Menu

Ve stopách plánovaných trolejbusových tratí v Prešově

Východní část hlavního prešovského náměstí bude i v dalších letech patřit jen MHD a vozům taxislužby. Cílem je už několik let dostat z náměstí autobusy úplně a nechat na něm jen elektrickou trakci, což ovšem nebude jednoduché. (foto: Vít Hinčica)
Východní část hlavního prešovského náměstí bude i v dalších letech patřit jen MHD a vozům taxislužby. Cílem je už několik let dostat z náměstí autobusy úplně a nechat na něm jen elektrickou trakci, což ovšem nebude jednoduché. (foto: Vít Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
13. 10. 2018 17:52
Redakce
5 minut čtení

Město Prešov plánuje v brzkých letech realizaci několika trolejbusových tratí. Jedna z nich začala být v tomto létě projektována. Cílem města je podstatně zvýšit podíl trolejbusové dopravy na výkonech místní MHD. Tímto článkem se podíváme krok po kroku do míst, kudy mají nové tratě vést. Ačkoli většina projektů nachází kořeny v minulosti, je vhodné zmapovat i je.

Východní část hlavního prešovského náměstí bude i v dalších letech patřit jen MHD a vozům taxislužby. Cílem je už několik let dostat z náměstí autobusy úplně a nechat na něm jen elektrickou trakci, což ovšem nebude jednoduché. (foto: Vít Hinčica) Nejprve se podívejme na mapku (sever je vlevo, jih vpravo), tak jak ji připravil dlouholetý výkonný ředitel Dopravného podniku mesta Prešov, a. s. (DPMP), Ing. Peter Janus, již roku 2015. Plánek je ovšem upraven, neboť ten původní neobsahoval ještě všechny projekty, které si Prešov loni mínil do měněného územního plánu prosadit. Červeně je stávající síť, modře návrhy. Číslo 1: trať přes sídliště na Delňu (případné prodloužení k průmyslové zóně Záborské není vyznačeno, jen naznačeno). Číslo 2: propojení po Rusínskej ulici. Číslo 3: spojení konečných Pod Šalgovíkom a Síbirska. Číslo 4: prodloužení po ulicích Košická a Petrovianska (na mapce není vyznačeno úplně). Číslo 5: prodloužení ke dnes zrušené vlakové zastávce Nižná Šebastová (na mapce není vyznačeno úplně, zakreslení nemusí být přesné). Číslo 6: prodloužení k areálu fakultní nemocnice, vodárenské věži a hřbitovu. Číslo 7: prodloužení k ulici Pod Hrádkem a hřbitovu Šváby (zakreslení nemusí být přesné, resp. trať může být kratší). Číslo 8: nácestné obratiště při ulici V. Clementisa (zakreslení nemusí být přesné). (autor: Ing. Peter Janus, modifikace: autor)

Spojení dvou konečných

Dne 17. července 2018 došlo ze strany Prešova k podpisu smlouvy s prešovskou společností Progres CAD Engineering, s.r.o., na základě které má tato společnost do tří měsíců od podpisy smlouvy za 21 900 eur (včetně DPH) vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby, včetně zajištění souhlasných stanovisek od dotčených orgánů. Dokumentace, která je před dokončením, se týká je propojení ulic Pod Šalgovíkom a Sibírska ležících na východním prešovském sídlišti Sekčov a dobudování trolejbusového vedení mezi stávajícími trolejbusovými smyčkami, které jsou na obou těchto ulicích umístěny. Realizací projektu by došlo k vytvoření okruhu kolem sídliště Sekčov a prvnímu rozšíření trolejí ve městě od roku 1992, kdy se trolejbusy podívaly právě do Sekčova.

Důležitá propojka

Větší význam z hlediska přepravy prešovských cestujících ale bude mít přímé propojení sídliště Sekčov s centrem. Momentálně je přímá relace obsluhována výhradně autobusy, zatímco trolejbusy musí ze Sekčova jet oklikou po jihovýchodní straně města, aby se do centra dostaly, což znamená prodloužení cestovní doby o několik minut. Trolejbusová trať vedená v trase Čierny most – ul. Kuzmányho – ul. Rusínska by tedy trolejbusovou dopravu zatraktivnila a umožnila by i zrušit některé autobusové linky jako třeba 32 či 36.

Rusínka ulice na snímku ze dne 12. 10. 2018.

Trolejbusem do akvaparku

Zřejmě nejzajímavější je návrh na vedení trati v relaci Solivarská – Sídlisko Šváby – Delňa. Tím by se bylo možné dostat trolejbusem do akvaparku z centra i blízkých i vzdálenějších sídlišť. Realizací by se mohly některé autobusové linky pokrátit, při dokončení jiných trolejbusových tratí případně i nahradit. Výhledově se počítá i s prodloužením z akvaparku do průmyslové zóny Záborské.

Tato dvoustopá trať vedená po ulicích Plzenská a Východná je momentálně bez pravidelného provozu a může být použita jako záložní, neboť supluje klíčový trolejbusový úsek vedený kolem železniční stanice. Právě po této trati by ale mohly trolejbusy zase začít jezdit, pokud by se trolejbusová trať na Rusínskej ulici realizovala.

