Trolejbusy Solaris Trollino 18,75 v Esslingenu vyjely do provozu s cestujícími

V prosinci jsme na stránkách našeho webu informovali o dodávce prvních trolejbusů Solaris Trollino 18,75 do německého Esslingenu, který je nejmenším trolejbusových provozem v Německu. Polská firma Solaris zde uspěla ve výběrovém řízení na dodávku celkem 4 vozů o nezvyklé délce 18,75 m s designem MetroStyle, přičemž vozidla jsou vybavena elektrickou výzbrojí VosslohKiepe, která byla do trolejbusů namontována přímo ve výrobním závodě Solarisu v Bolechowě. První trolejbus, jenž byl odzkoušen mj. v Gdyni, byl do Esslingenu v Bádensku-Würtenbersku předán v říjnu 2015. Od té doby ovšem absolvoval náročné zkušební jízdy a schvalovací proces. Do provozu s cestujícími tak byl vůz oficiálně zařazen až dne 15. 2. 2016, kdy trolejbus symbolicky předal do provozu zemský ministr dopravy Winfried Hermann a starosta města Jürgen Zieger. 

Prototypový trolejbus Solaris Trollino 18,75 na náměstí v Esslingenu. (foto: Solaris Bus & Coach)

Prototypový trolejbus Solaris Trollino 18,75 na náměstí v Esslingenu. (foto: Solaris Bus & Coach)

Nyní se v Esslingenu nacházejí dvě ze čtyř objednaných vozidel, která jsou nezřídka místním tiskem označována jako elektrobusy, oficiálně se však používá termín „elektro-hybridní článkové trolejbusy“. U nás bychom vozidla nejspíše nazvaly jako parciální trolejbusy, neboť jsou vybaveny bateriemi, které jim umožňují samostatnou jízdu mimo trolejové vedení. Jeden trolejbus vycházel na cca 970 000 €, značnou část prostředků na nákup vozidel se ale podařilo sehnat z prostředků zemské vlády z programu na podporu elektromobility. Trolejbusy by měly být nasazovány jednak na dvojici stávajících ryze trolejbusových linek, ale také na autobusovou linku číslo 113, která jezdí v okružní trase k nádraží v Esslingenu, přičemž část její trasy je vedena pod trolejovým vedením, což umožňuje nabíjení vozidla. Zajímavé je, že trolejbusy budou na linku nasazovány pouze v jednom směru (sklonově méně náročném), zatímco v opačném bude linka 113 nadále obsluhována autobusy, protože kapacita baterií by pro její obsluhu nepostačovala (při započtení eventuálních kongescí). Do budoucna se počítá s tím, že by trolejbusy měly obsluhovat také severní část Esslingenu, zde se ale předpokládá výstavba klasického trolejového vedení.

Trolejbus byl opatřen zvláštním polepem. (foto: Solaris Bus & Coach)

Trolejbus byl opatřen zvláštním polepem. (foto: Solaris Bus & Coach)

Doplňme, že instalace baterií si vynutila zvýšení podlahy v zadní části interiéru, takže fakticky vzato jsou trolejbusy vyhotoveny v LE provedení. Celá výbava vozidel i barevné řešení interiéru jsou naprosto špičkové a nelze je srovnat prakticky s žádným vozidlem provozovaným na území ČR nebo SR. Trolejbusy pro Esslingen jsou pak navíc řešeny jako dvoumotorové a každý vůz disponuje 43 místy k sezení. Doplňme, že kromě Esslingenu se v minulosti Solaris uchytil se svými trolejbusy také v dalším německém trolejbusovém provozu – Eberswalde. Tam dodal celkem 12 trolejbusů v kombinaci s elektrickou výzbrojí od českého Cegelecu.