Menu

Tramvaj v Lucemburku se má dočkat dalšího rozšíření

V Lucemburku je flotila vozového parku tvořena vozidly CAF Urbos 3 o délce přes 45 m. (foto: Libor Hinčica)
V Lucemburku je flotila vozového parku tvořena vozidly CAF Urbos 3 o délce přes 45 m. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Tramvaje
19. 03. 2024 21:20
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Dne 10. 12. 2017 zažilo hlavní město Lucemburského velkovévodství velkou slávu, když byl po dlouhých letech příprav konečně uveden do provozu první úsek místního tramvajového provozu, pro jehož obsluhu byly dodány tramvaje CAF Urbos 3 o délce 45,3 m, které byly s ohledem na úseky bez trolejového vedení v centru města vybaveny i superkondenzátory coby sekundárním zdrojem elektrické energie. Vhodné trasování linky přilákalo násobně více pasažérů, než počítaly původní prognózy (dnes jich denně využívá tramvaj průměrně 107 000), a město tak dostalo vítr do plachet v otázce další výstavby.

Prvního prodloužení se jediná tramvajová linka dočkala takřka tři roky po svém uvedení do provozu (přesně 13. 12. 2020), kdy začaly tramvaje obsluhovat úsek k hlavnímu vlakovému nádraží (Stäreplatz – Gare centrale). O dva roky později – 11. 9. 2022 – byla trať prodloužena dále jižním směrem k dočasné konečné Lycée Bouneweg. V současné době dosahuje délka trati 8,5 km. To by se mělo již v červenci změnit. Na 7. 7. 2024 (na kdy připadá čtvrté výročí zavedení bezplatné veřejné dopravy v zemi) bylo potvrzeno zahájení provozu na 3,7 km dlouhém úseku s pěti zastávkami k místnímu fotbalovému a ragbyovému stadionu v části Cloche d’Or. Mimoto se tramvaj prodlužuje i na svém severním konci, a to dokonce o 4,5 km, na kterém však budou pouze dvě zastávky (včetně koncové). Tramvaje by měly otevřením tohoto úseku dosáhnout letiště v Lucemburku, přičemž trať je navržena jako rychlodrážní s provozní rychlostí 70 km/h. Původní termín uvedení do provozu byl stanoven na konec roku 2024, momentálně se však zdá, že se práce protáhnou až do počátku roku 2025.

Nově schválená prodloužení tramvají jsou v plánku vyznačena žlutě. Úseky, jež mají být otevřeny v letech 2024 a 2025 vyobrazuje mapka již jako hotové. Na jihu se jedná o část od zastávky Lycée Bonnevoie k Cloche d’Or, na severu od Lexexpo k letišti. (zdroj: Ministère de la Mobilité et des Travaux publics)

Dne 1. 2. 2024 lucemburští zákonodárci dali zelenou výstavbě dalších nových tratí. Už na podzim 2023 se hovořilo plánech na vytvoření rychlodrážních tras do sousedních obcí, tyto jsou však stále ve stádiu úvah. Reálnějších obrysů oproti tomu začínají nabývat projekty úseků Rout Bréck-Pafendall – Laangfur a Gare centrale – Hollerich. V obou případech se jedná o odbočky ze stávající páteřní trati, lucemburská tramvaj by se tedy měla poprvé rozvětvit.

Odbočka od nádraží do Hollerichu předpokládá stavbu 1,1 km dlouhé tratě se dvěma zastávkami, která napojí novou městskou čtvrť, která podél plánované trasy tramvaje vzniká. Do provozu by měla být uvedena v roce 2028, přičemž náklady na její stavbu jsou odhadovány na 29 mil. € (cca 740 mil. Kč). Výhledově se zde počítá s dalším prodloužením až k záchytnému parkovišti P&R Bouillon.

Druhý plánovaný úsek do části Kirchberg má mít délku 2,3 km a zahrnovat trojici zastávek. Také zde přitom vzniká nová městská čtvrť (Laangfur). S ohledem na to, že se zde očekává rozsáhlá sanace celého veřejného prostoru „od fasády k fasádě“, jsou náklady na tuto trať vyčísleny na 106 mil. € (přibližně 2,7 mld. Kč), přičemž k uvedení do provozu by zde mohlo dojít již v roce 2027. I v tomto případě se hovoří jen o první etapě výstavby – v té následující by mohly tramvaje zamířit až do Kuebebiergu, jehož zástavba z větší části existuje momentálně jen na papíře.

Většinu z předpokládaných nákladů 135 mil. € by měla uhradit centrální vláda, jež přispěje 90 mil. €. Zbytek nákladů ponese na svých bedrech město.

Podobné články