V Samaře staví tramvajovou trať k fotbalovému stadionu

Blížící se světový šampionát ve fotbale vyvolal zejména v hostitelských městech Ruské federace řadu investic velkého rozsahu. Jednou z takovýchto investic je i výstavba tramvajové tratě v Samaře, která povede k tamnímu stadionu pro 45 000 diváků, nazvanému "Samara Arena" či také "Kosmos Arena". 

Tramvají až na zápas

Nová infrastruktura o délce 2,2 km umístěná na severu města začala být stavěna v květnu tohoto roku, avšak s několikaměsíčním zpožděním vyvolaným nesouhlasem poraženého účastníka tendru. To vyvolalo obavy o to, jestli se trať stihne dokončit, nicméně předpoklad zní, že má být hotová v dubnu, cca dva měsíce před začátkem šampionátu. Momentálně je dílo hotovo z více než 40 %. Pokládka kolejí začala v srpnu

Příčný řez. (autor: autor: OOO Ekonomostbel)

Příčný řez. (autor: autor: OOO Ekonomostbel)

Zastávky od centra ke stadionu by měly mít přibližně tuto podobu. (vizualizace: zakupki.gov.ru)

Nová trať bude začínat na Taškentské ulici. Jelikož je počátek nové trati od centra vzdálen asi 10 km, bylo třeba zajistit, aby cesta ke stadionu nepřipomínala projížďku kočárem. Proto se rozhodlo i o tom, že se celá existující trať od centra až po počátek nové trati rekonstruuje, čímž se navázalo na rekonstrukce kolejové infrastruktury realizované v Samaře v letech předchozích. Obecně lze říci, že v centru je situace s traťovou infrastrukturou lepší než mimo něj, kde je cestování velmi pomalé (zejména na severovýchodě města).

Od náměstí Komsomolskaja ploščaď v centru města až k nové trati se stávající infrastruktura postupně rekonstruuje. Výkres zachycuje jednotlivé stavební úseky, včetně těch, které se týkají nové tramvajové trati. (autor: OAO Transmost)

Výkres trati s podjezdem, který nápadně připomíná ostravské "minimetro" v Hrabůvce. (autor: OOO Ekonomostbel)

Zajímavostí nové trati bude akorát podjezd po ulicí Dalnaja, který má délku jen 26 metrů a šířku 13 metrů. Podjezd začal být stavěn o několik měsíců dříve než trať a je součástí betonového zářezu o délce asi 400 m, když bude umístěn blízko konečné smyčky, čímž nebudou tramvaje kolidovat se silniční dopravou. Hodnota tohoto podjezdu se zářezem bude 236 mil. rublů (92 mil. Kč), přičemž účet za celou stavbu má být 741 mil. rublů (cca 290 mil. Kč).  

Více vizualizací naleznete na portálu taburent.ru. Video se stavbou podjezdu z počátku července 2017 naleznete zde

Fotbalový stadion má ještě ke svému dokončení stále daleko a nedávno na jeho stavbě vypukl požár, nicméně není pochyb o tom, že se spolu s tramvajovou tratí dokončí, neboť práce běží naplno každým dnem za účasti stovek dělníků.

Nákupy vozidel

Když už jsme u Samary, uveďme, že se město rychle snaží nakupovat i nová vozidla. Loni bylo zakoupeno u Trolzy 20 Megapolisů, u Usť-Katavskovo vagonstrojitělnovo zavoda imeni Sergeje Mironoviče Kirova (UKVZ) 20 sólo tramvají typu 71-623-02.01 a letos zatím 2 tramvaje typu 71-631 (tříčlánkové) a 8 tramvají typu 71-631.01 (rovněž tříčlánkové). Nákupy se děly na leasing. Většinu tramvají příchozích v letošním roce si město míní šetřit až do doby těsně před šampionátem. 

 

Text a neoznačené foto: Vít Hinčica