Menu

Ve Španělsku otevřeli vlakotramvajový provoz, zadali studii na další

Jednotka řady 801 jede po železniční trati. (foto: Juan Manuel, Turismo de Observación)
Jednotka řady 801 jede po železniční trati. (foto: Juan Manuel, Turismo de Observación)
Stáhnout PDF
Tramvaje
28. 11. 2022 17:29
Vít Hinčica
4 minuty čtení

Dne 26. října 2022 došlo ke slavnostnímu otevření vlakotramvajového provozu v 24km trase Cádiz – San Fernando – Puerto Real – Chiclana de la Frontera nazvaného Trambahía (všechna čtyři města leží v Cádizské zátoce a zátoka se řekne španělsky „bahía“, odtud také název systému). Tento systém využívá část železniční trati Sevilla – Cádiz, a to v jejím úseku Cádiz – San Fernando.

Vlakotramvaj v železniční stanici Cádiz. (foto: RTVE.es)

Historií stavby jsme se zabývali na webu již před pěti lety, kdy byla stavba už téměř kompletní. Připomeňme jen, že původně byly v plánu dvě vlakotramvajové linky, které se měly stýkat v Cádizu, dosud se podařilo postavit a s velkým zpožděním otevřít jen tu první. Stavební práce se rozběhly v oblasti San Fernanda v říjnu roku 2006, a to v místě budoucího zaústění městského tramvajového úseku do železniční trati Sevilla – Jerez de la Frontera – Cádiz, kde bylo nutné vytvořit přemostění vlakové trati a přilehlé silniční tepny. Tato stavba skončila v roce 2009. V mezidobí, od 1. září 2008, se uzavřela hlavní ulice Real v San Fernandu, což někdy bývá považováno za skutečný začátek stavby trati vlakotramvajového provozu.

Nový provoz v San Fernandu. (foto: Europe Press)

Následně se práce z různých příčin protahovaly, přičemž za hlavní faktor byla označována světová finanční krize. Ta vedla k přehodnocování řady infrastrukturních projektů po celém Španělsku, i těch již rozběhlých, a i v případě vlakotramvaje hrozilo utnutí financování, což se však nestalo. V listopadu 2014 byly na krátkém úseku tehdy ještě stále nedokončeného městského tramvajového úseku na katastru Chiclany de la Frontera provedeny první zkoušky s vozidly, které dodal CAF. Ačkoli se zdálo, že by se mohlo spolu s dokončováním stavby přistoupit k prodlužování jízdních zkoušek, postavil se do cesty úřední šiml. Mezi ministerstvem dopravy, správcem španělské železniční infrastruktury Adif, andaluskou juntou a dopravcem Renfe, který měl jako jediný předpoklady pro to provozovat budoucí vlakotramvajové spojení, začala série náročných jednání o tom, za jakých podmínek má být provoz vlakotramvaje na železniční infrastruktuře schválen a realizován. Jednání přerostla v neshody a hrozilo, že se nebude moci po vlakových kolejích vlakotramvajemi jezdit. V roce 2016 andaluská junta sice oznámila odblokování jednání s Adifem a slibovala zprovoznění vlakotramvaje do konce března 2017, reálně se však nepodařilo dosáhnout potřebných písemných dohod, a tak se nemohlo přikročit ani k fyzickému propojení tramvajových kolejí s těmi vlakovými v oblasti La Ardily. Teprve v roce 2019 se podařilo koleje propojit a spolu s tím dokončit i intermodální stanici Río Arillo v dané oblasti. 

Plánek příměstských drážních spojení v oblasti Cádizské zátoky. (zdroj: Renfe)

U stanice Río Arillo se stýkají dva napěťové systémy, 3 000 V a 750 V, a fyzické propojení kolejí a styk trolejí ještě neznamenaly, že přechod vlakotramvají z jedné napěťové sítě do druhé bude bezpečný, stejně jako že se nebudou troleje odlišného napětí navzájem ovlivňovat, a tak se ještě v roce 2019 soutěžily dodatečné práce právě ve vztahu k trolejovému vedení a jeho následnému odzkoušení. Série zkoušek s vlakotramvajemi a vlakovými jednotkami v zóně styku dvou napěťových systémů se rozběhly na počátku roku 2020, avšak byly hned s příchodem jara 2020 kvůli covidu přerušeny a rozběhly se opět ke konci léta 2020. V září 2020 se podařilo protáhnout zkušební provoz vlakotramvají do železniční stanice Cortadura, která už leží na katastru Cádizu. Státní agentura pro bezpečnost železnic (AESF; Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria) teprve v roce 2020, po 6 letech od zahájení prvních zkušebních jízd v oblasti Cádizské zátoky, schválila homologaci všech 7 dodaných vlakotramvají od CAFu. Vlakotramvaje však byly už zkoušeny dříve: ještě před příchodem do Cádizské zátoky totiž s nimi probíhaly zkoušky na severu Španělska, které byly započaty na jaře 2012, a už od té doby byly vedeny jako železniční řada 801.  

