Švýcarské Lausanne vrátí do ulic města tramvaj

Epidemie novostaveb nových tramvajových provozů se rozšířila z Francie také do sousedního Švýcarka, konkrétně do Lausanne. Čtvrté největší město Švýcarské konfederace, v němž žije okolo 132 000 obyvatel, dnes disponuje dvěma linkami metra (M1 a M2), které lze ovšem považovat spíše za městskou rychlodráhu a pojmenování „metro“ má ryze marketingový charakter. Kromě metra jsou pak ve městě provozovány také autobusy a trolejbusy. Mezi švýcarskými trolejbusovými provozy je Lausanne dokonce největší. V dohledné době by se k těmto dopravním prostředkům měla připojit také tramvaj.

Vedle výstavby tramvajové tratě by měl být výrazně upraven také veřejný prostor. (zdroj: www.lausanne.ch)

Vedle výstavby tramvajové tratě by měl být výrazně upraven také veřejný prostor. (zdroj: www.lausanne.ch)

Tramvaje na břehu Ženevského jezera v minulosti již jezdily. Místní provoz byl otevřen v roce 1896 a svého vrcholu dosáhnul v roce 1934, kdy síť měřila 66 km. Od roku 1932 se však k tramvajím začaly připojovat také trolejbusy, které je poté částečně nahradily. V roce 1964 pak byla uzavřena i poslední z tramvajových linek.

V roce 1991 ovšem tramvaje zažily slavný comeback, když byla dne 24. 5. 1991 zprovozněna novostavba tramvajové linky. Tato trať sice nikdy nebyla zrušena a dodnes existuje, za tramvaj ovšem již považována není. Od počátku šlo totiž o dráhu, která měla charakter městské rychlodráhy (Stadtbahn) a v roce 2001 se město rozhodlo, že linku přejmenuje na M1 a začne ji oficiálně uvádět jako metro (společně s druhou postavenou linku M2, která je však technicky řešena odlišně a která byla uvedena do provozu v roce 2008).

Návrh vedení tramvajové linky (zeleně) včetně plánovaného prodloužení do Villars-Sainte-Croix. (zdroj: www.lausanne.ch)

Návrh vedení tramvajové linky (zeleně) včetně plánovaného prodloužení do Villars-Sainte-Croix. (zdroj: www.lausanne.ch)

Lausanne tak přišlo i o svůj druhý tramvajový provoz, byť výše popsanou podivnou formou. Nyní se však předpokládá, že se do města vrátí klasická pouliční dráha – tramvaj s nízkopodlažním vozidly, tedy obdobné řešení kolejové dopravy, jaké se tak úspěšně prosadilo v sousední Francii.  

Plánování tramvajové linky označené jako T1 začalo v roce 2012. Nová tramvajová linka má směřovat z centra města do nedalekého městečka Renens západně od Lausanne. Město si od vybudování linky slibuje posílení úlohy veřejné dopravy a rozvoj v západním sektoru města. Své plány s tramvají má také Renens, které hodlá rekultivovat bývalé průmyslové areály a zvýšit atraktivitu nové obytné oblasti pomocí tramvaje. Novostavba tramvajové linky má být dlouhá celkem 4,6 km a tramvaje mají vzdálenost mezi konečnými Renens-Gare a Lausanne-Flon překonat během 15 minut. Špičkový interval se předpokládá mezi 5 až 8 minutami.

Návrh jednoho z přestupních terminálů s průjezdem pro autobusy. (zdroj: www.lausanne.ch)

Návrh jednoho z přestupních terminálů s průjezdem pro autobusy. (zdroj: www.lausanne.ch)

Současně s výstavbou tramvajové trati má dojít také k rekonstrukci ulic, po nichž bude trasa tramvaje směřovat, ale i těch, které s tramvajovou tratí sousedí. Doplněny mají být cyklostezky, zeleň a chodníky pro pěší, v některých částech má dojít zcela k vyloučení automobilové dopravy a k jejímu převedení do sousedních ulic, kde mají mj. vzniknout vyhrazené pruhy pro autobusy. Samozřejmostí budou záchytná parkoviště P+R. Město a kanton, kteří jsou hlavními propagátory projektu, věří, že se podaří výrazně navýšit kvalitu veřejného prostoru.

Realizace plánu se očekávala v letech 2016–2020, nyní dochází k posunu na termín 2021. Město Renens ovšem 10. 3. 2016 vydalo potřebné povolení pro zahájení stavby, takže lze začít pracovat na výběru dodavatele stavby i vozidel. Zároveň se připravuje studie dalšího prodloužení tramvajové linky až do Villars-Sainte-Croix.