Menu

V Bělgorodu zrušili trolejbusovou dopravu

Bělgorodské trolejbusy. (foto: griphon)
Bělgorodské trolejbusy. (foto: griphon)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
03. 07. 2022 15:28
Vít Hinčica
1 minuta čtení

Za velkého smutku pracovníků místního dopravního podniku i mnoha občanů byl dne 30. června 2022 vypraven poslední trolejbusový spoj v ruském Bělgorodu. Namísto trolejbusů začaly být od 1. července 2022 vypravovány naftové autobusy. Ze 114 zaměstnanců dosud zajišťujících provoz trolejbusů jich část přešla k autobusovému podniku, část se přeškolí na jinou profesi a menší část skončí v důchodu nebo bez práce. 

Pracovníci trolejbusového podniku se snažili na počátku června 2022 přesvědčit vedení bělgorodské radnice o tom, aby trolejbusový provoz zachovalo. Neúspěšně. Nepomohly ani petice občanů. (foto: Viktoria Litvin/fonar.tv)

Bělgorodský trolejbusový provoz zahájil činnost 3. prosince 1967 a jeho působnost na území města se postupně rozšiřovala. Trolejbusy dokonce začaly obsluhovat i jednu sousední vesnici. V tomto století, a zejména pak v poslední dekádě, však začaly být mnohé trolejbusové linky a také některé tratě rušeny (viz stav v letech 2011, 2015 a 2020). Výjimečně se podařilo na některé trasy trolejbusy vrátit, to však nemohlo změnit celkový kurz posledních vedení místní radnice, kterým se stalo definitivní zrušení trolejbusů, a to s argumentem jejich deficitní infrastruktury a celkové prodělečnosti trolejbusového provozu. Jako kompenzace byly nejprve občanům slibovány elektrobusy, jednalo se ovšem jen o prázdná slova, protože 400tisícový Bělgorod by sotva sehnal finance na nové elektrobusy a potřebnou infrastrukturu, když údajně nemohl najít poslední léta finance ani na obnovu trolejbusového provozu. Ačkoli plán na zrušení trolejbusů rezonoval ve městě už několik let a formovaly se proti němu z řad trolejbusových pracovníků i občanů města silné skupinky odporu, které se snažily poukázat na to, že provoz autobusů není o nic levnější a provoz elektrobusů by byl ještě větší položkou pro městskou kasu, radnice zůstala neoblomná. 

Nad dopravní politikou bělgorodské radnice se může člověk opravdu jen podivovat. Moderní trolejbusy budou zřejmě prodány, infrastruktura demontována a rozprodána a vozovny se zřejmě „ujme“ nějaký developer. (foto: Viktoria Litvin/fonar.tv)

Paradoxní ovšem je, že Bělgorod nepatřil v Rusku mezi trolejbusová města, která by trpěla přestárlými vozy. Jeho park byl totiž tvořen převážně Optimami od Trolzy z roku 2011 a krátkými Vitovty od Belkommunmaše z roku 2013, takže se jednalo na ruské poměry o relativně mladou flotilu trolejbusů. Radnice nicméně jako překážku pro další provoz trolejbusů uváděla především stav infrastruktury, jejíž obnova by si vyžádala investici ve výši 1,5 až 2 mld. RUB (v přepočtu cca 620 až 830 mil. Kč), a na to údajně město nemohlo najít prostředky. Je však možné uvést to, že severně, a jen 330 km vzdušnou čarou vzdálené město Brjansk před nedávnem zavelelo s pomocí federální podpory ke komplexní modernizaci své trolejbusové sítě i parku, který bude obměněn příchodem 100 trolejbusů (34 vozů je nyní ve výrobě u Trans-Al’fy). 15 nových trolejbusů by mělo dorazit i do 140 km vzdáleného Kursku. Opět se tedy potvrzuje, že otázka provozu trolejbusů není v Rusku otázkou primárně rozpočtovou, nýbrž otázkou politické vůle a snahy.  

Podobné články