Menu

Ve Finsku vznikne další meziměstská tramvaj

Předsériový vůz Škoda ForCity Artic X54 pro meziměstskou linku do Espoo během zkoušek v Helsinkách. (foto: Škoda Transtech)
Předsériový vůz Škoda ForCity Artic X54 pro meziměstskou linku do Espoo během zkoušek v Helsinkách. (foto: Škoda Transtech)
Stáhnout PDF
Tramvaje
24. 05. 2023 19:16
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Finské město Vantaa se přidá do klubu měst ze země tisíců jezer, která do svých ulic implementují tramvaj. Vedení města posvětilo záměr na vybudování linky na svém zasedání dne 22. 5. 2023, kdy pro stavbu tramvaje hlasovalo 41 z 67 členů rady města. Stavba by měla začít na podzim příštího roku a dokončena by měla být v roce 2029.

Město Vantaa leží v těsném sousedství Helsinek, ostatně přilétáte-li do nich letadlem, usednete právě na letišti ležícím na katastru města Vantaa, jež má dnes okolo 228 000 obyvatel. Tramvajová linka by měla mít letiště jako jednu ze svých konečných. Ta druhá se má nacházet na katastru Helsinek v části Mellunmäki u místní stanice metra. Ačkoli celková délka trati má činit 19,3 km, přímo v Helsinkách bude z uvedené délky jen cca 500 m (a jedna z měníren). Přesto lze předpokládat, že užitek z ní bude mít podstatně více Helsinčanů, protože nemalá část tratě je vedena v těsném sousedství katastrální hranice, která je však pro náhodného návštěvníka prakticky nepostřehnutelná (Vantaa a Helsinky vzájemně téměř splývají).

Na druhé straně skutečnost, že obsluha samotných Helsinek je omezena na pár stovek metrů, umožnila hlavnímu městu víceméně symbolickou finanční participaci na celém projektu. Jeho náklady jsou odhadovány na 606 mil. € (cca 14,24 mld. Kč), z čehož však Helsinky uhradí jen 15 mil. € (zhruba 352 mil. Kč). Vantaa oproti tomu musí přisypat ze svých zdrojů 414 mil. € (přibližně 9,8 mld. Kč), zbylou sumu odpovídající zhruba 30 % má uhradit stát. Kromě samotné stavby tratě a infastruktury, včetně plánovaného 560 m dlouhého tunelu (na nějž připadá více než šestina kalkulovaných nákladů), poslouží prostředky na celkové vylepšení městské infrastruktury podél trati, tedy i rekonstrukce silnic, chodníků, cyklostezek (potažmo cyklopruhů) a pěších zón (část trati má být sdílena jen tramvajemi a chodci).

Návrh vedení tramvajové linky Vantaa – Helsinky. (zdroj: město Vantaa)

Město předpokládá, že se mu peníze vynaložené do projektu v delším časovém horizontu vrátí. Počítá jak s vyššími daňovými příjmy, tak s navýšením peněz získaným z prodejů a pronájmu pozemků podél trati. Alternativní varianta autobusového BRT (Bus Rapid Transit) systému by sice vycházela o poznání levněji (426 mil. €), jenomže by pak nebylo možné počítat s klíčovou 30% státní podporou a příjmy z pronájmů a prodejů byly odhadnuty (do roku 2040) od 200 až 300 mil. € nižší (jen pro zajímavost, tramvaje by měly podle kalkulací města přinést zpětně do pokladnice bezmála 800 mil. €!).

Projekt tramvají pro město Vantaa se rodil dlouhých třicet let. První známé návrhy pochází již z roku 1992, do územního plánu však byly rezervy pro tramvaj zaneseny až v roce 2007. Zvýšená aktivita se však odehrála až v posledních letech, klíčový byl především rok 2019, kdy rada města schválila poměrem 45:22 další přípravné práce na studiích a projektu, jehož definitivní podoba byla představena v dubnu letošního roku a dne 22. 5. 2023, jak zaznělo v úvodu článku, byl záměr stavby odsouhlasen.

Po lince Espoo – Helsinky (známé jako linka Jokeri), jejíž výstavba momentálně probíhá a kde se počítá se zahájením provozu v příštím roce, půjde o další meziměstskou úzkorozchodnou (1 000 mm) tramvajovou trať v metropolitní oblasti Helsinek, která přitom nebude napojena na stávající síť městských tramvají – vzdálenost od nejbližší tramvajové konečné v Helsinkách k cílové stanici Mellunmäki meziměstské tramvaje je zhruba 11 km. Výhledově se však v metropoli na březích Finského zálivu počítá s dalšími tramvajovými spojnicemi, takže tramvajová trať Vantaa – Helsinky je již vnímána v širších souvislostech a s možností budoucího napojení do tratě Viikin – Malmi, jejíž realizace se ale očekává až ve 30. letech.

„Letištní linka“ má mít na své trase 27 zastávek a nahradit má v celé trase dnešní autobusovou linku číslo 570. Pro provoz by měly být objednány obousměrné tramvaje, které zvládnout pojmout alespoň 174 cestujících. Ne nepřekvapivě se momentálně ve všech vizualizacích objevují tramvaje z produkce místního závodu Škodovky, výběrové řízení na dodavatele vozidel ovšem ještě vypsáno nebylo. Špičkový interval tramvají by měl být 7,5 minuty, v sedle a okrajových částech dne 10–20 minut. Denně by měly tramvaje přepravit okolo 31 000 cestujících. Provozovatelem bude společný podnik založený městy Vantaa a Helsinky již v únoru 2022. Vantaa do něj podílově vstupuje až nyní – svůj vstup totiž město podmínilo souhlasem k výstavbě trati. Nově založená společnost bude zodpovědná mj. za výběr vozidel. 

Podobné články