Vlakotramvaj v San Fernandu. (foto: Junta de Andalucía)

Zkoušky s jednotkami řady 801 pokračovaly i v roce 2021, avšak teprve 11. února 2022 se poprvé jedna z nich objevila až na hlavové železniční stanici v Cádizu, když absolvovala celých 24 km trasy, podél kterých je rozmístěno 21 zastávek. Tato akce se ovšem neobešla bez kontroverze, protože se jí nemohl účastnit žádný ze starostů měst ležících po trase, jelikož nebyli pozváni, zato se na ní objevilo mnoho jiných politiků a úředníků. 

Systém TramBahía se rodil více než 15 let. (foto: Junta de Andalucía)

V letech 2020 až 2022 byla uzavírána celá řada kontraktů na údržbu, provoz i revizi jednotlivých částí infrastruktury vlakotramvaje. Teprve v říjnu 2022 došlo po dohodě s ministerstvem dopravy k potvrzení platnosti smlouvy, na základě které se stal provozovatelem jednotek vlakotramvajového provozu mezi Chiclanou a Cádizem státní dopravce Renfe. Dne 21. října 2022 andaluská junta oznámila datum zprovoznění vlakotramvaje, kterým byl již v úvodu zmíněný 26. říjen 2022. 

Co se prvního měsíce provozu týče, nebyl úplně bezproblémový, v žádném z případů ovšem nedošlo k přímému ohrožení bezpečnosti cestujících. Zmínit můžeme poruchu dvěří na jedné z jednotek nebo provozní výpadek jiné z jednotek během přechodu z jednoho napěťového systému na druhý, který si vyžádal její odtah. Trošku horší je to ovšem s jízdními řády. Sedm jednotek pro 24km trasu pochopitelně neumožňuje zavedení žádných krátkých intervalů, a jelikož je 10 km trasy vlakotramvaje v kolizi s železniční tratí Sevilla – Cádiz, došlo k zavedení dopravního modelu, kdy část spojů vlakotramvají ve směru od konečné Pelagatos (Chiclana de la Frontera) končí v Río Arillo, kde musí cestující přestupovat na příměstské železniční linky cercanías, a přestupování z vlaku na vlakotramvaj pak musí v řadě případů absolvovat i při cestě zpět z Cádizu. V Río Arillo jsou naštěstí pro cestující téměř po celý den krátké čekací doby na přestupní spoje ve směru Cádiz i na opačnou stranu do Jerezu de la Frontera, paradoxně se to však netýká prvního ranního spoje z Chiclany. Ve zkratce lze říci, že v plné trase Pelagatos – Cádiz je nabízen v průměru jen jeden vlakotramvajový spoj za hodinu v jednom směru, který je doplňován jedním vloženým vlakotramvajovým spojem v trase Pelagatos – Río Arillo. 

Vlakotramvaj s vysokorychlostní jednotkou řady S-130. (foto: Junta de Andalucía)

Provoz vlakotramvaje začíná v pracovních dnech po páté hodině ranní a končí okolo půlnoci, o víkendech a svátcích se rozjíždí první spoje okolo sedmé hodiny ranní (viz jízdní řády zde a zde). Cena jedné jízdenky mezi koncovými stanicemi činí momentálně 2,60 eur, což je aktuálně ještě „přijatelných“ 64 Kč. Systém Trambahía je unikátní tím, že se jedná o první vlakotramvaj, která zasahuje do železniční sítě Adifu a nadto ještě jezdí po stejných kolejích, na kterých se běžně objevují vysokorychlostní spoje Alvia od Renfe.

Před pár dny se objevila zpráva, že katalánská vláda rozhodla o vítězi tendru na studii proveditelnosti nového systému vlakotramvaje, který by na 144 km sítě obsluhoval okružní tratí o délce 97 km pobřeží Costa Brava a místní regionální centrum, město Gironu, a dále díky odbočné větvi i od Girony západně ležící městečka Olot a Banyoles. Zakázku za 289 900 EUR dostalo na starosti sdružení firem Bews-Ingérop, které má prověřit náklady i smysluplnost provozu vlakotramvají na zamýšlené síti. Na okružní trati mají jezdit tramvaje ve špičkovém intervalu kratším než 15 minut. 

 

Podobné články