Menu

Stadler dodá nové tramvaje do Gery

V Geře je v provozu stále 22 tramvají KT4D. Nákup nových vozů by měl umožnit odstavit z provozu ty soupravy, které stále nejsou bezbariérové. Další soupravy jsou tvořeny vozy KTNF8+KT4D a nabízejí alespoň střední nízkopodlažní díl. (foto: Libor Hinčica)
V Geře je v provozu stále 22 tramvají KT4D. Nákup nových vozů by měl umožnit odstavit z provozu ty soupravy, které stále nejsou bezbariérové. Další soupravy jsou tvořeny vozy KTNF8+KT4D a nabízejí alespoň střední nízkopodlažní díl. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Tramvaje
17. 12. 2023 17:57
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Náhrada části flotily československých tramvají KT4D německé Geře zná své jméno. Celkem šest tramvají do města dodá Stadler v podobě modelu TINA. Smlouva mezi místním DP (GVB; GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH) a švýcarským výrobcem byla podepsána dne 11. 12. 2023. První vozy by měly být dodány v roce 2026, celý kontrakt by měl být ukončen do roku 2028.

Gera usilovala o nákup nových tramvají dlouhodobě, avšak obnova vozového parku se stala předmětem politických tahanic na radnici. Dopravce původně zamýšlel, že by se mohl přidat k dalším německým městům a učinit s nimi společnou objednávku, konkrétně přicházela v úvahu soutěž na nové tramvaje pro Lipsko, Zwickau a Görlitz. Nevyjasněnost koncepce omlazování tramvají v Geře ale nakonec vedla k vypsání soutěže pro uvedená tři města bez účasti Gery.

Gera se proto vrhla s více než ročním zpožděním oproti jmenované trojici měst do vlastního tendru. Požadavek na vypsání soutěže na až 12 velkokapacitních tramvají nebyl vyslyšen a dopravce se musel spokojit s nerozumným kompromisem pouhých šesti vozů, k nimž sice může dokoupit v budoucnu v rámci opce další vozidla téhož provedení, nikoli ale v chtěném počtu dalších šesti kusů, ale pouze tří. Celkem tedy může do Gery zamířit max. 9 vozů – počet, který je pro náhradu všech tramvají tatrovácké produkce nedostatečný.

Výběrové řízení bylo vypsáno v únoru 2023 a běželo – v Německu tradičně – formou jednacího řízení. Dopravce omezil účast na max. tři subjekty, vyjednávání by ale probíhala i tehdy, pokud by nabídku podal pouze jediný subjekt. Seznam uchazečů nebyl stále zveřejněn, podle zpráv z médií mělo zájem o účast v tendru celkem pět subjektů. S ohledem na to, že byla požadována vozidla s otočnými podvozky (Gera kvůli omezené nosnosti mostů potřebuje vozidla s co nejnižšími nápravovými tlaky), byly jedním z hodnoticích kritérií při seřazování zájemců o účast i zkušenosti s výrobou vozidel s otočnými podvozky (těch musel zájemce o účast vyrobit alespoň 40).

Samotná hodnoticí kritéria poté zohledňovala vedle ceny (50 %) i vybraná technická řešení (46 %) a výhodnost finálních smluvních podmínek (4 %). Stadler se stal vítězem s cenovkou takřka 38 mil. € (zhruba 931 mil. Kč). Většinu z této částky pokryjí dotace – příspěvek ze strany města činí 7,2 mil. € (cca 176,5 mil. Kč), spolková země Durynsko pak přihodí dalších 17,07 mil. € (přibližně 418,22 mil. Kč), které má k dispozici z programu EU pro regionální rozvoj. Finální rozhodnutí o spolufinancování projektu ze zemské pokladnice padlo až v květnu 2023. 

Ačkoli Gera původně požadovala dodání vozů o délce cca 38 m, budou nové tramvaje Stadler TINA nakonec o přibližně 5 metrů delší. Každý z vozů pojme 101 sedících a 169 stojících pasažérů, pro vozíčkáře, kočárky či jízdní kola budou vyhrazena dvě místa.

Podobné články