.

Nová trolejbusová trať by fakticky znamenala zatrolejování trasy současné autobusové linky č. 33, a to v první etapě v její stávající trase, tedy mimo oblast ulice Na Roudné, kde se počítá s úpravami komunikační sítě (teprve po dokončení stavebních prací v této oblasti by mělo dojít i k přeložce trolejbusové trati). Studie má brát v úvahu také další návazné projekty, které počítají s úpravami organizace veřejné dopravy v severním sektoru města. Konkrétně má být zváženo zejména přebudování tramvajové smyčky Košutka (zde má fakticky vzniknout malá vozovna umožňující odstavení až 13 tramvajových souprav), dále elektrifikace autobusové linky č. 27 (zde však převážně za využití tzv. parciálních trolejbusů, tedy bez výstavby trolejového vedení) a další projekty, s jejichž realizací se však počítá až po roce 2030 (trolejbusová trať Vinice, elektrifikace vybraných úseků okružní autobusové linky číslo 30, konkrétně zejména zatrolejování úseku Okounová – Sídliště Košutka, kde se nachází velké stoupání, a tramvajová trať v ulici Na Chmelnicích jako náhrada autobusové linky č. 41).

Návrh vedení trolejbusové tratě na Severní Předměstí včetně všech návazných investičních akcí (přeložky trolejbusové tratě na Sídliště Košutka, trolejbusové a tramvajové tratě na Vinice). (zdroj: Registr smluv, smlouva se společností Metroprojekt) 

Předpokládá se, že nová trolejbusová trať by měla celkovou délku 6,7 km. Počítá se se špičkovým intervalem 10 minut a sedlovým 15 minut a nasazením článkových vozidel. Trať by měla začínat v centru města na křižovatce ulic Goethova a Kopeckého sady. Zde byly již v minulosti vybudovány základy pro trakční stožáry (a to právě s ohledem na zamýšlené prodloužení trati směrem na sever města). Dále má trať pokračovat skrze samotné jádro města, včetně centrálního náměstí Republiky, kde již v minulosti trolejbusy rovněž jezdily. Na náměstí mají být využity stávající sloupy, v ulicích vedených k náměstí má být trolej (resp. přesněji její nosná síť) ukotvena do okolních budov. Poté by měla trasa pokračovat k fakultní nemocnici a do nitra sídliště Košutka. V první etapě by měla vést část trasy v souběhu s tramvajovou dopravou, po dokončení nové ulice Na Roudné by měly být trolejbusy převedeny do nové trasy a souběh s tramvajemi bude z větší části odrušený.

Studii by měl Metroprojekt vypracovat nejpozději do 30. 7. 2018.

Libor Hinčica

Podobné články