Menu

Tramvajový systém v Cochabambě připraven k otevření. V částečném rozsahu

Pohled směrem do vozovny. Po této stoupající trati budou šplhat do nadzemního podlaží hlavní stanice systému Mi Tren tramvaje červené linky. Zelená a žlutá linka budou v přízemí. (foto: José Rocha/Los Tiempos)
Pohled směrem do vozovny. Po této stoupající trati budou šplhat do nadzemního podlaží hlavní stanice systému Mi Tren tramvaje červené linky. Zelená a žlutá linka budou v přízemí. (foto: José Rocha/Los Tiempos)
Stáhnout PDF
Tramvaje
08. 09. 2022 20:06
Vít Hinčica
2 minuty čtení

Nový tramvajový systém v bolívijském městě Cochabamba a přilehlém okolí zvaný „Mi Tren“ („Můj vlak“) se má ještě toto září, při příležitosti 212letého výročí města, po opakovaných odkladech otevřít, a to účasti prezidenta země i bolívijského ministra veřejných prací. Předpokládaným datem inaugurace je 13. září. Ze tří naprojektovaných linek – žluté, zelené a červené – se však v plném rozsahu otevře jen ta červená. Zelená linka je sice téměř také hotová, ovšem kvůli konfliktu s vedením jedné z mezilehlých obcí, Quillacollo, se její úseky nepodařilo propojit, a tak bude zatím otevřena jen na asi 60 % délky své naplánované trasy. Žlutou linku, kolidující s místním korytem řeky a okrajem centra Cochabamby, se stále nedaří kromě už dávno hotového výchozího úseku rozestavět. 

Už několik týdnů 2022 probíhají s tramvajemi Stadler Metelitsa intenzivní zkoušky na červené lince, která je z celého systému nejkratší a také až na pár drobností hotová. Tramvaje jsou však k vidění i v trase budoucí zelené linky. Ta ale ještě čeká na svou dostavbu. Nejvíce akcentovaným se stal úsek v nácestné obci Quillacollo, který má délku zhruba jen 30 m a byl v minulosti už rozestavěn a pak, v roce 2019, kvůli neshodám ohledně financování mezi státem a konsorciem na několik měsíců, podobně jako ostatní rozestavěné části cochabambských tramvajových tratí, stavbaři opuštěn. Stávající starosta této obce se rozhodl dostavbu těchto 30 m zablokovat, neboť se dle něj ukázalo, že nové drážní těleso vytvořilo v krajině bariéru pro odtok vody a při velkých deštích jsou nuceni občané jeho obce pracně a na vlastní náklady odčerpávat ze svých pozemků a sídel nahromeďanou vodu. Proto starosta požaduje realizaci vodního kolektoru o délce zhruba 1 km a v přepočtené hodnotě cca 20 mil. Kč, aby dostavbu zelené linky jeho administrativa odblokovala. Už v dubnu 2022 se uskutečnila v této věci se zhotovitelem a vládním zástupcem schůzka, kde mělo být obci nabídnuto požadované řešení, avšak zatím nic konkrétního se v dokončení úseku neudálo.

Snímek z deponovacího zázemí. To je umístěno v blízkosti přestupní stanice všech tří linek, ve směru do centra. (foto: José Rocha/Los Tiempos)

Můžeme nicméně připomenout, že stavba systému Mi Tren byla opakovaně kritizována už v době, kdy byla zahraničnímu konsorciu za podivných okolností zadána, a následně pak prošla kritikou i realizace díla, přičemž bylo mimo jiné připomínkováno i nekvalitní odvodnění stavby. Jednání starosty obce Quillacollo se tedy ve světle této kritiky jeví jako pochopitelné. Dodejme, že s ohledem na nízký počet pořízených tramvají, 12 ks, bude navzdory velkolepé přestupní stanici v Cochabambě nabízen velmi bídný cestovní interval jak na červené, tak na zelené lince. V prvním případě se má jednat v nejlepším případě o 10 minut a ve druhém případě o zhruba 20minutový interval. Je však možné, že kvůli absenci žluté linky a nedostavěnosti zelené linky bude provoz na červené a zelené lince, aspoň načas, posílen. To se ostatně dozvíme už za pár týdnů. Co už je téměř jisté, je to, že provozu nebrání nic v cestě: včera, 7. 9., byl totiž vydán bolívijskou vládou dekret č. (DS) 4792, kterým byly oficiálně zřízeny červená a zelená linka systému Mi Tren. 

Podobné články