Menu

Konec tramvají na pneumatikách v Caen se blíží

Tramvaj s
Tramvaj s
Stáhnout PDF
Nezařazené
06. 02. 2016 18:23
Redakce
2 minuty čtení

Město Caen ve Francii se připravuje na přestavbu své sítě „tramvají na pneumatikách“ na klasickou tramvaj. O projektech tzv. tramvají na pneumatikách jsme podrobně informovali v čísle 2/2015 v třetím díle seriálu Ing. Filipa Jiříka. Připomeňme, že vozidla této zvláštní konstrukce se svým charakterem pohybují mezi tramvají a trolejbusem a ve Francii se rozšířily dva základní typy.

Tramvaj s 

Jedním je původní systém BN GLT, označovaný později dle nového vlastníka Bombardier TVR, a druhým Translohr, za nímž dnes stojí Alstom. Systém od Bombardieru se uchytil pouze ve dvou městech – v Nancy (2001) a v Caen (2002), přičemž jeho udržení v provozu bylo umožněno jen za cenu obrovských nákladů. Druhé jmenované město z Normandie opakovaně tvrdilo, že se svých tramvají na pneumatikách (tramways sur pneus) zbaví, nebylo však zřejmé, v jakém rozsahu budou nahrazeny. Nyní konečně padlo definitivní slovo: nový provoz bude větší než ten stávající a hlavně – bude se jednat o klasickou tramvaj.

Nové tratě mají mít tradičně také vysokou estetickou úroveň. (zdroj: http://www.tramway2019.com/)

Přestože se na přelomu tisíciletí zdálo, že tramvaje na pneumatikách mohou mít velký potenciál, v případě systému Bombardier TVR se tak nestalo. Výhodami měla být nižší cena v porovnání s výstavbou klasických tramvají, možnost překonávat oblouky o velmi malém poloměru a vozidla si měla poradit bez problémů i s velkými stoupáními. Navíc se vozidla mohla v části trasy chovat i jako klasický trolejbus (vozy tedy mohly opustit kolejnici, po níž byly směrově vedeny), čehož využilo zmíněné Nancy. Systém ve městě Caen oproti tomu díky užití klasického polopantografového sběrače a jednoho trolejového drátu připomínal více klasickou tramvaj. V obou městech však byl provoz vozidel systém Bombardier TVR spojen s velkými problémy (jako příklad uveďme neúměrné opotřebování drahých vodících kol a častá vykolejení), a tak se začalo zvažovat, jakou budoucnost by měly tramvaje na pneumatikách systému Bombardier vlastně mít.

Doposud nebylo zcela zřejmé, zda lze systém v Caen označovat za opravdovou tramvaj. Od roku 2019 již pochyby nebudou. Problémový systém od Bombardieru nahradí klasická tramvaj. (foto: Ing. Filip Jiřík)

Nancy se rozhodlo svá vozidla modernizovat, nicméně nepočítá s tím, že by vydržely v provozu celou původně plánovanou životnost 30 let, protože se zde uvažuje o náhradě jiným dopravním systémem. Doposud ale není rozhodnuto jakým, v úvahu připadá i konkurenční Translohr. Město Caen oproti tomu s modernizací vozidel nezačalo. Pro provoz na svých dvou linkách pořídilo 24 „tramvají“, které na rozdíl od Nancy neopouštějí při jízdě s cestujícími vodící kolejnici. Pouze při cestě do vozovny využívají naftový agregát, protože úsek není zatrolejován. Provozní problémy v Caen sice nenabyly takového rozsahu jako v Nancy, nicméně provoz se stejně dostal do slepé uličky. Úvahy o rozšíření totiž narazily na fakt, že Bombardier po neblahých zkušenostech ukončil výrobu vozidel typu TVR/GLT, takže nebylo možné objednat další vozidla a nastaly i problémy s dodávkami náhradních dílů.

Vizualizace provozu klasických tramvají v Caen. (zdroj: http://www.tramway2019.com/)

Bylo zřejmé, že doposud používané řešení nemá budoucnost. Proto se uvažovalo o přechodu na konkurenční systém Translohr, který sice také není ideálním řešením, nicméně v provozu se osvědčil mnohem lépe, případně připadalo v úvahu zřízení klasické tramvaje nebo vybudování BRT systému (autobusy ve vyhrazených pruzích). Dne 14. 12. 2011 bylo potvrzeno, že nejlepší bude přechod na tramvajovou dopravu, nicméně následně probíhala ještě dlouhá jednání o charakteru budoucího provozu a v roce 2014 došlo ke kompletnímu přepracování dříve vypracovaných návrhu na vedení linek. Zdálo se, že dojde jen k přestavbě jedné ze současných linek tramvají na pneumatikách a další rozvoj by měl následovat až v delším horizontu, neboť nové vedení radnice tramvajím příliš nepřálo.  

Aktuální představa města o vedení nových tramvajových tratí ve městě. Tři linky by měly být postupně zprovozněny od roku 2019. Vizualizace provozu klasických tramvají v Caen. (zdroj: http://www.tramway2019.com/)

Dne 4. 2. 2016 ovšem město představilo oficiálně své znovu pozměněné záměry. Důvodem pro změnu byla studie, která potvrdila, že jedna tramvajová linka není pro město vhodná, a práce by proto měly probíhat hned na třech trasách. Zastavení provozu současného systému tramvají na pneumatikách se předpokládá až v roce 2018 (původně se hovořilo o roce 2017), načež bude zavedena náhradní autobusová doprava, kterou by měly od konce roku 2019 vystřídat tramvaje. Pakliže se podaří záměr realizovat v celém rozsahu, získá Caen síť klasických tramvají o délce 16,8 km, na níž bude 37 zastávek. Kromě přestavby stávající sítě systému Bombardier TVR by mělo dojít také k výstavbě nových úseků o délce 3,2 km. Provoz by měly zajišťovat tramvaje délky okolo 30 metrů, přičemž se počítá nyní s objednáním 23 vozů (původně se hovořilo až o 32 tramvajích). Interval na páteřním úseku společném pro všechny tři linky by měl v časech špičky činit 3 minuty. Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na 247 mil. €.

Podobné články