Menu

V Plzni se budou zkoušet tramvaje Škoda 41T pro Bonn

Škoda 41T pro Bonn zdokumentovaná před cestou do Vídně dne 4. 8. 2022. (foto: Škoda Group)
Škoda 41T pro Bonn zdokumentovaná před cestou do Vídně dne 4. 8. 2022. (foto: Škoda Group)
Stáhnout PDF
Tramvaje
01. 10. 2022 21:32
Libor Hinčica
3 minuty čtení

V ulicích Plzně se v rámci zkušebního provozu objeví další typ tramvaje vyrobený ve Škodě Transportation. Na základě dohody mezi výrobcem a Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP) poslouží tramvajová síť čtvrtého největšího města ČR pro otestování tramvají Škoda 41T pro Bonn.

Škoda Transportation uspěla v Bonnu ve výběrovém řízení na dodávku 26 tramvají délky cca 30 m v prosinci 2019, kdy došlo k podpisu smlouvy s dopravcem SWB (Stadtwerke Bonn), přičemž kromě tramvají je součástí kontraktu také klauzule týkající se dodávek náhradních dílů po dobu 25 let a opce na dodání dalších až 12 vozů, které by si Bonn mohl přikoupit v případě, že se mu podaří realizovat jeho plány na rozvoj tramvajové sítě.

V této souvislosti se hodí uvést, že v Bonnu, někdejším provizorním hlavním městě západního Německa, je dnes síť městských tramvají tvořena pouze třemi linkami čísel 61, 62 a 65, které doplňuje 6 dalších linek (z toho dvě špičkové) na bázi Stadtbahnu. Pro oba systémy, byť vzájemně propojené, je nutné užívat různé typy vozidel. Na trojici městských linek dnes slouží 24 vozů typu R1.1 (NGT6), jež dodal v roce 1994 Siemens v kooperaci s Düwagem. U těchto vozů se ještě v roce 2019 řešilo, zda je nenechat projít vyšším stupněm opravy spojeným s modernizací, což by vedlo k odpískání projektu nákupu nových vozidel. Ačkoli finální rozhodnutí na základě znaleckého posudku vedlo k volbě nákupu nových tramvají, způsobila nejistota ohledně budoucnosti vozového parku na straně dopravce SWB problém, neboť ten původně počítal s tím, že se nových tramvají dočká dříve. Výběr Škody Transportation až v prosinci 2019 vedl k tomu, že byl termín dodávek vozidel posunut až na polovinu roku 2022.

Další z oficiálních fotografií tramvaje Škoda 41T před cestou do Vídně. (foto: Škoda Group)

Tento termín se ale nepodařilo naplnit s ohledem na situaci, do níž se svět v průběhu roku 2020 dostal a která stála za zhroucením dodavatelských řetězců i ztížením podmínek pro výrobu. Škoda Transportation i tak dokončila první vůz v srpnu 2022, tedy zdánlivě jen s mírným zpožděním, před předáním zákazníkovi do Bonnu jej ale bylo nutné podrobit ještě řadě zkoušek, z nichž široké pozornosti médií se dočkaly především ty realizované ve Vídni ve speciálním klimatickém tunelu společnosti Rail Tec Arsenal (RTA). Další část testů se má nyní odehrát v Plzni.

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) podepsaly smlouvu se Škodou Transportation, podle níž bude možné otestovat tramvaje v jejich síti. Konkrétně by mělo jít o vozidla výrobních čísel 10862 a 10864 (budoucích bonnských ev. č. 2351 a 2352). Výrobce požádal Drážní úřad o povolení zkušebního provozu předmětných vozidel již 16. 8. 2022 s tím, že zkoušky mají být zaměřeny na odladění vozidla a provedení části typových zkoušek. Drážní úřad poté zahájil řízení dne 19. 8. 2022 a potřebné povolení po seznámení se s podklady vydal dne 1. 9. 2022 s tím, že zkušební provoz, jenž byl povolen v souladu s žádostí pouze bez cestujících, musí být ukončen nejpozději do 31. 3. 2023. Před vyjetím do ulic a oficiálním zahájením testovacího provozu musí být provedeny dílčí vybrané nezbytné zkoušky a úkony (zkouška zvedání a nakolejování vozidla, zkouška ověření kompatibility vozidla s infrastrukturou, provedení výchozí revize elektrického zařízení a technická kontrola tzv. určených technických zařízení, zaškolení personálu atp.).

Původní vizualizace tramvaje Škoda 41T pro Bonn publikovaná po oznámení vítězství Škodovky ve výběrovém řízení pro Bonn v prosinci 2019. (foto: Škoda Group)

Škoda Transportation hodlá zkušební provoz využít především ke zmíněnému odladění pohonu a brzd a ke zkouškám bez zátěže a se zátěží, zajímavá je i zmínka o možnosti využití tramvaje (potažmo tramvají) pro prezentační jízdy potenciálním zákazníkům. Hodnota podepsané smlouvy je uváděna ve výši 3 mil. Kč bez DPH, ve skutečnosti jde ale o nastavený limit a skutečná suma se bude odvíjet od ceníku PMDP pro externí práce. Zde je například cena za jeden vozový kilometr stanovena na 103 Kč, cena za přímé provozní náklady 624 Kč/hodinu/zaměstnance atp. (uvedeno bez DPH). Smlouva byla podepsána již 1. 9. 2022, k jejímu zveřejnění v registru smluv (čímž nabyla účinnosti) ale došlo až 30. 9. 2022.

Tramvaje Škoda 41T (označení dopravce SWB je NF8 VZW) je reprezentantem typové řady ForCity Smart, tedy vozidla s plně otočnými podvozky. 100% nízkopodlažní obousměrná tramvaj je koncipována jako tříčlánková o délce 30 600 mm a šířce 2 400 mm, podvozky se ovšem nacházejí jenom pod krajními články a střední díl je nesený. Jde tedy o odlišné uspořádání, než je použito například u plzeňských tramvají Škoda 40T (zde jsou dva podvozky pod delším středním článkem a po jednom podvozku pod krajními). Všechny čtyři podvozky jsou řešeny jako hnací, každá náprava disponuje motorem o výkonu 70 kW (celkem tedy 560 kW). Tramvaje jsou určeny pouze pro provoz na výše uvedené trojici městských linek (tj. 61, 62 a 65), v rámci zkušebního provozu či nutnosti služebních přejezdů se ale mohou objevovat také na dalších tratích v Bonnu, které jsou provozovány podle německého spolkového zákazníku BOStrab (platný pro tramvajový provoz). Obsaditelnost tramvaje má činit 180 osob, výměnu cestujících zajišťují čtyři dvoukřídlé dveře na každé bočnici, řidiči mají k dispozici vlastní dveře pro vstup na stanoviště.

Doplňme, že všechny tramvaje by měly být dodány do Bonnu do konce roku 2024, resp. počátku roku 2025. Hodnota jednoho kusu vozidla nebyla dosud zveřejněna, oficiální zprávy hovořily vždy o celkové sumě zahrnující i dodávky dílů na dobu 25 let a opční vozidla. Pak by byla cena jedné tramvaje zhruba 105 mil. Kč. Ze smlouvy mezi PMDP a Škodou Transportation ovšem vyplývá, že hodnota jedné tramvaje (po očištění o čtvrt století dlouhé dodávky dílů) je pouhých 52 mil. Kč.     

Podobné články