Menu

Volgograd chce koupit 100 trolejbusů a 150 tramvají

Tatra T3R.PV se do Volgogradu dostala pouze ve dvou kusech před více než 10 lety a oba vozy dosud jezdí. Na snímku ze 7. června 2016 je vidíme na povrchové části rychlodráhy. (foto: Aleksej Lisnjak)
Tatra T3R.PV se do Volgogradu dostala pouze ve dvou kusech před více než 10 lety a oba vozy dosud jezdí. Na snímku ze 7. června 2016 je vidíme na povrchové části rychlodráhy. (foto: Aleksej Lisnjak)
Stáhnout PDF
Autobusy Tramvaje Trolejbusy
25. 07. 2020 09:52
Vít Hinčica
2 minuty čtení

Milionové město Volgograd plánuje velkou obnovu elektrické dopravy, a to nejen na poli vozového parku, ale i infrastruktury, která je v čím dál horším stavu. Ambiciózní plán v hodnotě 42 mld. rublů (přes 13 mld. Kč) má být realizován v letech 2021 až 2026. Momentálně se čeká na to, až přijdou informace o výši spolufinancování z federální kasy, následně bude jednotlivé úkony možné přesněji rozfázovat.

Tříčlánkový vůz typu 71-154 (rok výroby 2011) v podzemní stanici volgogradské rychlodráhy v roce 2019. Vozů tohoto typu odebral Volgograd jen 10. (foto: Arťom Světlov/Wikipedia.org)

Místní metrotram, neboli tramvajová rychlodrážní síť o délce 17,3 km zprovozňovaná v letech 1984 až 2011, po které se prohání dvě linky, má přijít na řadu jako první. Povrchová část rychlodráhy umístěná v severní části Volgogradu bude jako první předmětem komplexní modernizace; jakmile se budou práce blížit ke konci, pořídí si město první tříčlánkové tramvaje, které na zmodernizovanou část pustí. Už po dobu této modernizace budou na stávající paralení trolejbusové trati jako alternativa k rychlodráze zavedeny spěšné trolejbusové spoje, kvůli čemuž bude nakoupeno 100 moderních parciálních trolejbusů, pro které už byly finance z federální kasy přislíbeny. Poté bude následovat modernizace podzemní části rychlodráhy o délce zhruba 7 km, která bude znamenat i obnovu všech stanic včetně esklalátorů. Přitom by mělo dojít k nákupu dalších trojdílných tramvají. Součástí této druhé fáze by mohla být i výstavba převážně povrchového jižního prodloužení o délce asi 10 km k hranici Kirovského rajónu a povrchového prodloužení od konečné na severu města o asi 3 km. Pro tato prodloužení mají být pro změnu zakoupeny sólo tramvaje (mapa místní tramvajové sítě zde). Celkem by mělo být pořízeno 150 nových tramvají, přičemž dnes je v parku přes 330 tramvají, většina jsou ještě Tatry T3SU (případně jejich modifikace), třídveřové a dvoudveřové, avšak fuknčních je už jen méně než 250 vozů. Volgograd na modernizaci své rychlodráhy zpracoval podrobný projekt v hodnotě zhruba 31 mil. Kč, který se díky svému kvalitnímu zpracování vešel mezi prvních pět, které chce ruská federální vláda v olbasti MHD v dalších letech prioritně spolufinancovat. Město by pak následně rádo opravilo i ostatní tramvajové tratě ve městě, přičemž chce mj. modernizovat měnírny a plošně zavést bezstykové kolejnice. 

Ex-moskevská tramvaj T3SU, která byla předělána na typ MTTA-2 (z „Modernizovaná Tatra TRZ Asynchronní napájení, 2 modifikace“, kde „TRZ“ znamená „Tramvajno-remontnyj zavod“ patřící pod Mosgortrans, který modernizaci v letech 2012 až 2015 prováděl). Všech 33 tramvají MTTA-2 skončilo roku 2018 ve Volgogradu. Typ MTTA také existuje, byl vyroben v 10 kusech. (foto: Aleksej Lisnjak, © ALEKS)

Jakmile nové trolejbusy nebudou s postupující modernizací tramvajové rychlodráhy více potřeba, budou posílány do jiných částí města. Obnova trolejbusového vozového parku je přitom žádoucí, protože z 200 trolejbusů jsou provozuschopné sotva dvě třetiny. Město v minulosti řešilo budoucnost jak tramvajové, tak trolejbusové dopravy, přičemž zejména nad tou druhou visel velký otazník. Volgograd nicméně ve svých krocích nekvapil a vyzkoušel si jak parciální trolejbus (v roce 2017 se jednalo o Trolzu), tak i elektrobus (Volgabus), avšak jej elektrobus neuspokojil, jelikož kapacita baterie byla shledána jako nedostatečná pro potřeby místního intenzivního provozu. Vybraní zástupci města pak navštívili i jiné provozy. Vitalij Lichačev, primátor Volgogradu, prohlásil pro místní média v červnu tohoto roku 2020 toto: „Nám po tomto parametru (kapacita baterií, pozn. autora) vůbec nevyhovuje ani jeden elektrobus v Rusku. A trolejbus testováním prošel.“ Na trasách, kam se nebude klasický nebo parciální trolejbus hodit, ponechá Volgograd autobusy. 

Snímek z roku 2016 ukazuje stanici TJUZ. (foto: Aleksej Lisnjak, © ALEKS)

 
Pokud by město nezískalo na obnovu svého parku dostatek financí, je připraveno si vzít bankovní úvěr či leasing.

Podzemní úsek volgogradské rychlodráhy je ve své zhruba polovině přerušen touto krátkou nadzemní sekcí. Pod ní mimochodem vede pionýrská dráha. Snímek je z roku 2016. (foto: Aleksej Lisnjak, © ALEKS)

Poděkování: Aleksej Lisnjak

 

Podobné články