Menu

Siemens prodlouží tramvaje Avenio M v Ulmu

Ulm je jediné německé město, které si tramvaje s obchodním jménem Avenio M objednalo. (zdroj: Wikipedia,de; foto: EggCess)
Ulm je jediné německé město, které si tramvaje s obchodním jménem Avenio M objednalo. (zdroj: Wikipedia,de; foto: EggCess)
Stáhnout PDF
Tramvaje
26. 05. 2024 18:02
Libor Hinčica
1 minuta čtení

V německém Ulmu bychom nalezli úzkorozchodný (1 000 mm) tramvajový provoz o délce 19,1 km s pouhými dvěma tramvajovými linkami, pro jejichž obsluhu postačuje flotila 27 tramvají, jež všechny v minulosti dodal Siemens. Starší typ Combino reprezentuje 10 vozů z let 2003 a 2008, novější tramvaje Avenio M byly dodávány v letech 2018 a 2022–2023. Právě vozidla druhého jmenovaného typu by se měla nyní dočkat zásadní úpravy spočívající v prodloužení o další dva články na délku cca 45 m.

Jako Avenio M označuje Siemens vozidla, jež svou koncepcí navazují na původní provedení legendárního Combina. Jde tedy o tramvaje koncepce Multigelenk s neotočnými podvozky, zatímco výchozí verze bez přídomku „M“ je reprezentantem koncepce označované jako „Kurzgelenk“, která využívá dynamicky otočné podvozky. S modelem Avenio M prozatím není Siemens příliš úspěšný – jedinou zakázku na jejich dodání vyhrál v roce 2015 právě v Ulmu. Soutěž počítala s dodáním 12 vozů a s možností využití opce na nákup dalších 6 vozidel. Tramvaje z výchozí objednávky byly dodány všechny v roce 2018, následně využil dopravce SWU (Stadtwerke Ulm Neu-Ulm GmbH) i celou opci, přičemž tato vozidla byla zařazena v letech 2022 a 2023.

Všech osmnáct vozů bylo objednáno a dodáno v pětičlánkovém provedení o délce 31,47 m a s obsaditelností 185 osob (při 4 os/m2), z toho 69 sedících. Tato kapacita se ale ukázala v provozu jako nedostatečná, a tak začala být přetřásána otázka, jak větší nápor cestujících přepravit. Zkoumány byly varianty nasazení elektrobusů pro pokrytí časů zvýšené poptávky, nákup dalších nových tramvají coby náhrady starších Combin, a to buďto ve stávajícím (cca 32m), anebo v prodlouženém (cca 45m) provedení, a prodloužení všech dodaných Avenií M doplněním dvojice nových článků podobně, jako to již dříve realizovala Postupim na tramvajích Combino (avšak za využití modernějších článků Avenia M, které jsou sice kompatibilní, ale vzhledově přece jen odlišné). Nakonec vyhrála poslední zmíněná možnost.

Zakázku dostal Siemens napřímo bez výběrového řízení, neboť bylo prokázáno, že jiný dodavatel není schopen obdobný kontrakt realizovat. Přesto bylo v Německu postupováno transparentně. V březnu 2024 bylo zveřejněno oznámení o záměru uzavřít se Siemensem smlouvu, ale pokud by některý z dalších dodavatelů byl přesvědčený, že je schopen se téže úlohy zhostit, mohl do procesu vstoupit. Nestalo se, a tak mohla být po uplynutí lhůty uzavřena se Siemensem smlouva v hodnotě 45,9 mil. € (1,13 mld. Kč!), která počítá s úpravou 18 vozu v letech 2027 (na jehož začátku by měl být dodán první repasovaný vůz) až (polovina roku) 2028. Přestavba jednoho vozu tedy vychází v přepočtu na 63,189 mil. Kč. To přitom není úplný výčet nákladů, které s prodloužením tramvají souvisí. Dalších 28 mil. € (zhruba 694 mil. Kč) má stát úprava dílen a vozoven na údržbu sedmičlánkových vozů, které nově nabídnou obsaditelnost 256 osob, tedy o 71 osob více než nyní. Projekty prodloužení tramvají i úprav technického zázemí jsou kofinancované z pokladnice spolkové země Bádensko-Württembersko, jež na úpravu vozidel pošle 40 % uznatelných nákladů a na vozovnu a dílny dokonce 50 %.

Podobné články