Menu

Škoda Electric dodá až 33 trolejbusů 27 Tr do Ústí nad Labem

Ústí nad Labem pořídlo devět parciálních trolejbusů Škoda 27 Tr již v roce 2019. Teď k nim může přikoupit dalších až 33, přičemž nová dodávka již bude mít dvoumotorové provedení. (foto: Michal Křivánek)
Ústí nad Labem pořídlo devět parciálních trolejbusů Škoda 27 Tr již v roce 2019. Teď k nim může přikoupit dalších až 33, přičemž nová dodávka již bude mít dvoumotorové provedení. (foto: Michal Křivánek)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
08. 10. 2022 19:09
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Rámcová smlouva na dodání až 33 nových článkových parciálních trolejbusů pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem (DPmÚL) byla dne 7. 10. 2022 podepsána se Škodou Electric, která porazila SOR Libchavy. Nové trolejbusy mají mj. nahradit dosluhující vozy Škoda 15 Tr a 15 TrM z let 1992 až 2003, kterých je ve flotile dopravce ještě 18.

Ústecký Dopravní podnik vypsal soutěž na nové trolejbusy poprvé již v únoru 2021, její podmínky ale byly napadeny hned dvojicí výrobců (SOR Libchavy a Cegelec), takže spor skončil u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který rozhodl ve prospěch obou stěžovatelů a nařídil tendr, do nějž ne neočekávaně podala nabídku pouze Škoda Electric, zrušit. Opakovaná soutěž byla vypsána až počátkem července letošního roku, nicméně předcházely jí tentokrát tržní konzultace s potenciálními dodavateli, přičemž v porovnání s první soutěží DPmÚL postupoval maximálně transparentně a dal dodavatelům možnost se vyjádřit jak k navrhované technické specifikaci, tak k podmínkám smluv. Řadu připomínek poté do výsledné podoby soutěže zapracoval, takže výběrové řízení posloužilo k výběru nejlepší nabídky, nikoli jen pro splnění zákonných povinností.

Přestože se soutěže účastnila dvojice výrobců, ke snížení cen na trhu oproti jiným soutěžím v ČR/SR v předešlých letech nedošlo. Odhadovanou hodnotu zakázky 572,5 mil. Kč (17,34 mil. Kč za vůz) překročil i vítězný uchazeč o necelých sto miliónů korun, když za jeden vůz požadoval částku 20,35 mil. Kč, tedy 671,5 mil. Kč za celý kontrakt.  

Na první pohled vysoká cena měla patrně identické jmenovatele u obou uchazečů (přičemž SOR měl nabídnout cenu ještě vyšší). Ústecký DP negarantoval žádný větší minimální odběr vozidel v případě podpisu rámcové smlouvy (což znesnadňuje dodavatelům rozpočítání jednorázových nákladů) a neumožňoval navýšení kupní ceny v souvislosti s inflací. Rámcová smlouva sice uváděla možnost uplatnění tzv. valorizační doložky, ta ale platila až pro objednávky učiněné po roce 2025 (včetně). Teoreticky tak mohl dopravce objednat poslední prosincový den roku 2024 vozidla pro léta 2025 až 2027 za částku, za níž byly trolejbusy nabídnuty v létě 2022 (připomeňme, že nabídky se podávaly do 29. 8. 2022), což pro výrobce znamenalo napočítat ceny tak, aby byli proti rizikům vyplývajícím z růstu cen potenciálně až na období 5 let kryti. To s ohledem na turbulence na trhu v posledním období znamenalo vytvořit si při tvorbě nabídky výrazný polštář, jenž by pomohl sanovat nepředvídatelný nárůst cen.

Přes výrazně vyšší cenu, než byla očekávaná, DPmÚL smlouvu se Škodou Electric uzavřel a může se těšit na dodávku nových vozidel, z nichž první by měly dorazit příští rok (sdělení výrobce ani dopravce ovšem neuvádí, o kolik trolejbusů by se mělo v rámci první objednávky jednat). Plzeňský výrobce dodá trolejbusy 27 Tr s karoserií Solaris Trollino. Oproti dříve dodaným vozům téhož typu budou tyto trolejbusy řešeny jako tzv. dvoumotorové, tedy se samostatným pohonem na druhé a třetí nápravě (což se mimochodem také promítlo do vyšší nabídkové ceny), přičemž celkový výkon má činit 250 kW. Po řešení s dvojicí motorů Ústí nad Labem pošilhávalo již v minulosti, neboť se mimořádně osvědčilo u trolejbusů typů 15 Tr(M) a 22 Tr, kdy i při sněhové pokrývce neměly trolejbusy starších typů problém zvládat nároční terén kopcovitého Ústí. Na monopolizovaném trhu ale bylo obtížné toto provedení poptávat, protože chyběla adekvátní nabídka. U dodávek trolejbusů 27 Tr s karoserií Solarisu proto přistoupil dopravce alespoň k užití střední hnací nápravy místo zadní, kde ale hlavní devizou bylo zabránění zalomení vozidla při smyku, zatímco jízdní vlastnosti na sněhu se od vozů s motorem na zadní nápravě prakticky nezměnily.

Nové parciální trolejbusy by měly, v případě, že jich DPmÚL odebere dostatečné množství, nahradit ve vozovém parku zmíněné nejstarší trolejbusy typu Škoda 15 Tr a 15 TrM, vyloučit ale nelze ani odstavení vozů 22 Tr a 25 Tr (především na poslední jmenované se obtížně shánějí díly). Současně by ale měly pomoci snížit i počet autobusů, protože se předpokládá jejich náhrada na dnešní autobusové lince číslo 5 spojující konečné Pod Vyhlídkou a Obchodní centrum Všebořice. V rámci této elektrifikace se předpokládá i výstavba nové trolejbusové trati v ulici Výstupní, kde se ale počítá se stavbou trolejového vedení pouze v jednom směru (při jízdě do kopce).

Podobné články