Menu

V Liberci se budou modernizovat tramvaje GT6M pro Zwickau

Jedna z trojice již modernizovaných tramvají GT6M ve Zwickau v létě 2020. (foto: Libor Hinčica)
Jedna z trojice již modernizovaných tramvají GT6M ve Zwickau v létě 2020. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Tramvaje
09. 12. 2020 16:33
Libor Hinčica
3 minuty čtení

Do Liberce právě míří první 100% nízkopodlažní tramvaj typu GT6M z německého Zwickau (česky též Cvikov). Místní Dopravní podnik (DPMLJ; Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou) ovšem nepořizuje vůz pro účely zkoušek či dalšího provozu. Tramvaj bude v liberecké tramvajové vozovně a dílnách pouze modernizována pro německého zákazníka.

Ten si objednal modernizaci celkem 12 vozů typu GT6M u pražské společnosti Cegelec. Dosud byly do Zwickau předány zpět po modernizaci tři tramvaje (ev. č. 904, 907 a 909). S ohledem na snahu urychlit celý projekt, do nějž mj. negativně zasahuje dění okolo řádění čínského viru, bylo dohodnuto, že část prací budou realizovat technici Cegelecu na „domácím hřišti“. K dohodě o poskytnutí prostor se podařilo dospět s liberecko-jabloneckým DP, kam by mělo postupně zamířit devět zbývajících vozů typu GT6M.   

Tramvaje typové řady GTxN, GTxM, GTxS a GTxK (namísto x lze doplnit počet náprav, tj. 4, 6, nebo 8, písmeno na konci uvádí různé typy rozchodů kolejí, na nichž byly tramvaje provozovány) byly první moderní 100% nízkopodlažní tramvaje na světě. Jejich vývoj zahájila vagónka MAN v Norimberku již v polovině 80. let a první prototyp dokončila v roce 1989 (představen byl ale až o rok později). Tramvaje byly dodány do celkem 15 měst a vzniklo v součtu 473 vozů, nejvíce z nich ve tříčlánkovém provedení s šesti nápravami (tedy verze GT6N/M). Dvoučlánková varianta GT4N a GT4K (pouze v obousměrném provedení) byla dodávána jen do japonských provozů, čtyřčlánková (typ GT8N) je pak k vidění jen v Brémách a Norimberku.    

Jedním z provozovatelů se stalo také saské město Zwickau, které si objednalo celkem 12 vozů GT6M, jež byly dodány v letech 1993 a 1994. Zwickau se tak stalo prvním z měst někdejšího východního Německa, které moderní nízkopodlažní tramvaje obdrželo. Úplně první vůz byl dodán dne 23. 5. 1993 a Zwickau za něj zaplatilo zhruba 3,3 miliónů německých marek. Většina prostředků na nákup nových tramvají byla kryta štědrou dotační politikou státu v rámci podpory bývalého východního Německa. Jelikož vozidla GT6M byla novinkou, posloužily některé z vozů ze Zwickau také pro testy v dalších německých městech. Krátkodobě tak bylo možné spatřit v letech 1993–1995 některé z cvikovských tramvají také ve Frankfurtu nad Odrou, Cottbusu, Mainzu a Jeně.

Provoz nové technologie ve Zwickau nezačal bezproblémově. Během testů první vůz několikrát vykolejit, což vedlo k nutnosti přepracovat podvozky vozidla. Podobně musely být upraveny i všechny ostatní vozy. K prvnímu nasazení tramvají do pravidelného provozu s cestujícími tak došlo až v březnu 1994, tedy po roce od dodání prvního vozu. Provedené úpravy se však ukázaly jako nedostatečné a po dalším vykolejení v květnu 1994 byl provoz vozů GT6M ve Zwickau zakázán. Výrobce musel provést další úpravy, po nichž bylo možné znovu vrátit tramvaje do provozu až od dubna 1995. Technologii se však konečně podařilo vyladit a vozidla v následujících letech sloužila již bezproblémově.

Interiér modernizovaného vozu GT6M ve Zwickau. (foto: Libor Hinčica)

Vzhledem k zájmu místního dopravního podniku provozovat vozidla dalších minimálně 16 let bylo rozhodnuto, že se tramvaje podrobí celkové modernizaci, která měla zahrnovat jak opravu mechanické části vozidla (tedy vozové skříně, kloubových spojení, podvozků atp.), tak elektrické části, kde bylo vzhledem k zastaralosti elektrické části a špatnou dostupnost náhradních dílů zvoleno použití zcela nové elektrické výzbroje. Vítězem výběrového řízení na opravu tramvají se stala pražská společnost Cegelec a. s.

Modernizační program tramvají byl zahájen již v roce 2018, přičemž do Zwickau byly již 3 z 12 tramvají předány zpět do provozu. Poskytnuté zázemí liberecké tramvajové vozovny pomůže práce na projektu urychlit, přičemž jednou z velkých výhod liberecké vozovny je existence vybavení pro úzkorozchodné tramvaje (1 000 mm).

První vůz ev. č 901 se vydal na cestu z Německa od externího partnera zajišťující většinu prací na mechanické části vozidla do Liberce ve středu 8. 12. 2020 ve večerních hodinách. Přes den byl silniční trajler s vozidlem odstaven na odpočívadle v blízkosti českých hranic. Překročení státní hranice na přechodu  Breitenau/Krásný les je plánováno na večer 9. 12. 2020 s tím, že náklad bude pokračovat po dálnici D8 směrem na Prahu, načež se silniční trajler s tramvají stočí na dálnici D10 směrem na Mladou Boleslav a Liberec. Příjezd do liberecké tramvajové vozovny je očekáván v brzkých ranních hodinách (přibližně 2:00 až 3:00) ve čtvrtek 10. 12. 2020. Následující den ráno by měla proběhnout vykládka. Předpokládá se, že každá z tramvají bude v Liberci trávit zhruba měsíc. Přepravu pro Cegelec zajišťuje  společnost Universal Transport, která se specializuje na dopravu nadrozměrných nákladů. S provozem tramvají GT6M, které budou v Liberci také oživovány, v ulicích města či na meziměstské trati se nepočítá.

 

Podobné články