Menu

Zlín a Otrokovice vypsaly soutěž na až 25 parciálních trolejbusů

Prozatím poslední dodávka pro DSZO čítala sedm vozů Škoda 30 Tr, jež byly dodány v roce 2019. Dodávka čtyř vozů SOR TNS 12, které měly dorazit v březnu, je o cca půl roku opožděna. (foto: Libor Hinčica)
Prozatím poslední dodávka pro DSZO čítala sedm vozů Škoda 30 Tr, jež byly dodány v roce 2019. Dodávka čtyř vozů SOR TNS 12, které měly dorazit v březnu, je o cca půl roku opožděna. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
14. 08. 2023 18:46
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Významnou zakázku na obnovu vozového parku trolejbusové flotily vypsala Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, jež hodlá nakoupit v rámci tří etap celkem 25 parciálních trolejbusů, jež nahradí velkou část dosluhujících vozů Škoda 24 Tr a 25 Tr a vybrané autobusy (s ohledem na zájem dopravce rozšiřovat akční rádius trolejbusů vybavených trakčními bateriemi).

Vybraný dodavatel má jistotu dodání 6 trolejbusů standardní délky a 6 článkových vozů, na něž již dopravce získal příslib dotace (z programu 27. výzvy IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu). Další dvě etapy počítají s dodáním 6 sólo a 3 kloubových vozů (II. etapa) a 4 sólo vozů (III. etapa) za předpokladu, že se podaří evropské finance teprve získat (opět má jít o financování z programu IROP, avšak již z 39. výzvy nesoucí rovněž název Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu).

Dodací lhůta je stanovena na min. 240 dnů a max. na 440 dnů, tedy v rozmezí od 8 do necelých 15 měsíců. Čas dodání je přitom jedním z hodnoticích kritérií, a to s poměrně vysokou váhou 20 %. V nedávné minulosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) opakovaně v rámci bojů o český trolejbusový trh uvedl, že nejkratší možná lhůta pro plnění dodávek trolejbusů tak, aby nebyla diskriminační pro žádného z potenciálních uchazečů, činí 13 měsíců (resp. 390 dnů). Podmínka pouhých osmi měsíců v kombinaci s vysokou váhou kritéria tak zjevně nahrává takovému hráči na trhu, jenž má již schválené vozidlo pro provoz v ČR, anebo jej zrovna vyrábí s tím, že se do schvalovacího procesu v brzké době pustí.

Vedle diskutabilního časového kritéria jsou dalšími hodnoticími kritérii cena za dodávku vozidel (s váhou 75 %) a náklady na servis (5 %; jež jsou hodnoceny jako nabízená cena hodinové sazby pozáručního a mimozáručního servisu).

Soutěž je pak poněkud matoucí i v kvalifikačních kritériích, kde je vyžadováno dodání min. 8 trolejbusů, 8 významných dodávek karoserií trolejbusů a 8 významných dodávek elektrických výzbrojí (přičemž v případě prokazování technické kvalifikace prostřednictvím karoserií je vyžadováno, aby alespoň tři byly určeny pro montáž kloubových vozidel). Z požadavku však patrně vypadlo slovíčko „nebo“ – současné znění jinak předpokládá, že budou splněny všechny tři podmínky najednou, což z hráčů na relevantním trhu zvládne v kombinaci s dalšími podmínkami stran poddodavatelů zjevně jen Škody Electric.

Všechny trolejbusy mají být koncipovány jako parciální a umožňovat jízdu bez nabíjení na vzdálenost minimálně 15 km při možnosti omezit výkon topení (nikoli však klimatizace v letních měsících). Požadovány jsou poměrně přísné nároky na dynamiku jízdy vozidel z hlediska zrychlení při jízdě na baterie i pod trolejí v různých režimech.

Odhadovaná hodnota zakázky je dle tiskové zprávy DSZO 350 mil. Kč. Zadávací dokumentace ani věstník veřejných zakázek však předpokládanou částku kupodivu neuvádějí.

Podobné články