Menu

Návrat kropicí tramvaje do ulic Prahy

Cisternu na sobě tramvaj vozí již od zimy, kdy byl vůz mj. netradičně vánočně vyzdoben (foto: DPP)
Cisternu na sobě tramvaj vozí již od zimy, kdy byl vůz mj. netradičně vánočně vyzdoben (foto: DPP)
Stáhnout PDF
Nezařazené
31. 05. 2017 16:07
Redakce
1 minuta čtení

Pražský DP se chystá na návrat kropicích tramvají, resp. přesněji řečeno jedné. V minulosti sloužily kropicí tramvaje v Praze nejprve k čištění tramvajových tratí, později také k čištění celých ulic. Praha měla k tomuto účelu k dispozici až devět vozidel. K čištění se používala mj. říční voda, která byla odebírána buďto z pouličních hydrantů, nebo přímo z Vltavy. Později ale funkci tramvají v rámci čištění města převzaly automobily, a tak poslední kropicí tramvaje zmizely z ulic Prahy po roce 1960.

Cisternu na sobě tramvaj vozí již od zimy, kdy byl vůz mj. netradičně vánočně vyzdoben (foto: DPP)

Nyní se tramvaj s cisternou opět vrací na scénu, účelem vozidla ale nebude čištění ulic, ale zavlažování zatravněných tramvajových úseků, které nejsou vybaveny systémem zavlažování. Pro vytvoření kropicí tramvaje ovšem nebyl zhotoven nový služební vůz, ale došlo k úpravě tramvaje T3M ev. č. 5572, která je populární coby tzv. mazací tramvaj. Úloha vozidla, jež bylo původně v letech 1990–1992 přestavěno na nákladní tramvaj pro vnitřní potřeby pražského DP (například pro přepravu motorů, náhradních dílů atp. mezi vozovnami a dílnami), se tak nyní rozšíří. Z nákladní tramvaje se stal později pluh, následně „mazačka“ a nyní bude navíc i vozem kropicím.

Instalace kropicí nádrže na vůz ev. č. 5572. (foto: DPP)

Kvůli instalaci nádrže na vodu musel být v rámci rekonstrukce vozidla v loňském roce zesílen rám tramvaje a mírně upravena také skříň vozu. Nechyběly ani úpravy související se samotnou instalací nádrže, která má objem 5 m3 (5 000 litrů), například přizpůsobení ložné plochy pro cisternu s odtoky.  Instalována byla rovněž nová kabeláž pro ovládání čerpadel a instalován byl zkušební automatický systém spouštění závlahy bez zásahu řidičem.  Všechny tyto úpravy musely být pochopitelně schváleny Drážním úřadem.

Tramvaj má následně sloužit jen pro zavlažování zatravněných úseků, které nebyly v minulosti vybaveny systémem zavlažování. Mimoto bude pochopitelně dále plnit svou úlohu „mazačky“. Samotná přestavba vozidla trvala zhruba 3 měsíce, nicméně na tramvaji se prováděly ještě další úpravy, které umožní například měření teploty a měření prachových částic v ovzduší. V současné době probíhají další technické úpravy, aby byly funkce závlahy a mazání kolejnic co nejlepší. Momentálně se tak testuje zejména zařízení jako celek a automatické spínání závlahy a mazání bez zásahu řidiče, měří se časy napouštění vody do cisterny a délka závlahy při definované rychlosti apod. Reálný termín uvedení do standardního provozu je očekáván na přelomu června a července. Už nyní ale mazací/kropicí tramvaj úseky kropí, byť jen zkušebně.

Umístění nádrže na vozidle. (foto: DPP)

A jak dlouhý úsek zvládne nádrž s 5 000 litry zavlažit? Po prvních zkouškách vychází, že tramvaj při rychlosti 20 km/h může kvalitně zavlažit travnatý pás v jednom směru o délce cca 1 400 m. Plnění nádrže má být prováděno z hydrantů ve vozovnách. Doba naplnění cisterny je cca 10 minut.

Podobné články