Před 10 lety vyšel první tištěný „Dopravák“

Československý Dopravák si v těchto dnech symbolicky připomíná jedno výročí, a sice 10 let od vydání prvního tištěného čísla časopisu určeného pro celorepublikovou distribuci. Samotná historie časopisu je ovšem ještě delší a sahá až do roku 2002.

První tištěné celorepublikové číslo časopisu z léta 2006. První vydání bohužel provázela smůla a muselo být kvůli chybě tisku zlikvidováno a nahrazeno novým. Při té příležitosti došlo k několika úpravám, a to hlavně uvnitř časopisu. Nakonec se ale úpravy dočkala i titulní strana, na níž bylo vyreštušováno červené auto v levé části snímku. Levá podoba titulní strany se tedy nikdy do distribuce nedostala. (sbírka: Libor Hinčica)

První tištěné celorepublikové číslo časopisu z léta 2006. První vydání bohužel provázela smůla a muselo být kvůli chybě tisku zlikvidováno a nahrazeno novým. Při té příležitosti došlo k několika úpravám, a to hlavně uvnitř časopisu. Nakonec se ale úpravy dočkala i titulní strana, na níž bylo vyreštušováno červené auto v levé části snímku. Levá podoba titulní strany se tedy nikdy do distribuce nedostala. (sbírka: Libor Hinčica)

Vzhled grafiky jedné ze stran prvního tištěného čísla z roku 2006. Článek o tramvajích K2 byl poslední z řady o provozu těchto tramvají v českých městech. Předchozí díly o Ostravě a Brně vycházely ještě na CD. (sbírka: Libor Hinčica)

Vzhled grafiky jedné ze stran prvního tištěného čísla z roku 2006. Článek o tramvajích K2 byl poslední z řady o provozu těchto tramvají v českých městech. Předchozí díly o Ostravě a Brně vycházely ještě na CD. (sbírka: Libor Hinčica)

Československý Dopravák je dnes největším časopisem o veřejné dopravě na území České republiky a Slovenska. Své čtenáře má také v řadě dalších států, od Spojených států přes Rusko až po Austrálii. Jeho začátky přitom byly velice skromné. Časopis totiž vznikl v roce 2002 jako klubovní občasník pro sekci mladších členů Kroužku přátel MHD v Ostravě, v jehož řadách však už dnes žádný z původních aktérů pohybujících se kolem časopisu nepůsobí. Prvním šéfredaktorem časopisu byl Radim Karásek, tehdy 14letý, který stál také za grafickou podobou prvních čísel. „Černobílý tisk na běžné A4, WordArt a kopírování pokoutně u jednoho z rodičů v práci na kopírce, tak vypadaly úplné začátky časopisu v létě 2002. Dnešní podoba časopisu byla tehdy pro nás naprosto nepředstavitelná,“ uvedl ve vzpomínce pro náš web Radim Karásek, kterého čas zavál do Prahy, kde se dnes věnuje advokacii.

Grafická podoba prvních čísel (která se s mírnými obměnami používala až do roku 2005) byla inspirována časopisem Městská Doprava. Výhodou vydávání prvních čísel byly prakticky nulové náklady, protože časopis se skutečně kopíroval na kancelářské kopírce jednoho z rodičů (či prarodičů, případně u někoho ze známých, zkrátka podle toho, kdo zrovna mohl poskytnout "volné kapacity"). Sazba probíhala v programu Microsoft Word, tabulky se připravovaly v Excelu a pro vytvoření grafických prvků se využívala různě podbarvená textová pole. První vydání časopisu mělo neuvěřitelných 5 výtisků a prodávalo se za 4 Kč. Distribuce proběhla poprvé dne 28. 6. 2002 a s pýchou můžeme konstatovat, že se celý náklad rozprodal...

