Až 500 trolejbusů pro Ciudad de México

Sotva uběhlo několik dní od chvíle, kdy hlavní město Spojených států mexických, Ciudad de México, oznámilo pořízení 40 nových trolejbusů a krátce předtím ještě stavbu nadzemního trolejbusového BRT koridoru a už se rýsuje další iniciativa, která má trolejbusy v tomto obřím sídle podpořit.

Zatímco mnohá světová velkoměsta houfně propagují elektrobusy či jiné alternativy, ať to stojí, co to stojí, to mexické hlavní míní sázet na trolejbusy. (zdroj: Gobierno de la Ciudad de México).

Dne 3. 6. 2019 primátorka města, Claudia Sheinbaum, oznámila, že má v rámci plánu městské mobility na období 2019–2024 dojít k pořízení 500 nových trolejbusů (vedle například pořízení 30 nových souprav metra, stavby čtyř linek visuté lanové dráhy, restrikce osobních automobilů s mimoměstskou poznávací značkou v určitých denních hodinách, stavbě 600 km cyklotras aj.). Oproti původnímu plánu radnice pořídit během svého mandátu 100 trolejbusů a nedávnému náznaku na možné pořízení o něco většího počtu těchto dopravních prostředků se jedná o vskutku masivní skok vpřed. Pokud by se tak stalo, jednalo by se z celosvětového hlediska o největší nákup trolejbusů v krátkém časovém horizontu za poslední léta. Připomeňme, že ze zhruba 300 inventarizovaných trolejbusů jich jezdí v Ciudad de México sotva polovina, a že například v roce 1989 bylo v provozu okolo 700 trolejbusů, které obsluhovaly 30 linek o celkové délce 557 km.

Originál prohlášení primátorky. Zdroj: Twitter

Otázkou je, kde by na trolejbusové a další investice chtěla primátorka vzít peníze. Na to odpověděla médiím následovně. “Například, namísto koupě trolejbusů můžeme využít schéma pronájmu a ať se zaplatí do deseti let.” Tím by se dle jejího názoru mohly trolejbusy rychle ve městě rozšířit.

Text: Vít Hinčica

Titulní foto: Wikipedia.org