Menu

Velká naděje pro zavedení trolejbusů do Novary

Trolejbusy v Římě. (ilustrační foto: Il Quotidiano di Lazio)
Trolejbusy v Římě. (ilustrační foto: Il Quotidiano di Lazio)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
17. 06. 2022 22:34
Vít Hinčica
1 minuta čtení

Rada severoitalské Novary přijala minulý týden na svém zasedání hlavní plán lokální veřejné dopravy, který předpokládá zavedení dvou trolejbusových BRT koridorů do ulic města. Poprvé se o trolejbusech pro zhruba stotisícovou Novaru začalo hovořit loni. Do 13. července 2022 mají občané města možnost se k plánu vyjádřit, po vypořádání se s jejich připomínkami pak půjde plán na zastupitelstvo města, kde se o něm bude hlasovat. Pokud bude plán schválen, rozběhnou se práce na potřebných studiích, které umožní příchod trolejbusů zhmotnit. 

Jeden z navržených BRT koridorů má vést v severojižním (SJ) směru a druhý ve východozápadním (VZ) směru. Pro každou z obou relací byly studovány dvě alterantivy. Jejich kombinacemi pak vznikly 4 možné scénáře (SJ alt. 1 + VZ alt. 1, SJ alt. 1 + VZ alt. 2, SJ alt. 2 + VZ alt. 1 a alt. 2 SJ + alt. 2 VZ), u kterých se analyzovala nejen možná poptávka, ale i průměrná cestovní rychlost vozidel a některé další parametry. Nakonec byl pro severojižní směr doporučen scénář č. 3.

Alternativa 2 pro severojižní relaci. (autor: Sintagma)

Alternativa 1 pro východozápadní relaci. (autor: Sintagma)

Autorem studie je společnost Sintagma z Perugie. Ta na 4 příkladech z praxe porovnávala různé alternativy pro budoucí novarské BRT koridory, přičemž zvažován byl pouze elektrický pohon vozidel. Do porovnání spadl parciální trolejbus (Salzburg), elektrobus s nabíjením na konečných (Amiens), elektrobus s nočním nabíjením a nabíjením na vybraných mezilehlých zastávkách (Nantes) a elektrobus s ultrarychlým nabíjením na konečných a v mezilehlých zastávkách (Ženeva). Za ekonomicky nejvýhodnější byl pro Novaru označen parciální trolejbus. Sintagma ve své studii mimo jiné vzpomínala i blíže neupřesněné analýzy ze střední Evropy, když uvedla, že dle těchto analýz je pro vyšší účinnost trolejbusových provozů směrodatnější nasazování kapacitnějších vozidel než samotná šíře trolejbusového vozového parku. Sintagma dále na příkladu 12m trolejbusu uvedla, že je kapacitnější než identicky dlouhý elektrobus a také je i lehčí než takovýto elektrobus. Nakonec dospěla k závěru, že pro středně velká města je trolejbus vhodným dopravním prostředkem na nosné dopravní trasy, pokud je na nich poptávka minimálně 5 až 10 tisíc osob/pracovní den.  

 

Podobné články