Menu

Výrobce elektrobusů Ebusco dál řeší výrobní obtíže

Jedním z měst, které si opakovaně objednalo elektrobusy Ebusco, je i francouzské město Rouen. To prozatím provozuje čtyři vozy Ebusco 2.2, k nimž si objednalo nejprve 85 vozů novější generace Ebusco 3.0, na které ještě před jejich dodáním navázal letos na jaře kontrakt na dalších 15 článkových vozů. (zdroj: Ebusco)
Jedním z měst, které si opakovaně objednalo elektrobusy Ebusco, je i francouzské město Rouen. To prozatím provozuje čtyři vozy Ebusco 2.2, k nimž si objednalo nejprve 85 vozů novější generace Ebusco 3.0, na které ještě před jejich dodáním navázal letos na jaře kontrakt na dalších 15 článkových vozů. (zdroj: Ebusco)
Stáhnout PDF
Autobusy
03. 07. 2024 20:48
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Nizozemská společnost Ebusco vtrhla svého času na evropský trh jakožto jeden z průkopníků elektromobility. Dopravce i veřejnost se snažila přesvědčit o evropském původu svých výrobků, ve skutečnosti však byly jí prodávané autobusy vyráběny kompletně v Čínské lidové republice u výrobce Golden Dragon. Teprve v roce 2021 otevřelo Ebusco dlouho slibovaný závod v mateřské zemi, který z velké části s ohledem na investiční pobídky zaplatili nizozemští daňoví poplatníci. Firma se ovšem potýká dlouhodobě s problémy, jejichž prapůvod by měl být v přerušení dodávek komponentů v době největšího řádění Covidu-19. Ukazuje se ale, že situace okolo Ebusca je nepřehledná patrně z hlubších příčin.

Společnost již v loňském roce upozornila, že bude muset nalézt partnera pro montáž svých elektrobusů mimo svůj nový závod v Nizozemsku, což mělo pomoci optimalizovat výrobu, ale především řešit problém s údajně nedostatečným počtem specializovaných pracovníků, kteří by byli schopni zajišťovat montáž (webové stránky výrobce ale žádné takové pracovníky nepoptávalo). Ačkoli původně se hovořilo o kooperaci v rámci Evropské unie, vše skončilo u osvědčeného modelu výroby u „zlatého draka“ v Číně.

Opožděné dodávky a nenaplnění knihy objednávek začaly již v loňském roce tlačit dolů hodnotu akcií Ebusca, byť se ještě v listopadu 2023 zdálo, že ztrátu, kterou firma nabrala od léta, kdy ve své vlastní zprávě na neblahé finanční výsledky upozornila, se podaří smazat. Namísto toho ale nastal další sešup.

Nyní Ebusco přináší akcionářům další neblahé vyhlídky. Slibovaný obrat ve výši 325 mil. € a positivní EBITDA (tj. zisk před započtením úroků, daní a odpisů) za rok 2024, který byl předkládán před pouhým čtvrt rokem, již nejsou podle společnosti dosažitelné. Důvodem má být nepředvídatelné zpoždění při kompletaci vozů dané právě převodem výroby do Číny v kombinaci s pouze finálním dokončením v Nizozemsku (tímto opatřením je zřejmě částečně obcházen celní kodex, kdy za zemi původu produktu je považována ta země, v níž doje k poslednímu významnému zušlechtění/zhodnocení výrobku).

Ebusco slibuje, že bude této situaci věnovat v nadcházejících měsících maximum pozornosti, avšak zlepšení lze v průběhu roku 2024 očekávat pouze částečné. Navíc firma slibuje, že prověří možnosti dalších úspor, aniž by upřesnila, kam po nich hodlá sáhnout. Její produkce totiž není nikterak významná, což manévrovací prostor poněkud zužuje. Společnost se sice chlubí růstem počtu dodaných vozidel během prvního pololetí roku 2024, jedná se ale o pouhých 90 elektrobusů (v loňském roce šlo za stejné období o 66 vozidel). Druhá polovina roku by měla přinést dle sdělení výrobce dílčí zlepšení, protože by mělo dojít ke zrychlení prací na vozidlech, která jsou již na lince před fází dokončení.

Navzdory těmto příslibům zareagoval trh na zprávu Ebusca podle očekávání negativně, když došlo k dalšímu významnému poklesu akcií firmy, u níž během dvou dnů spadla hodnota jednoho cenného papíru z 2,25 € na 1,60 €. Dne 3. 7. 2024 se hodnota zastavila na 1,57 € poté, co oproti předchozímu dni došlo přece jen k mírnému propadu. Před rokem přitom byla hodnota akcie Ebusca takřka šestinásobná (8,84 €).

Podobné články