Menu

Wrocław vypsala soutěž na až 40 tramvají

Moderus Gamma v Poznani v jednosměrném provedení ve funkci záložního vozu na smyčce u vozovny Franowo. (foto: Bc. Petr Bystroň)
Moderus Gamma v Poznani v jednosměrném provedení ve funkci záložního vozu na smyčce u vozovny Franowo. (foto: Bc. Petr Bystroň)
Stáhnout PDF
Tramvaje
30. 07. 2021 00:50
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Polská Wrocław (česky též Vratislav) vypsala výběrové řízení na dodávku celkem 40 tramvají. Základní kontrakt předpokládá dodání 24 vozidel, v rámci opce je možné přikoupit dalších 16 tramvají. Poslední výběrové řízení na dodávku nových tramvají vyhrál poznaňský Modertrans, přičemž soutěž na dodání až 51 vozů byla uzavřena teprve před rokem a její opce využita počátkem letošního roku. Poznaňský producent bude bezpochyby favoritem i nyní vypsaného tendru.

Nové tramvaje pro město, jehož česká podoba jména by měla být dle jedné z teorií odvozena od jejího možného zakladatele – českého knížete Vratislava I. –, by měly být řešeny jako 100% nízkopodlažní o délce 32 m a šířce 2,4 m. Tramvaje mají být alespoň tříčlánkové s max. čtyřmi podvozky, z čehož min. dva musí být otočné. Takové zadání koresponduje jak s vozidly Moderus Gamma objednanými v loňském roce, tak například s tramvaje Hyundai Rotem dodávanými momentálně do Varšavy. Každá z tramvají má pojmout min. 200 osob (při 5 os/m2), z toho alespoň 40 sedících. Vozidla mají být vybavena i zásobníkem pro nouzový dojezd, který umožní jízdu na vzdálenost min. 400 m bez napájení z trolejového vedení. Zajímavou podmínkou výběrového řízení je, že min. 50 % podílu výrobku musí pocházet z členských států EU, nebo ze zemí, s nimiž EU uzavřela obchodní dohody o přístupu na trh (což je ovšem velké množství zemí mimo Evropský hospodářský prostor).

Podání nabídek je očekáváno na podzim letošního roku. První vozidlo má být dodáno do 24 měsíců od uzavření smlouvy, zbývající do max. 37 měsíců. Opci může dopravce využít ve lhůtě 27 měsíců od uzavření kontraktu. V rámci hodnoticích kritérií hraje prim cena vozidel (49 %), dále jsou hodnoceny například nápravové tlaky (10 %), sklon podlahy v interiéru (4 %), záruční doba (5 %), hladina vnitřního (6 %) a vnějšího (6 %) hluku a další vybrané parametry. 

Wrocław po nákupu škodováckých tramvají 16T a 19T (47 ks) v letech 2006 až 2011 obnovovala vozový park – pomineme-li osm tramvají od Pesy – novými tramvajemi Moderus Beta (62 ks), což je koncepčně tramvaj odpovídající vozům KT8D5N. Momentálně čeká na zahájení zmíněných dodávek 51 vozů Moderus Gamma, na které by měly navázat tramvaje z nyní vypsaného tendru. Tím by mělo být možné odstavit z provozu všechny tramvaje Konstal 105Na (a jejich deriváty), kterých bychom ve Wrocławi napočítali stále ještě 190.

Podobné články