Menu

Škoda potvrdila Brnu cenu za tramvaje 45T. Město může objednat 20 vozů

Do Brna zamířilo prozatím pět vozů Škoda 45T, dalších 15 si město již závazně objednalo za cenu zvýšenou o 25 %. Nyní může přidat dalších 20 tramvají, u nichž již Škoda velkoryse cenu ponechala. Tedy tu loni zvýšenou. (foto: Dominik Konečný)
Do Brna zamířilo prozatím pět vozů Škoda 45T, dalších 15 si město již závazně objednalo za cenu zvýšenou o 25 %. Nyní může přidat dalších 20 tramvají, u nichž již Škoda velkoryse cenu ponechala. Tedy tu loni zvýšenou. (foto: Dominik Konečný)
Stáhnout PDF
Tramvaje
10. 06. 2024 18:04
Libor Hinčica
3 minuty čtení

Dopravní podnik města Brna (DPMB) uzavřel dne 2. 2. 2021 smlouvu na dodávku až 40 nových obousměrných tramvají, jež byly primárně zamýšleny jako náhrada starších vozů KT8D5(R.N2; popř. N). Vítězem soutěže se stala s cenovou 59,93 mil. Kč/vůz Škoda Transportation, jež byla jediným účastníkem tendru, do nějž se nabídky podávaly už 17. 4. 2020, tedy na počátku první vlny Covidu-19. Přestože zájem o účast měli dle zaslaných dotazů také další výrobci, DPMB tehdy nevyhověl žádostem o prodloužení lhůty na podání nabídek a zahraniční dodavatelé nebyli v době probíhajících lockdownů schopni zajistit požadované dokumenty (ty se musí ve vybraných částech kvalifikace prokazovat nejen ve vztahu k zemi sídla, ale i ve vztahu k ČR, tedy dvojmo).

Po podání jediné nabídky následovalo takřka deset měsíců dlouhé období, než došlo k samotnému podpisu smlouvy. Ta ale zaručovala výrobci dodávku jen 5 vozů, zbylých 35 bylo předmětem opce. První z vozů byl dodán v říjnu 2022, pasažéři se (ještě v rámci zkušebního provozu s cestujícími) svezli s modelem Škoda 45T poprvé dne 11. 12. 2022. V březnu 2023 využil DPMB opčního práva a díky získaným prostředkům z fondů EU si přiobjednal dalších 15 vozů. U nich se ale významně změnila cena.

Možný rozdíl v hodnotě mezi prvními pěti vozidly a případnými dalšími tramvajemi byl předmětem i dvojice doplňujících dotazů adresovaných zadavateli (zcela zjevně od dvou různých společností). Tazatelé shodně žádali, aby DPMB zvážil v rámci hodnoticích kritérií rozdělení na fixní cenu za prvních pět vozů, do nichž bylo nutno rozpočítat vývojové náklady, a cenu za vozidla opční s tím, že podle tohoto klíče bude možné docílit při objednávce následných vozidel lepších (nižších) cen, neboť v nich již nebudou zohledňovány vývojové náklady. V jednom případě byly uvedeny i příklady z polských měst (Olsztyn a Krakov), kde rozdělení nabídkových cen na základní objednávku a fixní vozy přineslo dopravcům výrazné úspory (v případě Olsztyna šlo o takřka 11 %). DPMB ovšem v odpovědi na doplňující dotazy uvedl, že trvá na hodnocení ceny ve vztahu k pěti vozidlům, která pak bude následně určující i pro případnou zbylou objednávku.

Poznaňský DP loni uzavřel smlouvu na dodávku obousměrných 100% nízkopodlažních tramvají s výrobcem Modertrans. Jeden vůz vychází v přepočtu (v cenách roku 2023) na 41,44 mil. Kč bez DPH. Levnější tramvaje se kupují napříč celým Polskem, a to nejen od místních značek, ale i třeba od Stadlera. Ten dokončil loni dodávku tramvají Lajkonik do Krakova s jednotkovou cenou cca 50,1 mil. Kč bez DPH. Ojedinělé pokusy o navýšení cen dodavatelů nebyly ze strany polských měst akceptovány. (foto: Libor Hinčica)

Změna ceny opčně pořizovaných vozidel tedy nebyla vůbec připuštěna, přesto k ní došlo, nikoli ovšem směrem dolů, ale nahoru. S odkazem na tzv. podstatné změny okolností a vyšší moc požádala společnost Škoda Transportation o navýšení ceny tramvají „na aktuální přiměřenou úroveň“. Opírala se přitom o zprávu společnosti PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., kterou si sám výrobce zadal zpracovat pro potvrzení svých tezí o nárůstu cen na trhu. DP města Brna na základě „prodávajícím řádně uplatněných institutů podstatné změny okolností a vyšší moci, předložené zprávy a dalších poskytnutých dokumentů akceptoval, že jsou dány předpoklady pro přiměřené navýšení kupní ceny“ a kývnul na novou částku 75 mil. Kč, tedy o 25 % více, než byla původní cena sjednaná ve smlouvě a v níž již byly (anebo alespoň měly být) rozpočteny vývojové náklady. Nová cenovka byla dokonce prezentována jako výhodná – zpráva PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. totiž uváděla jako přiměřenou sumu o ještě 1 610 766 Kč vyšší (včetně zohlednění zdražení za komponenty informačního systému).

Na počátku března 2024 potvrdilo vedení města Brna zájem o koupi dalších 20 vozů. DPMB následně požádal dne 8. 3. 2024 o potvrzení cenové hladiny, na což Škoda Transportation reagovala přípisem ze dne 15. 4. 2024 s tím, že sice v mezičase došlo k růstu výrobních nákladů a inflace dosáhla v roce 2023 vysoké úrovně (10,7 %), nicméně i přes tento nepříznivý vývoj je ochotna nabídnout identickou cenu, jako za oněch 15 vozů, tedy 75 mil. Kč za vůz a 326 500 Kč za jednu sadu řídicího informačního systému RIS II. Výzvu k podpisu kupní smlouvy musí doručit DPMB do 30. 11. 2024, v opačném případě nebude Škodovka ochotna akceptovat ani cenu, ani předpokládané dodací termíny. Všech 40 vozů by mělo být dodáno do konce roku 2026.

Navýšení kupních cen mimo smluvní ujednání je v oboru vysoce nestandardní. V sousedním Polsku o zvýšení ceny usilovala dvojice dodavatelů – Durmazlar v dodávce tramvají pro Olsztyn a Hyundai Rotem u tramvají pro Varšavu. Ačkoli v obou případech města uznala, že k určitému navýšení nákladů od dob podpisu smlouvy došlo, obě odmítla peníze do rozpočtu přisypat a rozhodla se jít z důvodu transparentnosti cestou opakovaných soutěží. Polský trh zároveň dokumentuje, že nárůst nákladů se do cen vozidel promítl ve skutečnosti jen minimálně. Například Dopravní podnik v polské Poznani uzavřel v červnu 2023 výběrové řízení na dodávku 10 obousměrných 100% nízkopodlažních vozů o délce cca 32 m (tj. provedení srovnatelné s vozidly dodávanými do Brna), kde Modertrans uspěl s částkou odpovídající v přepočtu sumě pouhých 41,44 mil. Kč/vůz (bez DPH). V ceně je zahrnuta i úprava vozovny (dodání servisního zařízení a jeho instalace) a balíček oprav. K navýšení cen tramvají oproti tomu došlo mimo Brna také v Plzni či Bratislavě. Ve všech třech případech je dodavatelem Škoda Transportation.

Podobné články