Menu

Ze Švýcarska na Ukrajinu. Vinnycja obdrží 70 tramvají z Curychu

Tramvaje označované jako model Tram 2000 tvoří stále důležitou součást flotily vozového parku tramvají v Curychu. Od podzimu 2020 byly zahájeny dodávky nových tramvají Bombardier Flexity 2, čímž bude možné starší tramvaje ze 70. a 80. let postupně odstavovat z provozu. (foto: Libor Hinčica)
Tramvaje označované jako model Tram 2000 tvoří stále důležitou součást flotily vozového parku tramvají v Curychu. Od podzimu 2020 byly zahájeny dodávky nových tramvají Bombardier Flexity 2, čímž bude možné starší tramvaje ze 70. a 80. let postupně odstavovat z provozu. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Tramvaje
02. 01. 2021 16:58
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Dlouholetá spolupráce mezi ukrajinským městem Vinnycja a švýcarským Curychem bude mít další pokračování. Curych, který začal od podzimu loňského roku konečně zařazovat do provozu první nové vozy Flexity 2 z produkce Bombardieru, bude postupně odstavovat dvoučlánkové tramvaje typu Tram 2000.

Tyto legendární tramvaje, které patří k dlouholetým koloritům nádherného město obepínajícího břehy jezera Zürichsee, spatřily světlo světa poprvé v roce 1976, kdy začaly z vagónky SWS přicházet první vozy z celkem 60kusové objednávky. Označení Tram 2000 bylo odvozeno od řady evidenčních čísel, která byla vozidlům přidělena. Postupně bylo dodáno 98 vozů (z let 1976–78 a 1985–87), které byly doplněny o dalších 15 tramvají z roku 1978 (ev. č. 2301–2315), jež byly určeny do provozu jako vlečné motorové vozy (nebyly vybaveny kabinou řidiče). Atypická je pak série 35 vozů z let 1985–87 a 1992–93, která je také počítána pod typ Tram 2000 (ev. č. 2401–2435), avšak v tomto případě jde jen o sólo vozy (opět bez kabiny řidiče). Kromě Curychu byla odvozená vozidla dodána také pro linku metra v italském Janově, pro tramvajový provoz v Bernu, a poté pro dvojici švýcarských meziměstských tras, a sice v Neuchâtelu a pro tzv. Forchbahn, která ovšem také vyjíždí z Curychu a na části trasy sdílí společnou infrastrukturu s místními tramvajemi.

Podle dohody podepsané mezi Curychem a ukrajinskou Vinnycjou dne 23. 12. 2020 bude na Ukrajinu předáno celkem 35 vyřazených vozů, které by měly být po roce 2025 doplněny o dalších 35 kusů. Vozidla budou na Ukrajinu předána jako dar, přičemž švýcarská vláda souhlasila dokonce i se zaplacením nákladů na přepravu (3,25 mil. franků; zhruba 78 mil. Kč), zatímco město Curych ponese náklady (300 000 franků; cca 7,2 mil. Kč) na zprovoznění vozidel  a poskytnutí potřebného dílenského vybavení a zaškolení provozního personálu.

V současné době je ve Vinnycji v provozu síť o délce 21 km, na níž převážně slouží tramvaje přezdívané Mirage, což je předešlá generace tramvají, kterých se Curych zbavoval v souvislosti s nákupem vozů Cobra. Přezdívku Mirage si vozidla pocházející z druhé poloviny 60. let vysloužila díky dodatečnému navýšení kupní ceny, což vyvolávalo podobnost s nákupem stíhacích letounů Mirage pro švýcarské ozbrojené síly v téže době, za něž rovněž muselo být zaplaceno více, než bylo původně předpokládáno. 

V letech 2007 až 2011 bylo předáno z Curychu na Ukrajinu celkem 111 vozů, převážná většina z nich (75 ks) odpovídající provedení „Mirage“, zbytek byl pak tvořen vlečnými vozy a staršími sólo motorovými vozy „Karpfen“ (kapr). Zatímco 20 vlečných vozů B4 byla již z provozu v mezičase odstavena, motorové vozy Be 4/6 „Mirage“ a Be 4/4 „Karpfen“ jsou stále v provozu, byť v případě druhého jmenovaného typu jde už jen o pár jednotek kusů. Mimo švýcarské vozy zůstávají v provozu ještě poslední čtyři tramvaje KT4SU z produkce ČKD Tatra a celkem 10 modernizovaných vozů T4 a KT4 známé jako VinWay.      

Podobné články