Menu

Startuje výstavba tramvajové smyčky Depo Hostivař

Kvůli akutnímu nedostatku vozů bylo na přelomu roku možné se na městských linkách v Praze po delší době opět pravidelně setkávat s vysokopodlažními autobusy Karosa. Dne 29. 12. 2021 poté byly hned dvě z nich vypraveny na linku 171, čehož se ujala širší skupina dopravních nadšenců, jež tyto vozy doplnila další trojicí Karos. Zachycená podoba Depa Hostivař je ode dneška minulostí. (foto: Matěj Stach)
Kvůli akutnímu nedostatku vozů bylo na přelomu roku možné se na městských linkách v Praze po delší době opět pravidelně setkávat s vysokopodlažními autobusy Karosa. Dne 29. 12. 2021 poté byly hned dvě z nich vypraveny na linku 171, čehož se ujala širší skupina dopravních nadšenců, jež tyto vozy doplnila další trojicí Karos. Zachycená podoba Depa Hostivař je ode dneška minulostí. (foto: Matěj Stach)
Stáhnout PDF
Autobusy Metro Tramvaje
14. 03. 2022 21:38
Matěj Stach
3 minuty čtení

Počínaje dnešním dnem (tj. 14. 3. 2022) je na tři měsíce uzavřeno autobusové obratiště Depo Hostivař v Praze přiléhající ke stejnojmenné stanici metra. Důvodem je zahájení výstavby tříkolejné tramvajové smyčky, jež v místě za 194 958 904 Kč bez DPH vybuduje Eurovia CS ze skupiny VINCI. Hotovo má být do konce srpna letošního roku.

Kritizovaná stanice metra Depo Hostivař ležící na katastru městské části Praha-Strašnice je v provozu od 26. 5. 2006, spoje autobusových linek poté byly na přilehlý terminál dovedeny o dva dny později – v neděli 28. května. Mimo několika městských linek (jmenovitě šlo o 146, 163, 208, 212 a 238) se jednalo především o významný svazek příměstských linek 381, 382, 383, 387 a 393 jezdících přes Uhříněves a Říčany dále směrem na Černokostelecko, Ondřejovsko a do Sázavy, tandem 229 a 329 směřující do Měcholup, Dubče a Koloděj, a v případě druhé jmenované linky až do Škvorce a konečně seskupení linek 264, 265, 266, 268, 364 a 366 provozovaných ve shodné trase po Uhříněves a dále vedených do nejrůznějších okrajových čtvrtí východní části metropole. Na první pohled enormní počet linek sem byl převedený ze sousední Skalky, přičemž je nutné si uvědomit, že dnešní podoba linkového vedení si vystačí za podobného počtu spojů hned bez pěti zde jmenovaných čísel. Při několika reorganizačních vlnách zrušené linky zpravidla splynuly s linkami jinými, které ovšem v dnešní podobě nemusí mít s Depem Hostivař nic společného.

V nastíněné podobě však čilý ruch na Depu Hostivař vydržel pouze do celostátní změny jízdních řádů 14. 12. 2008, tedy ani ne dva roky. Se změnou jízdních řádů se linka 329 vrátila zpět na Skalku, linka č. 229 byla včleněna pod linku 111 vedenou ze Skalky do Koloděj a ve své době nejvytíženější svazek příměstských linek PID čítající linky 381, 382, 383 a 387 (linka č. 393 byla včleněna pod 383) byl z Uhříněvsi nově přiveden na Háje, kde je ukončen dodnes. Jen u již zmíněné linky 382 k tomu z administrativních důvodů došlo až od 8. března následujícího roku (tj. 2009). Redukce, byť pouze číselná, postihla i další linky jezdící směrem na Uhříněves – zrušena byla 268 jezdící do Nedvězí a od června 2009 následně také 264 (nahrazena linkou 266, dnes 229). V září 2009 lokalitu opustily také linky 212 a 238, jež byly zrušeny. Z 18 linek, které zajížděly k Depu Hostivař od května 2006 tak zůstala na konci roku 2009 pouze polovina (mimo zachovaných 163, 208, 265, 266, 364 a 366 také 133, 190 a 263).

Důvodem odsunu byly dopravní kongesce v ulici Kutnohorská, po níž byly vedeny všechny jmenované svazky čítající příměstské linky, a také interval samotného metra, které na Depo Hostivař zajíždělo a zajíždí ze Skalky o pracovních dnech z technologických důvodů ob spoj. Tyto markantní změny samozřejmě ublížily už tak nevalné vytíženosti stanice Depo Hostivař, v níž obrat cestujících klesl až k předcovidovým 10 000 cestujícím za den. Více jsme o tématu napsali již v červencovém článku, který dopodrobna rozepisuje i budoucí podobu zdejší tramvajové smyčky. My tak i nadále můžeme zůstat především u autobusů, kterých se první etapa výluky bezprostředně týká.

Po Depu Hostivař ležícím na katastru Strašnic se chystá otevření další stejnojmenné zastávky – tentokráte v Hlubočepích v rámci stavby tramvajové tratě do Holyně. Zatímco chybný název zastávky jistě bude opraven, informační panel s odjezdy spojů ve všech od loňského prosince nainstalovaných nových přístřešcích – jak je v metropoli zvykem – chybí. (foto: Matěj Stach)

Terminál Depo Hostivař po několika turbulentních změnách dnes obsluhuje šest městských autobusových linek čísel 163, 171, 173, 208, 228 a 229 (bývalá linka 266), školní spoj 273 a pozůstalé příměstské linky 364 a 366. Mimo ně na něm končí rovněž smluvní autobusová linka 103124 jezdící ve dnech pracovního klidu do štěrboholského outletu Fashion Arena. Všechny jmenované linky vyjma 228 na Depu Hostivař končí. Kromě přestupu na metro nabízí lokalita pro všechny linky kromě 171 také přímý přestup na tramvajovou linku 16 – autobusová zastávka Na Homoli leží hned vedle té tramvajové, jen nepatrně delší vazbu poté nabízí Malešická továrna a případně i Depo Hostivař. Zajímavostí je, že jmenovaná trojice zastávek je tramvajemi obsluhována v režimu na znamení, což mimoděk hovoří o míře jejich využívání a počtech cestujících zde přestupujících z či do autobusů. Prim tu jednoznačně hraje přestup na metro.

Dnes zahájená výstavba tramvajové smyčky přitom ve své první etapě s předpokládaným koncem 10. 6. 2022 autobusy od metra nešťastně odřízla. Zatímco pro terminálem projíždějící linku 228 znamená výluka pouze vynechání jedné zastávky, pro zbylé linky musela být najita alternativní konečná. Tou se bez výjimek stala zastávka Depo Hostivař v ulici Černokostelecká, která cestující veřejnosti při přestupu na metro nabízí více než 550 m dlouhou procházku. Opačná cesta je poté zhruba o 100 metrů kratší, ani tak ale nejde hovořit o komfortním přestupu. Proč Dopravní podnik hl. m. Prahy ve spolupráci s organizací ROPID (kvůli dohodě se soukromými dopravci) neprodloužil vybrané autobusové linky k jiné stanici metra A v okolí anebo alespoň dále do Malešic, není zřejmé.

Leták k výluce terminálu Depo Hostivař s vyznačeným přestupem autobus-metro. (zdroj: DPP)

Podobné články