Menu

Projekt trolejbusů v německém Marburgu se zpožďuje

Marburg by rád do svých ulic zavedl i tříčlánkové trolejbusy. Na snímku je původní provedení prototypu trolejbusu Solaris Trollino 24 během homologačních testů. (foto: Solaris Bus & Coach)
Marburg by rád do svých ulic zavedl i tříčlánkové trolejbusy. Na snímku je původní provedení prototypu trolejbusu Solaris Trollino 24 během homologačních testů. (foto: Solaris Bus & Coach)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
07. 01. 2023 20:18
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Dvojice německých měst – Berlín a Marburg – se intenzivně zabývá přípravou na vybudování sítě parciálních trolejbusů. V obou případech přitom nebyly původní optimistické prognózy zavedení trolejbusů s bateriovým pohonem dodrženy. V hesenském Marburgu se výrazně odklonili od původního harmonogramu dokončení projektu pro získání stavebního povolení.

Podle studie proveditelnosti vyhotovené již v roce 2018 Fraunhofer Institutem z Karlsruhe byl pro univerzitní město navržen systém parciálních trolejbusů, který počítá částečně i s využitím tříčlánkových trolejbusů. Plánován je obousměrně pojížděný okruh, který by měl být částečně opatřen trolejovým vedením vždy jen jednosměrně (pro jízdu do stoupání k fakultní nemocnici), v údolí se předpokládá i dvoustopé trolejové vedení a úseky, které budou pojížděny výhradně na baterie. Přestože studie byla dokončena už před 5 lety, vypsání výběrového řízení na vyhotovení projekčních prací bylo vypsáno až 11. 1. 2021 a zakázka byla vybraným subjektům svěřena až 30. 7. 2021. Stavební povolení mělo být podle daného harmonogramu získáno již do konce roku 2022. Tento záměr se ovšem nepodařilo naplnit.

Návrh vedení trolejbusových tratí v Marburgu. Červeně a modře jsou zaznačeny jednostopé úseky (vždy pro jízdu do stoupání), zeleně dvoustopé úseky a černě jsou naznačeny ty části, které by měly být obsluhovány na baterie.

Už na jaře 2022, kdy měly být předloženy schvalovacímu orgánu potřebné dokumenty, se ukázalo, že je tento termín zcela mimo realitu reálného stavu projektu. V současné době se předpokládá, že veškerá dokumentace bude předložena až v posledním čtvrtletí letošního roku, tedy o zhruba rok a půl později. Následně ještě bude probíhat proces prověřování odpovědným správním úřadem spolkové země Hesensko, přičemž minimální doba tohoto procesu má činit 13 (!) měsíců. Projekt se stavebním povolením tedy nebude dokončen dříve, než na konci roku 2024, tj. s min. dvouletým zpožděním.

Připomeňme, že v minulosti jezdily v Marburgu tramvaje (1903–1951) i trolejbusy (1951–1968). Dnes je město odkázáno na služby autobusů.

Podobné články