Vlakotramvaje Alstom Citadis Dualis pro pařížskou linku T4

V průběhu roku 2015 měli čtenáři možnost seznámit se na stránkách Československého Dopraváka s vývojem moderních tramvají ve Francii. Číslo 4/2015 bylo věnováno tzv. vlakotramvajím, přičemž první ryze francouzský projekt, jenž byl autorem v článku popsán, se týkal linky T4 v Paříži, která je provozována francouzskými státními drahami SNCF. Právě pro tuto linky byly 5. 1. 2016 objednány další vozy z rodiny Citadis Dualis, které produkuje francouzský Alstom.

Vizualizace vozů Citadis Dualis pro linku T4 u Paříže. (zdroj: Alstom)

Vizualizace vozů Citadis Dualis pro linku T4 u Paříže. (zdroj: Alstom)

Připomeňme, že vozidla Citadis Dualis byla vytvořena přesně dle požadavků francouzských provozovatelů, zejména SNCF. Provedení vozidla bylo představeno již v roce 2007, přičemž prakticky okamžitě došlo k objednávce ze strany francouzských drah, které poptávaly celkem 31 jednotek, přičemž mohly využít opci na dalších až 169 kusů. Požadovány byly vozy výhradně se šířkou 2,65 m. Vlakotramvaje jsou fakticky řešeny jako částečně nízkopodlažní, protože oblasti nad hnacími podvozky jsou ve výšce 537 mm nad temenem kolejnice (dále jen TK), výškový rozdíl z nízkopodlažního oddílu (370 mm nad TK) je ale překonáván pouze pomocí šikmých ramp. Sedačky se však nacházejí na dalších vyvýšených podestách. K dispozici jsou čtyř- a pětičlánkové varianty, které lze spřahovat do souprav (a to v případě 4článkové verze až třívozových). Maximální rychlost je stanovena na 100 km/h. První vozy Citadis Dualis byly francouzským drahám předány v roce 2011.

Dnes jsou vozidla Citadis Dualis provozována výhradně na francouzském území, a sice v Nantes (24 ks) a v Lyonu (rovněž 24 ks). Brzy by však měly zavítat také do Paříže, resp. do přilehlého regionu Île-de-France. V něm se zatím nachází jedna vlakotramvajová linka, jež je ve schématu značení tramvajových linek v metropoli značena jako T4. Tato trať vznikla přestavbou bývalé 7,9 km dlouhé železniční tratě v regionu Île-de-France východně od Paříže v letech 2003–06 a její provoz se stal velkým úspěchem (špičkový interval činí například pouhých 6 minut). Pro provoz byly původně pořízeny jednotky Siemens S70 (Siemens Avanto), které sice byly vyhotoveny jako dvousystémové (pro napěťové sekce 25 kV AC a 750 V DC), nicméně doposud jezdí pouze pod „železničním“ napětím 25 kV AC. Typicky tramvajové napětí 750 V DC by mělo přijít ke slovu až na plánovaném prodlouženém úseku z Livry-Gargan do sousedního města Montfermeil o délce 6,5 km. Teprve po zprovoznění tohoto úseku bude možné linku T4 považovat za skutečnou vlakotramvaj. V celoevropském měřítku půjde přitom o určitou raritu, neboť SNCF se coby státní železnice stanou fakticky provozovatelem tramvajové dráhy.

S vlakotramvajemi Citadis Dualis se můžete dnes setkat například v Lyonu. (foto: Ing. Filip Jiřík)

S vlakotramvajemi Citadis Dualis se můžete dnes setkat například v Lyonu. (foto: Ing. Filip Jiřík)

Pro provoz na prodloužené trati, jejíž uvedení do provozu se předpokládá v roce 2019, bylo nutné objednat nová vozidla. SNCF se rozhodly využít možnosti odebrání dalších vozidel z původní opce z roku 2007 a pořídit celkem 15 vozů Citadis Dualis v hodnotě 75 mil. €.  Dodávky vozidel budou probíhat od října 2017. Nepůjde přitom o první vozidla Citadis Dualis v regionu Île-de-France, neboť ve výstavbě je již také první etapa systému nazývaného Tram Express severně od Paříže, kde se předpokládá spuštění provozu na prvním 11km úseku již v roce 2017, přičemž také zde byly (rovněž na základě využití původní opce z roku 2007) objednány v roce 2014 produkty Alstomu, a to také v počtu 15 ks. Dodány by měly být nejpozději do července 2017.