Menu

Stockholm předal tramvaje Flexity do Norrköpingu

Tramvaje Bombardier Flexity Classic sloužily na lince číslo 7 deset let. (foto: Libor Hinčica)
Tramvaje Bombardier Flexity Classic sloužily na lince číslo 7 deset let. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Tramvaje
06. 01. 2021 19:44
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Švédská metropole se vzdala tramvají Bombardier Flexity Classic, které dosud nasazovala na tramvajovou linku číslo 7. Dne 15. 12. 2020 byly tramvaje vypraveny na trasu naposledy, následně je vystřídaly nové vozy typového označení A35B z rodiny CAF Urbos.

Tramvaje Flexity Classic byly objednány pro provoz na linku číslo 7, na níž byl provoz zahájen 23. 8. 2010. Linka je mnohdy označována jako první novodobá tramvajová trať ve Stockholmu postavená od roku 1967, kdy byl uzavřen původní tramvajový provoz ve městě, ve skutečnosti je ale takové tvrzení poněkud zkreslené, protože ve městě existují celkem čtyři pravidelné tramvajové linky, u nichž je prvenství poněkud obtížné určit. V případě linek čísel 12 a 21 jde totiž o tratě, které byly do provozu uvedeny již v roce 1914, a i když měly svým charakterem blíže k lokálním drahám, než k městským tramvajím, vozidla měla typickou tramvajovou konstrukci. Řešení obou tratí se segregovaným provozem umožnilo při přechodu na pravostranný provoz v roce 1967 adaptovat jednoduše tyto dvě linky na nové podmínky, čímž se je podařilo uchránit před likvidací. Proto je možné se v literatuře setkat i s tím, že kontinuita tramvajového provozu ve městě nikdy přerušena nebyla, což je v podstatě správné tvrzení. Další linka, rovněž povětšinou oddělená od okolního provozu, byla do provozu jako novostavba uvedena v roce 1999 (číslo 22). Linka číslo 7 tak byla (pomineme-li nejrůznější prodloužení) vlastně poslední tramvajovou tratí uvedenou do provozu ve Stockholmu, nikoli první, jako jediná však v celé své délce představuje typickou městskou pouliční dráhu vedenou v uliční síti ve smíšeném provozu.

V černém polepu se zlatými pruhy byly krátce provozovány pronajaté tramvaje z Norrköpingu a Frankfurtu v roce 2010. Záhy se ale přešlo na modrý polep (ještě před předáním „vlastních“ vozů). (zdroj: Wikipedia.org)

Zajímavostí je, že většina této linky se zrodila již v roce 1991, kdy byla do provozu uvedena tramvajová trať v centru coby turistická atrakce. Na lince totiž byly nasazovány historické vozy. Ukázalo se však, že potenciál trati je větší, a tak bylo rozhodnuto, že linka bude přizpůsobena i pro běžný provoz. Po dílčích úpravách byla do provozu uvedena, jak již zaznělo, v srpnu 2010.

V té době však nebyly ještě k dispozici objednané tramvaje, a tak si Stockholm musel potřebná vozidla zapůjčit. Tři vozy si půjčil z tramvajového provozu v Norrköpingu, další tři z německého Frankfurtu nad Mohanem. Vozy byly polepeny antracitovou fólií, nicméně po špatném přijetí tohoto barevného řešení ze strany občanů došlo ke změně na pro Stockholm typickou modrou barvu.

Vypůjčené tramvaje měly původně jezdit ve městě jen do počátku roku 2011, kdy se očekával příchod 6 objednaných vozů téže typové řady, zápůjčka se ale protáhla až na přelom let 2011 a 2012. Bombardier se totiž déle, než se původně čekalo, vypořádával s důsledky povodní, které zasáhly jeho výrobní závod v Bautzenu, a tak se první z nových vozů (označený jako typ A34) objevil ve městě až 2. 10. 2011, načež následovalo zbylých pět vozidel. Tramvaje ovšem byly dodány v laku Norrköpingu, tedy v tmavě žluté s doplňkovou zelenou (střecha a spodek vozu) a bílou barvou (úzký proužek nad spodním zeleným pásem). Důvodem byla skutečnost, že tramvaje si neobjednal Stockholm, ale po vzájemné dohodě právě Norrköping, který s Bombardierem uzavřel již dříve smlouvu s opcí, která mu umožňovala postupně nakupovat nové tramvaje dle aktuální potřeby. Město si tak objednalo i zmíněných 6 vozů, které byly pronajaty dlouhodobě do Stockholmu, kde obdržely fólii v barvách dopravce SL. Vozy tedy byly vždy v majetku Norrköpingu, který v roce 2013 na období pěti měsíců zapůjčil do švédské metropole ještě jednou jeden ze svých vozů, když bylo zapotřebí posílit provoz.

Vzhledem k nákupu vlastních nových tramvají od španělského CAFu už nebylo zapotřebí tramvaje z Norrköpingu dále pronajímat a dne 15. 12. 2020 byl naposledy do provozu vypraven vůz ev. č. 2, jenž si poté ještě pronajala fanouškovská základna na fotojízdu. V Norrköpingu vozidla doplní stávající flotilu vozů Flexity Classic z let 2006–2014, která čítá celkem 16 kusů.       

Podobné články