Menu

České tramvaje na druhé tramvajové lince v Seattlu

Vůz Inekon Trio 121 pro Seattle během zkoušek v Ostravě v dubnu 2015. (foto: Libor Hinčica)
Vůz Inekon Trio 121 pro Seattle během zkoušek v Ostravě v dubnu 2015. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
28. 01. 2016 08:50
Redakce
2 minuty čtení

Americké město Seattle ve státě Washington se dočkalo spuštění nové tramvajové linky. Provoz na první trase tramvaje ve městě nazývané SLU (South Lake Union) byl spuštěn 12. 12. 2007, přičemž první linka měla délku pouhých 2,1 km. Pro provoz vystačovaly tři tramvaje typu Inekon Trio 12, které byly vyrobeny v Ostravě a které zde dodala česká společnost Inekon. Nyní se podařilo uvést do provozu také druhou trať a znovu u toho byly české tramvaje, tentokrát i s bateriovým pohonem. Druhá linka nazývaná First Hill Streetcar má délku 4 km a je na ní deset zastávek. Spojuje především místní zdravotnická zařízení a univerzitu a umožňuje přestup na místní lehkou železnici i klasické vlaky. Projekt má ovšem jednu vadu na kráse, a to enormní zpoždění, které nabral.

Vůz Inekon Trio 121 pro Seattle během zkoušek v Ostravě v dubnu 2015. (foto: Libor Hinčica)

Zatímco v případě Washingtonu, D.C., pro který byly dokončeny tramvaje dříve, než byly postaveny koleje, v Seattlu došlo k opačné situaci, kdy se nová trať podařila vybudovat dle původně stanoveného harmonogramu mezi léty 2012–2014 (trať byla dokončena již v červnu 2014), nicméně chyběla pro ni vozidla. Těch bylo celkem objednáno sedm s tím, že 6 jich bude určeno pro novou trať (zkráceně označovanou jako First Hill), která disponuje vlastní vozovnou, a jeden bude předán pro možnost posílení provozu na první lince South Lake Union (SLU). Termín předání vozidel byl původně stanoven na říjen 2014, nicméně tento plán se nepodařilo naplnit. Dodavateli vozidel – společnosti Inekon – tak začalo nabíhat penále za nedodání vozidel.

Ukázka informačního systému ve vozidle Inekon Trio 121. (foto: Libor Hinčica)

Zde je ovšem nutné říci, že na vině v žádném případě nebyla laxnost dodavatele, ale především nová americká legislativa, která mnohdy až nesmyslně ztížila podmínky pro dodávky a provoz nových tramvají. Vozidla pro Seattle se musela této legislativě zpětně přizpůsobit. Přehnané bezpečnostní požadavky na tramvajová vozidla, vycházející z norem rychlejších městských drah (lehkých železnic) a metra začaly ovlivňovat nepříznivě nejen projekt pro Seattle. Potřeba splnit nové podmínky u konstrukce vozidel znamenala pro potenciální výrobce a uchazeče v tendrech na nové tramvaje kompletně změnit koncepci vozidel a použít mnohem odolnější materiály, což vozidla pro americký trh značně prodražuje. To ovšem dopadá také na samotná města, která nákup nových tramvají či zřízení nových tratí zvažují, protože dříve vyhrazené rozpočty nemohou pokrýt zvýšené náklady na koupi tramvají, které vystřelily vzhůru o zhruba 50 %.

Trio 121 během jízdy na baterie na ostravské smyčce Martinov v květnu 2015. (foto: Libor Hinčica)

Vraťme se ale do Seattlu. Na základě požadavku dopravce na provoz vozidel na úseku vedeném částečně bez trolejového vedení bylo objednáno provedení tramvají, které nesou pojmenování Trio 121 a liší se zejména užitými bateriemi. Nejde však o jedinou odlišnost, protože – ač vypadají vozidla na první pohled stejně jako dříve dodávané vozy – muselo dojít k aplikaci nových norem při výrobě vozidel, což fakticky znamenalo vyvinout zcela novou tramvaj. Právě tím ovšem projekt výroby nabral velké zpoždění.

Tramvajová síť v Seattle včetně plánovaných úseků. (zdroj: www.seattlestreetcar.org)

Jak už jsme si řekli, mělo do Seattlu zamířit celkem 7 tramvají. Z nich se však pouze čtyři vyráběly na území ČR, zbylé tři byly zkompletovány přímo v USA. Jenomže právě kooperační výroba v USA způsobovala další problémy. V březnu 2015 informovaly místní noviny, že město Seattle je ochotno odpustit výrobci (firmě Inekon) pokutu ve výši 150 000 dolarů, pakliže se podaří zahájit provoz tramvají již v červnu 2015. K tomu ale nedošlo, přestože vozidla vyrobená v ČR již byla na místě. Zkušební jízdy a testování dle nových norem přímo v USA se protahovaly, stejně jako produkce tramvají vyráběných na americkém kontinentě, takže provoz se podařilo spustit až 23. 1. 2016. První den provozu bylo svezení tramvají zdarma. Zajímavostí je, že se samotné spuštění linky obešlo tentokrát bez velké slávy. Show pro novináře, politiky a místní občany je plánována až na pozdější termín.

S ohledem na vleklý vývoj vozidel bude muset česká společnost pokutu za nedodání vozidel ve stanovených termínech zaplatit. Výše smluvní pokuty byla původně stanovena na 1 000 dolarů denně a na počátku prosince 2015 činila podle místního tisku pokuta už 1,3 mil. dolarů., tedy přes 32 mil. Kč.

Pohled do interiéru vozidla Trio 121. (foto: Libor Hinčica)

Ani přes zpoždění projektu ovšem Seattle nepředpokládá, že by se vzdal dalších plánů na stavbu tramvajových tratí. V plánu jsou tzv. úseky Broadway (prodloužení nové linky First Hill severním směrem) a Center City, což by měla být spojnice mezi oběma stávajícími tratěmi, jejíž uvedení do provozu se předpokládá v roce 2019.  

Podobné články