Grafická podoba časopisu z let 2010-2013. (sbírka: Libor Hinčica)

Grafická podoba časopisu z let 2010-2013. (sbírka: Libor Hinčica)

Ještě v průběhu roku 2002 převzal štafetu v pozici šéfredaktora Libor Hinčica (tehdy 13letý), který se této činnosti věnuje dodnes. S ohledem na rostoucí zájem o časopis v jeho prapůvodní podobě bylo nutné řešit zajištění vydávání jinou formou, protože kopírovat tajně desítky výtisků bylo nemožné, a zároveň náklady na klasické kopírování přesahovaly prodejní cenu. A tak časopis přešel v roce 2004 na CD. Postupně se vypalovalo, připravovalo a rozesílalo kolem 200 exemplářů, které mířily do celé České republiky, a také do prvních prodejen. Zlom pak nastal v roce 2006, kdy se díky spolupráce s brněnskými kolegy, zejména s Filipem Novotným, podařilo zajistit opětovný návrat časopisu do tištěné podoby. Tentokrát už však časopis nabyl „dospělou“ podobu – byl celobarevný a na křídovém papíře, přičemž získat potřebné prostředky na vydání časopisu se podařilo hlavně díky navázání spolupráce s firmou Karosa Vysoké Mýto (dnes Iveco Czech Republic), která se stala prvním inzerentem.

První číslo ovšem provázala smůla. Jeho distribuce měla proběhnout na Dni otevřených dveří v areálu DSZO ve Zlíně, nicméně výtisky, které se dostaly do Zlína, byly vadné. Jak se posléze ukázalo, chyba byla v celém nákladu, takže se první výtisky musely skartovat a časopis zamířil do tisku znovu. Při té příležitosti byl časopis ještě přepracován – změnil se typ písma a mírně rozšířil počet stran. I tak však mělo první číslo jen 24 stránek.

Časopis začal vycházet pod názvem Dopravák, avšak ještě v roce 2002 byl změněn na Ostravský Dopravák. Název byl tehdy inspirován původním podnikovým časopisem ostravského DP z éry socialismu. Ještě v časech vydávání na CD byl časopis přejmenován na Moravskoslezský Dopravák (snahou bylo přinášet informace hlavně z Moravy a Slezska), který se udržel až do října 2007 i v obnovené tištěné podobě, kdy byl nahrazen vhodnějším jménem Československý Dopravák (v souvislosti se startem distribuce na Slovensku). Původní grafika pro tištěný časopis byla nahrazena novou v roce 2010, a poté ještě jednou v roce 2014. V takové podobě můžete časopis potkávat dodnes.

Aktuální podoba grafiky je výsledkem práce ateliéru Patrika Kotase. Poprvé od roku 2003 zmizela v roce 2014 z titulní strany perokresba autobusu Škoda 706 RO, kterou můžete spatřit na ostatních vyobrazeních. Jako podklad pro kresbu, která se přechodně objevovala také na poštovních obálkách, fakturách a dalších tiskopisech, se použila fotografie soupravy autobusu s přívěsem ostravského DP. (sbírka: Libor Hinčica)

Aktuální podoba grafiky je výsledkem práce ateliéru Patrika Kotase. Poprvé od roku 2003 zmizela v roce 2014 z titulní strany perokresba autobusu Škoda 706 RO, kterou můžete spatřit na ostatních vyobrazeních. Jako podklad pro kresbu, která se přechodně objevovala také na poštovních obálkách, fakturách a dalších tiskopisech, se použila fotografie soupravy autobusu s přívěsem ostravského DP. (sbírka: Libor Hinčica)

Za dobu vydávání časopisu se obměnila značná část lidí, kteří se na jeho tvorbě nějakým způsobem podíleli. Z týmu, který stál u zrodu prvního čísla v roce 2006, dodnes působí v řadách redakce šéfredaktor Libor Hinčica a Filip Novotný, jenž se spolupodílí na grafické úpravě. Během vydávání máme možnost spolupracovat s celou řadou tuzemských i zahraničních odborníků a poznávat desítky zajímavých lidí, přičemž naše motivace je stále stejná: přinášet čtenářům ty nejzajímavější články z dění ve veřejné dopravě a v té nejlepší možné kvalitě. Právě bez vás, našich čtenářů, bychom nikdy nemohli časopis vydávat a děkujeme za přízeň, kterou nám nepřetržitě poskytujete.

Československý Dopravák se za 10 let celorepublikového působení stal jedničkou na trhu mezi periodiky o veřejné dopravě. Spolupráci mezitím navázal například se Sdružením dopravních podniků ČR, nebo s jeho mezinárodní obdobou – asociací UITP, jež redakci s žádostí o partnerství oslovila v loňském roce na základě velmi kladných referencí. I to ukazuje, jak významným se časopis v našem teritoriu během relativně krátké doby stal.