Trolejbusem za prací

Trolejbusy by se měly protahovat o zhruba 1,5 km na sever města, převážně po Fintické ulici, přičemž by měly obsloužit novou průmyslovou zónu Grófske a být ukončeny v místě vlakové zastávky Nižná Šebastová (zrušena na počátku tohoto století, měla by se obnovit), a také od hlavní železniční stanice ve směru na jih do průmyslové zóny, kde už trolejbusové sloupy dávno stojí (včetně obratiště Hydinárské závody), byť ne v celé trase. Nejedná se tedy o nový projekt, ostatně kdysi trolejbusy jezdily na kratším úseku k zastávce ZVL.

Trolejbusem do nemocnice

Město by rádo dotáhlo trolejbusy i k areálu fakultní nemocnice, která je umístěna východním směrem necelý km od historického jádra. Momentálně tuto na kopci položenou oblast obsluhují výhradně autobusy. Trolejovat by se mohly ulice Grešova, Hollého, Šafárikova, Dilongova, Moyzesova. Nemocniční areál je při ulici Šafárikova. Pokud by se trolejbusy dotáhly až na Moyzesovou, u které je vchod na hřbitov, vznikla by bezpochyby romantická trať, jelikož by obsloužila čtvrť vilového charakteru spočívající hned za centrálním náměstím a navíc by zezadu objížděla před pár lety renovovanou vodárenskou věž, která slouží jako vyhlídka s kavárnou. Je však také možné, že se po Šafárikově ulici trolejbusy spustí dolů a místo k věži dojedou na Duklianskou ulici, kde se napojí na stávající trať.

Trolejbusem až na hřbitov

V městské části Solivar loni došlo k rozšíření hřbitova o 2 700 míst a další rozšiřování je ještě v plánu. Právě ke hřbitovu by se měly trolejbusy prokousat také, a to pravděpodobně prodloužením trati z konečné Solivar po ulici Zlatobanská. Momentálně hřbitov oklikou objíždějí.

Proč trolejbusy?

V kontrastu k počátku tohoto století, kdy se s rozvojem trolejbusové sítě příliš nepočítalo (respektive se pro některé projekty opakovaně nepodařilo najít dostatečné finanční prostředky), byť se město pravidelně do vozového parku snažilo investovat, došlo zhruba před dvěma lety k obratu trendu. Nejprve na konci prosince 2016 uzavřely Prešov a Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) “Rámcovú zmluvu o službách vo verejnom záujme a zabezpečení MHD osôb v meste Prešov”, která platí od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2026 a která již předpokládala navýšení výkonů trolejbusové dopravy, s čímž byla svázána i předpokládaná stavba v tomto článku prvních tří uvedených tratí či rekonstrukce některých trolejbusových úseků a modernizace zázemí trolejbusů. Oproti programu rozvoje města na léta 2015 až 2025 vytvořenému v roce 2014 se už v této smlouvě počítalo s o něco větším rozvojem trolejbusů.

Autobus linky č. 14 na konečné Kanaš - Stráže dne 12. 10. 2018. Ačkoli daleko, již nyní sem jezdí spoj téměř každou hodinu. Třeba i sem jednou zavítá parciální trolejbus. (foto: Vít Hinčica)

Návrh z roku 2017 na změny a doplňky v územním plánu však trolejbusům věští daleko větší budoucnost, jak ukazuje ostatně tento přehled. Trolejbusy jsou sice provozovány pouze na 8 linkách, zatímco autobusových linek je čtyřnásobné množství, nicméně zhruba 40 % zátěže leží na bedrech trolejbusů a město Prešov je považuje za nosný článek místní MHD. Mnoho autobusových linek sice z uvedených více než 30 není provozováno nijak často, jelikož hustota osídlení většiny oblastí obsluhovaných autobusovými linkami obvykle není taková, aby si vyžádala častější nasazování autobusů (někde ostatně stačí nasazovat jenom midibusy), nicméně i náhrada jen některých z nich by vedla k dalšímu nárůstu podílu trolejbusové dopravy. Pokud by se kromě rozvoje trolejí nakupovaly i parciální trolejbusy, byl by nárůst podílu trolejbusové dopravy v krátkém horizontu ještě mnohem vyšší.

DPMP, stejně jako někteří politici na prešovské radnici, si uvědomují, že dnes tolik populární pořizování elektrobusů není v masivním měřítku cestou ekonomicky rozumnou, protože elektrobusy jednak nejsou vůbec levné a jednak neodjezdí celodenní výkony prešovské MHD, čímž by jich bylo třeba proporčně více, pro což pak peníze nejsou vůbec. Letos v lednu zastupitelstvem Prešova schválené investice ostatně počítají pouze s pořízením midi elektrobusů o délce cca 9 m, kolik se ale skutečně nakoupí, je ve hvězdách.

Výsledek je tedy takový, že v Prešově budou trolejbusovou dopravu rozvíjet. Věřme, že nezůstane jen u plánů.

Na závěr momentka s proslulým křížením trolejbusové trati s železnicí, ze dne 11. října 2018.

Text a foto: Vít Hinčica

Podobné články