Menu

17,5 km za 7 měsíců – nová trolejbusová linka v čínské Šanghaji

Článkové trolejbusy Yutong připravené na slavnostní zahájení provozu na lince číslo 71. (foto: Wing)
Článkové trolejbusy Yutong připravené na slavnostní zahájení provozu na lince číslo 71. (foto: Wing)
Stáhnout PDF
Nezařazené
16. 02. 2017 09:01
Redakce
1 minuta čtení

Nejstarší existující trolejbusový provoz na světě v čínské Šanghaji se dočkal po letech stagnace rozšíření provozu. Dne 1. 2. 2017 v průběhu oslav Čínského nového roku (letos roku Ohnivého Kohouta) byla otevřena nová linka č. 71, která spojuje město v relaci východ–západ.

Článkové trolejbusy Yutong připravené na slavnostní zahájení provozu na lince číslo 71. (foto: Wing)

Samotná linka č. 71 existuje již více než 60 let, trolejbusy jsou ale na její zhruba 17,5 km dlouhé trase novinkou. Výstavba linky se přitom odehrála ve velmi krátkém sledu. Práce, které zahrnovaly mj. výstavbu trolejového vedení podél rychlostní komunikace Yanan, trvaly cca 7 měsíců. Samotná sjízdnost celého úseku byla možná dokonce ještě v kratší době. Na konci června 2016 začaly stavební práce a na konci listopadu 2016 se konaly první zkušební jízdy. 

Pro provoz bylo objednáno celkem 68 trolejbusů. 40 článkových a 28 sólo vozů dodal čínský Yutong, s jehož autobusy se můžeme u nás setkat například ve službách ČSAD Vsetín. Kontrakt na dodávku vozů získal Yutong oficiálně teprve 12. 10. 2016. Přesto stihl vozidla dodat včas (první již na začátku prosince 2016). 

Pro provoz na jediné lince číslo 71 bylo pořízeno 68 trolejbusů, z toho 40 článkových. (foto: Wing)

Trolejbusy mají dveře umístěny na levé straně. Jejich trasa je z větší části vedena ve vyhrazených pruzích a nástupiště jsou řešena jako středová. Ačkoli se všeobecně provoz této linky zařazuje do kategorie tzv. BRT systémů, místní administrativa jej takto prozatím nevnímá (což se fakticky projevuje na výhodnějším tarifu pro cestující). 

Celá trasa trolejbusů ovšem nedisponuje trolejovým vedením. Na části trasy (cca 3,5 km, včetně smyček) trolej chybí a vozy zde využívají baterie. Článkové jsou vybaveny bateriovými boxy s kapacitou elektrické energie 147 kWh, sólo mají k dispozici 89 kWh energie uložené v bateriích. Použity jsou baterie na bázi lithium-železo-fosfátu. Sólo vozy jsou vypravovány zejména na zkrácenou část linky číslo 71. V úsecích s největší poptávkou cestujících je interval cca 2–3 minuty. 

Podobné články