Menu

Německý Wiesbaden chce zpět tramvaje

Tramvaj ve Wiesbadenu u břehu Rýna na historické pohlednici. (sbírka: Libor Hinčica)
Tramvaj ve Wiesbadenu u břehu Rýna na historické pohlednici. (sbírka: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
19. 02. 2017 09:18
Redakce
1 minuta čtení

Německý Wiesbaden měl v minulosti vlastní tramvajový provoz, jehož počátky spadají již do roku 1875. Původní koňka byla vystřídána později (1889) parními tramvajemi, které se ve městě udržely do roku 1900, kdy byla síť tramvají elektrifikována. Brzy byly postaveny další nové tratě (některé i soukromými společnostmi), takže síť měla poměrně brzy celkem osm linek.

Tramvaj ve Wiesbadenu u břehu Rýna na historické pohlednici. (sbírka: Libor Hinčica)

S jejich redukcí se začalo už na konci 20. let, kdy se namísto tramvají začaly více prosazovat autobusy. V období druhé světové války se sice podařilo provoz některých linek obnovit (benzin byl potřebný pro německé tanky, nikoli pro autobusy městské dopravy), provoz tramvají byl ale podfinancovaný a v závěru války při bojích o město byly tratě i vážně poškozeny. Po skončení války sice došlo k částečnému obnovení provozu, záhy ale bylo rozhodnuto, že tramvaje z ulic města zcela zmizí. 30. 4. 1955 tak vyjely městské tramvaje naposledy. Do roku 1958 byla ještě v provozu meziměstská trať spojující Wiesbaden s Mainzem, avšak i ta byla zrušena. Tramvaje měly být mj. nahrazeny trolejbusy. Ty vyjely do ulic města v roce 1948, už o 13 let později byl ale jejich provoz zastaven.

Od roku 1998 ovšem město usiluje o to, aby se tramvaje do ulic města vrátily. Se změnou politických reprezentací se ale rozběhlé plány po volbách zpravidla zastavovaly, aby se následně mohly zase obnovit. V roce 2013 jeden z projektů zkrachoval zejména na nedostatku finančních prostředků, přesto se město k myšlence tramvají stále vrací. Nejaktuálnější projekt nazvaný jako Citybahn pochází z roku 2016.

Vedení města v únoru 2017 schválilo, že dá 3,4 mil € na zahájení plánovacích prací tramvajové linky v doposud poslední navrhované podobě. Dalších 465 000 € by měla poskytnout na projekt spolková země Hesensko, jejímž hlavním městem Wiesbaden je.  

Projekt se má týkat 12,2 km dlouhé tramvajové tratě (navrhované v rámci tzv. první etapy, celá síť by měla mít výhledově 34 km), jež nahradí současnou autobusovou linku číslo 6 (která vede v historické trase tramvajové linky stejného čísla). Cílem projektu je v dalších etapách výstavby propojit Wiesbaden se sousedním Mainzem a turisticky atraktivní železnicí Aartalbahn na severu města. Rozchod kolejí nové tramvajové tratě by měl být 1 000 mm, což souvisí s napojením na tramvajovou síť v Mainzu (v blízkosti místního hlavního nádraží), který tento rozchod používá. Předpokládá se, že by následně mohla být rekonstruována také část železniční tratě Aartalbahn (ta má celkovou délku 53,7 km, provoz je zajišťován ale jen na 30,1 km dlouhém úseku). Konkrétně by mohlo dojít k přestavbě 15km úseku mezi Wiesbadenem a městem Bad Schwalbach, kdy by mohla existovat trať s třemi kolejnicemi pro umožnění současné jízdy historických vlaků a moderních úzkorozchodných tramvají.

Celkové náklady na výstavbu tramvajové sítě ve Wiesbadenu jsou odhadovány na 370 mil. €. Dalších 78 mil. € by měl spolknout nákup 26 tramvají.

 

Podobné články