Dubaj prodlouží metro. Technologii i vozidla dodá Alstom

Ještě v roce 1975 žilo v Dubaji okolo 180 000 obyvatel. O čtyři desítky let později bychom jich napočítali okolo 2,5 miliónu. Jedno z nejrychleji se rozvíjejících měst, jež je stále častěji populárním cílem dovolených i pro české turisty, se muselo až do roku 2009 obejít bez kolejové městské dopravy. Teprve 9. 9. 2009 byl spuštěn provoz na první části červené trasy metra, kterou v roce 2011 doplnila i zelená linka. Dnes má metro v Dubaji dvě trasy o celkové délce 74,6 km.

Metro v Dubaji se dočká prodloužení o 15 km. (foto: Libor Hinčica) 

Dubaj dlouhodobě plánuje rozvoj své sítě metra také do dalších oblastí. Kromě prodloužení stávajících linek předpokládá i vybudování zcela nových tras, a to v dlouhodobém výhledu až čtyř. Výstavba fialové a modré linky se očekávala již okolo roku 2012, nicméně vinou hospodářské krize nezůstalo víc než územní rezerva pro budoucí trasy.  

Nyní se Dubaj, která nedávno oznámila financování prodloužení své tramvajové tratě (zprovozněna v roce 2014), rozhodla, že bude investovat do prodloužení červené trasy. Výhercem zakázky na zhotovení stavby se stalo konsorcium Expolink, v němž má vedoucí roli francouzská společnost Alstom (dalšími členy konsorcia jsou pak společnosti ACCIONA a Gulermak). Kontrakt za 2,6 miliardy korun zahrnuje prodloužení nazývané jako Route 2020 a modernizaci stávající červené linky. Přibližně polovina hodnoty kontraktu představuje objem prací pro Alstom, zbytek připadá na další dva účastníky konsorcia.

V rámci výstavby nového úseku by měla vzniknout 15 km dlouhá novostavba metra, přičemž 11,8 km trati má být vedeno nad zemí a 3,2 km v podzemí (z toho 1,2 km má být řešeno jako hloubené tunely a zbytek jako ražené). Prodloužení bude zahrnovat celkem 7 stanic, včetně jedné přestupní (Nekheel Harbour). Alstom pro systém dodá kompletní zabezpečovací zařízení, vybavení nástupišť, koleje i trakční systémy. Chybět nebude ani 50 nových pětivozových automaticky řízených jednotek metra s obchodním jménem Metropolis (každá o délce 88 m). Na celý systém bude Alstom poskytovat tříletou záruku. Ke zprovoznění má dojít nejpozději v roce 2020 při příležitosti pořádání světové výstavy EXPO.